Nevruz Kutlamaları Güncel Yaşam 

21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz Yeni Gün bayramı adıyla kutlanır. 

10209 Nevruz da Neler yapılır kısaca Nevruzun İslam’da önemi Nevruzun Türk kültüründe önemi nedir

Nevruz da neler yapılır kısaca: Nevruz bayramında sokaklarda çocuklar ve genç toplanarak yumurta dövüştürürler. Nevruzun en önemli ilkesi ateş yakmadır. Bu gecede Ton gel denen ateşler yakılır ve dilek tutularak üzerinden atlanır. İnanışa göre bu ateş zerinden geçen her kimsenin dilekleri kabul olacak tüm hastalıklardan kurtulacak.

Nevruzun Türk Kültürü İçin Önemi Nedir:

Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon’dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlana gelmiştir.

Nevruz Nedir ve Nasıl Kutlanır:

21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz Yeni Gün bayramı adıyla kutlanır.

Nevruzda Türkler Ne Yapar: Selçuklularda Nevruz bayramının eğlencelerle kutlandığı, şenlikler yapıldığı, özel yemekler pişirildiği, özel hediyeler alınıp verildiği bilinmektedir. Selçuklularda yılbaşı, güneşin Koç burcuna girdiği gün olan Nevruz günü olarak kabul edilmiştir. Osmanlı devrinde Nevruz, çok canlı biçimde kutlanılmıştır.

Türkler, İslam’dan çok önce de ve İslam olduktan sonra da nevruzu kutlamış; Sasaniler, Safeviler, Moğollar, Eski Mısırlılar, Selçuklular da bu ilkbahar nevruz adetini kutlamışlardır. Büyük Vezir Nizam ül Mülk Sultan Melik Şaha Celali Takvimini Nevruza göre hazırlatmış ve takdim etmiştir. Nevruz: Aslı Farsça bir kelimedir. Arapçalaştırılmış şekli, Nevruz dur. Nevruz’un anlamı; yeni gün demektir.

650x344 Ilkbahar Icin Geri Sayim Basladi Googledan Bugune Ozel Doodle 2020 Ilkbahar Ne Zaman Baslayacak 1584611009597

İslami.  ilkbahar için Geri Sayım Baişadı Googleden  Bugüne özel     21 Mart  2022 Güncel   Nevruz Bayramı, Farislerin (Perslerin) bayramlarından biridir, ve onların en büyük bayramı sayılır. Bu günü bayram olarak ilk defa kutlayan kişi, Perslerin ilk krallarından olan Cemşitdir. Nevruz: Farisi yılın ilk günleri olup bu ilk günlerden sonra beş gün daha devam eder. Mısır’daki kıp tiler de (Mısır’ın Hristiyan Arapları ) Nevruz’u kutlamaktadırlar.  Kıptılere göre Nevruz, yılın ilk günü olup Şem Nesim (Meltem Kokusu) Bayramı olarak bilinmektedir.

İmam Zehebi Allah ona rahmet etsin “Teşebbuhl Hasis bi Ehli’l Hamiş”; s: 46’da şöyle demiştir: “Nevruz’a gelince, Mısır halkı, aşırıya giderek bu günü kutlamaktadırlar. Nevruz, Kıbtılerin yılının ilk günü olup onlar bu günü bayram olarak kutlamaktadırlar.

Müslümanlar da bu konuda onlara benzemektedirler. Müslümanların, Ramazan bayramı ile kurban bayramının dışında kutlayacakları başka bayram yoktur.

Bu iki bayramın dışındaki bayramlar, sonradan çıkarılmış bid’at bayramlardır ve bu bayramları kutlamak caiz değildir.

Nitekim Enes b. Malik’ten  Allah ondan razı olsun- rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. “Rasulullah (s.a.v) (hicretten sonra Mekke’den) Medine’ye geldiklerinde, Medinelilerin (Nevruz günü ile Mehrican günü diye) eğlendikleri iki günleri vardı. Resulullah (s.a.v)

-Bu günler nedir? Diye sordu. Medineliler:

-Biz İslam’dan önce cahiliyet devrinden beri bu günlerde eğleniriz, dediler. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v) -Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir.”

Dine sonradan sokulan bayramlara, Nevruz bayramı, Anneler günü bayramı, Doğum günü (partisi) bağımsızlık (kurtuluş) bayramı gibi bayramlar da girer. Eğer kutlanılan bayram, Nevruz bayramı gibi, temelde kafirlerin kutladıkları bayramlardan ise, bu takdirde haramlılığı, daha da şiddetli ve büyük olur.

