Zemzem Kuyusunun Hikayesi

Mekke’de Harem-i Şerif’te bulunan, Müslümanlarca kutsal sayılan Zemzem suyunun kuyusunun 3 kaynaktan beslendiğine inanılmaktadır. İlki Hacerül Esved, İkincisi Ebu Kubeys ve Safa tepesi, üçüncüsü ise Merve tepesi yönünde gelmektedir.

Zemzem Suyu 171622Cennet pınarı Zemzem Olayı;Kuyu Zemzem kuyusununbulunduğu yerin Abdulmuttalib’e gösterilmesi ve kendisinin doğrulandığını anlamasından sonra haris adındaki oğlunu da yanına alarak
-ki o zaman ondan başka çocuğu yoktu
-evine geldi, kazmasını eline aldı ve kuyuyu kazmaya başladı İslam rivayetlere göre, Hacer ve İsmail’in İbrahim tarafından çöle bırakılmasından sonra onlar için Allah tarafından ortaya çıkarılan Zemzem kaynağı bir süre sonra kayboldu  Cebrail tarafından açılan kuyudan öyle su fışkırmıştır ki; Hz, Hacer bu suyu birikmesi için önünü kesmiştir ve suyu biriktirmiştir. Hz. Hacer çıkan suyu görünce ”zem zem” demiştir ve o günden bugüne kadar bu bereketli suyun adı zemzem suyu olarak kalmıştır.

Hac görevi sırasında, veda tavafından ve iki rekat namazdan sonra Kabe’ye bakarak ya da kıbleye dönerek, ayakta ve besmeleyle içmek ve kendi üstüne dökmek sünnettir. Hz. Peygamberin, Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir. Bir tevekkül ve teslimiyetin semeresi olarak fışkıran bu su, kıyamete kadar ümmete şifa olarak devam edecek tir. Kuruluş Osman dizide Sık sık dile geliyor. Sözü geçen her konu, her hikaye milyonlarca izleyicinin dikkatini çekiyor. Dizinin son bölüm ünde Şeyh Edebali kızının iyileşmesi için Zemzem suyundan faydalanması gerektiğini belirtti.

Peki Zemzem suyu nasıl bulundu ?

Hep birlikte Aktaralım. Hz. İbrahim (a.s) ilk eşi olan Sare’nin zulmünden kurtarmak için eşi Hacer’i ve emzikteki oğlu Hz. İsmail’i Cenabı Hakkın emri üzerine şu an ki zemzem kuyusunun bulunduğu “Bey tül Harama” bırakmıştır. O tarihlerde Mekke’de hiç kimse yaşamamakta ve ne yiyecek yemek ne de içecek su dahi bulunamamaktadır. Zemzem suyunun varoluş hikayesi Cennet pınarı olarak nitelendirilen, yeryüzündeki en hayırlı su olan ve vücuda saysız faydası olan zemzem suyunun varoluş hikayesini duymuş muydunuz?

Kaynağı bulunamayan suyun denizden 80 kilometre uzakta olmasına ve çevresinde başka hiçbir kuyu olmamasına rağmen yıllardır kurumaması, araştırmacıların  şaşkına çeviriyor. Sadece 1.6 metre derinliğindeki kuyudan hac mevsiminde milyonlarca hacı tüm su ihtiyacını karşılarken, su seviyesinde de hiçbir azalma olmuyor. Açlığı gidermek için içenin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin de susuzluğunu gideren suyun esrarı bilim adamları tarafından inceleniyor. Hz. Peygamberin: “O gerçekten mübarektir, o gerçekten doyurucu bir gıdadır.” buyurduğu zemzem suyunun mucizevi hikayesini Az öncede yazdığım gibi gelin hep birlikte aktaralım.

Zemzem Suyunun Varoluş Hikayesi Hz. Hacer, Hz. İbrahim’in eşi ve Hz. İsmail’in annesidir. İslam kaynaklarında mısırlı olduğu söylenen Hz. Hacer’in, krallardan birinin kızı olduğu belirtilir. Hz. Hacer’in Hz. İbrahim Mısır’a gittiğinde tahtın başında bulunan firavunun cariyelerinden biri olduğu da rivayetler arasındadır.

Hz. Hacer Kimdir; Kuran-ı Kerim’de Kendisinden Söz edilmeyen Hz. Hacer Tevrat’a göre Mısırlı bir Cariye  olduğu belirtilir. Hz. Hacer’in Hz. İbrahim Mısır’a gittiğinde tahtın başında bulunan firavunun cariyelerinden biri olduğu da rivayetler arasındadır. Hz. Sara  ile evli olan Hz. İbrahim’in uzun bir müddet çocuğu olmamıştır. Bu nedenle Hz. İbrahim, Allah’a yalvarmış ve “Rabbim bana Salihlerden olacak bir evlat ver!” şeklinde dua etmiştir.

