Müslüman Sabırlıdır

Gerçek Müslüman Kimdir?

İslami Sohbetci

Gerçek Müslüman Kimdir?

Sabır, güzel bir huy, üstün bir fazilettir. Güçlüklere, zorluklara katlanarak başarıya ulaşmak sabırla mümkün olur.

Karşılaşılan bir haksızlık ve kötülükten kurtulmak mümkün iken buna çalışmayıp sıkıntıya katlanmak sabır değil; zillettir, sabrı yanlış anlamaktır.

Bazı musibetler ve felaketler vardır ki, onları önlemek insanın gücü dışındadır. İşte böyle bir durum karşısında üzüntüye kapılmayarak kadere razı olup sabretmek, bu gibi olaylar karşısında soğuk kanlı davranmak lazımdır. Böyle hallerde isyankar bir tavır almayıp sabredenleri Cenab-ı Hak mükafatlandıracaktır.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.”

Müslüman Çalışkandır.

Dinimiz, helal ve meşru yollardan çalışıp kazanmayı emretmiş, tembelliği hoş görmemiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Dünyadaki nasibini de unutma…”

Peygamberimiz de:

“Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terketmeyen, her ikisi için de çalışan ve başkalarına yük olmayandır.” buyurarak çalışmanın önemini belirtmiştir.

Yine peygamberimiz:

“İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.” buyurarak müslümanların daima ileri gitmelerinin gereğini bildirmiştr.

– Müslüman büyüklere saygı gösterir, küçüklerine merhamet eder.

Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen, iyilikle emretmeyen ve kötülükten men etmeyen bizden değildir dir.”

Müslüman, nefsine hakim olur.

Bir adam peygamberimize:

– Bana bir tavsiyede bulun, dedi.

Peygamberimiz:

“Hiddetlenme” buyurdu ve bunu birkaç defa tekrarladı.

Peygamberimiz:

“Size pehliven kimdir? diye sordu. Orada bulunanlar: Adamların yenemediği kimsedir, dediler. Peygamberimiz:

– Hayır, gerçek padişah kızgınlık halinde nefsine hakim olandır.” buyurdu.

İslami sohbet platformu  olarak, Müslüman Sabırlıdır Gerçek Müslüman Kimdir? başka bir konuda görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com 

~~Selam ve Dua ile~  ~Sevgiler Saygılar.

EzeLdini sohbetGenelİslami Sohbet
Müslüman Sabırlıdır Gerçek Müslüman Kimdir? İslami Sohbetci Gerçek Müslüman Kimdir? Sabır, güzel bir huy, üstün bir fazilettir. Güçlüklere, zorluklara katlanarak başarıya ulaşmak sabırla mümkün olur. Karşılaşılan bir haksızlık ve kötülükten kurtulmak mümkün iken buna çalışmayıp sıkıntıya katlanmak sabır değil; zillettir, sabrı yanlış anlamaktır. Bazı musibetler ve felaketler vardır ki, onları önlemek insanın gücü dışındadır....