Nevruz bayramı, cahili bir bayramdır. Persler (Farisler), İslam’dan önce bu bayramı kutladıkları gibi, hristiyanlar da bu bayramı kutluyorlardı. Perslere ve hristiyanlara benzemek söz konusu olduğundan dolayı Nevruz bayramını kutlamanın haram oluşu, daha çok kesinlik kazanmaktadır. İmam Zehebi

55548

Allah ona rahmet etsin “et- Temessuk bis-Sunen ve’tTehzir mine’l-Bide Sünnete sarılmak ve Bidatlardan sakınmak” adlı risalesinde şöyle demiştir: “Doğum günü, Perşembe ve Nevruz gibi bayramlarda zimmet ehline benzemek, çirkin bir bid’attır. Bir Müslüman, bu gün ve bayramları bilmeden din sayarak yaparsa (kutlarsa), yerilir ve kendisine İslam’ın bu konudaki hükmü öğretilir.

Eğer zimmet ehline sevgi besleyerek ve onların bayramlarına sevinç duyarak bu bayramı kutlarsa, bu davranışı da yerilir. Yok eğer bir gelenek ve eğlence olsun diye ve ailesini hoşnut edip çocuklarının teselli etmek için yaparsa, bu takdirde onun durumuna bakılır.

Ameller, ancak niyetlere göre değerlendirilir. Cahil kimse bu konuda mazeretlidir ve İslam’ın bu konudaki hükmü kendisine yumuşak bir şekilde açıklanır. Allah Teala en iyi bilendir.

Perşembe; Hristiyanların bayramlarından birisidir. Onlar bu güne “Büyük Perşembe” diye adlandırılmaktadır. “Bayramlarında Kafirlere Benzemek: Peygamber (s.a.v)’den gelen şu hadis gereği, bayramlarında kafirlere benzemek, caiz değildir. “Her kim, bir topluluğa (kavime) benzerse onların giydiğin gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından o da onlardandır.” Bunun anlamı: Kafirlere ait olan her şeyde onlara mutabık kalmaktan ve onların bu davranışlarını onaylamaktan Müslümanların onlardan yüz çevirmelerini sağlamak içindir.

Abdullah b. Amr’dan (r.a) rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: “Her kim, acemlerin ülkesinden geçerse müşriklerin toprağında ikamet ederse, onlarla beraber onların Nevruz ve Mihrican bayramlarını kutlar ve ölünceye kadar bu hal üzere onlara benzerse, kıyamet günü onlarla beraber haşrolur. ” Çünkü bayramlar, şeriat ve yol kabilindendir.

Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur: “Geçmişte her ümmete, ona göre hareket ederek yerine getirmeleri gereken şeriat ve ibadetleri koyduk” Tıpkı kıble, namaz ve oruç gibi… Bu sebeple onların bayramlarına iştirak etmekle onların izlemiş oldukları diğer yollara iştirak etmek arasında hiçbir fark yoktur.

Çünkü bayramın hepsini kabul etmek, onların küfrünü kabul etmek demektir. Onların bayramlarından bir kısmını kabul etmek, onların küfürlerinden bir kısmını kabul etmek demektir. Hatta bayramlar, şeriatleri dinleri birbirinden ayıran en belirgin özelliklerden ve en açık sembollerden birisidir. Dolayısıyla bayramı kabul etmek, küfrün en belirgin özelliğini ve onun en açık sembolünü kabul etmek demektir.

Bunu kabul etmek küfürle son bulan bir davranış olduğunda da şüphe yoktur. Değerli Alim Abdullah b. Cibrin (r.a) şöyle demiştir: “Hristiyanların yılbaşı bayramı ile Nevruz ve Mihri can bayramları gibi bidat olan bayramları kutlamak, caiz değildir.

nevruz kutlamaları İslam da Nevruz

İslami sohbet platformu olarak nevruz kutlamaları Güncel Yaşam Başlıklı makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.  Bir başka makalede görüşmek dileğiyler Dini Sohbet  İslami Sohbetci. Sohbet sitesinden Sevgiler saygılar…

SELAM vE DUA  ile

EzeLGenelİslami SohbetGoogle de Bahar Sevinci,Nevruz Kutlamaları,nevruz ne demek,nevruz nedir
Nevruz Kutlamaları Güncel Yaşam  21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz Yeni Gün bayramı adıyla kutlanır.  Nevruz da Neler yapılır kısaca Nevruzun İslam'da önemi Nevruzun...