Hz. İbrahim’in evlat hasreti çekmesine üzülen Hz. Sara, ona Mısır’dan getirdiği cariyesi Hacer’i ikinci eş olarak takdim etmiştir. Bu evlilikten Hz. İsmail dünyaya gelmiş, ancak onun doğumundan bir süre sonra Hz. Sara, Hz. Hacer’i ve oğlunu evden uzaklaştırmak istemiştir. Hz. İbrahim bu talebin üzerine bir müddet tereddüt etmiş; Allah’tan aldığı emir doğrultusunda Hz. Hacer ve oğlunu evden uzaklaştırarak onları Mekke’ye, Kabe’nin bulunduğu yere götürmüştür. Mekke, o dönemde tamamen ıssız bir beldedir. Kupkuru bir vadiye getirilen Hz. Hacer, Hz. İbrahim’e: “Bizi hiçbir ekinin bitmediği ve kimsenin yaşamadığı bu vadiye bırakıp gidecek misin?” diye sormuştur.

Hz. İbrahim bunun Allah’ın emri olduğunu ve böyle yapmaya mecbur olduğunu belirtmiştir. Oğlu Hz. İsmail’i ve eşi Hacer’i ıssız bir beldede adeta ölüme terke der gibi bırakmak, Hz. İbrahim’e çok zor gelmiş ve Allah Teala ya şöyle dua etmiştir: “Ey Rabbimiz! Ben Zürriyyetim  den bir kısmını, senin kutsal evinin (Kabe) yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim, namazı kılsınlar! İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler!” Müfessirlere göre Hz. İbrahim bu duayı, Mekke Yerleşim merkezi haline geldikten ve Hz. İsmail ile birlikte Kabe’yi inşa ettikten sonra yapmış olabilir Zemzem Kuyusunun Tarihçesi islami sohbet

Allah Hz. İbrahim’in duasını kabul etmiş Mekke’yi güvenli bir yer haline getirmiş. Öte yandan Zemzem suyunun varlığı Mekke’de yaşam emarelerinin de görülmesini sağlamıştır. Böylece zemzem, Mekke’ye ilk yerleşime zemin hazırlamış; Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından temelleri yükselen Kabe ile bütünleşmiştir. Mekke gibi susuz bir mevkide yerleşimin en önemli sebebi Kabe ile birlikte zemzem kuyusunun varlığıdır. Arap dilinde “bol, bereketli, doyurucu ve kaynağı zengin su” gibi anlamlara gelen zemzem, sadece kutsal kabul edilen Harem bölgesinin değil, bizzat Kabe’nin kuyusu ve bütünleyicisi olarak görülüş, Mekke için bir nevi hayat kaynağı olmuştur.

Avrupa’da laboratuvarlarda yapılan araştırmalarda zemzem suyunun çok az kükürt içerdiği tespit edildi. Amerika’da yapılan test sonuçlarına göre ise zemzem, içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan tek su olma özelliğine sahiptir. WHO tarafından da zemzem, dünyanın en içilebilir ve sağlıklı sularından biri olarak görülüyor. Fakat diğer sulara göre çok daha besleyici ve mineral barındıran suyun kaynağı ise halen araştırma konusu Zemzem Suyu Hizmeti: Daha sonraki dönemlerde Hz. İsmail (a.s)’ın kuyusu olarak da anılan zemzem, başlangıçta pınar şeklinde bir göze iken Hz: İbrahim (a.s) tarafından genişletilerek bir kuyu haline getirilmiştir.

Zemzem, açılmasından bir süre sonra Cürhümlüler ve Huza alılar arasında meydana gelen tarihi tespit edilemeyen savaşın ardından kullanılamaz hale gelmişti. Cürhumlülerin Mekke’den çıkartılmalarıyla birlikte kaybolan zemzemi Hz. Muhammed (s.a.v)’ın dedesi Abdülmuttalib yeniden ortaya çıkardı. Sikaye ve rifade görevlerine ilaveten kuyunun koruma ve bakım işlerini de uhdesine alınmış

İslami sohbet platformu olarak Zemzem Kuyusunun HikayesiBaşlıklı makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.  Bir başka makalede görüşmek dileğiyle Dini Sohbet  İslami Sohbetci. Sohbet sitesinden Sevgiler saygılar.

SELAM vE DUA  ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/03/zemzem-ne-demek-171166-m.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/03/zemzem-ne-demek-171166-m-300x300.jpgEzeLdini sohbetGenelİslami SohbetCennet Pınarı,Hz. Hacer Kimdir;,zemzem,Zemzem Kuyusunun Hikayesi,Zemzem Kuyusunun Tarihçesi
Zemzem Kuyusunun Hikayesi Mekke'de Harem-i Şerif'te bulunan, Müslümanlarca kutsal sayılan Zemzem suyunun kuyusunun 3 kaynaktan beslendiğine inanılmaktadır. İlki Hacerül Esved, İkincisi Ebu Kubeys ve Safa tepesi, üçüncüsü ise Merve tepesi yönünde gelmektedir. Cennet pınarı Zemzem Olayı;Kuyu Zemzem kuyusununbulunduğu yerin Abdulmuttalib'e gösterilmesi ve kendisinin doğrulandığını anlamasından sonra haris adındaki oğlunu da yanına...