Zemzem Kuyusunun Hikayesi Mekke’de Harem-i Şerif’te bulunan, Müslümanlarca kutsal sayılan Zemzem suyunun kuyusunun 3 kaynaktan beslendiğine inanılmaktadır. İlki Hacerül Esved, İkincisi Ebu Kubeys ve Safa tepesi, üçüncüsü ise Merve...