Fatiha suresinin faziletleri

Geçim sıkıntısı çekenler her gün 41 defa Fatiha suresini ve ardından da şu duayı okusun. “Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab.Fatiha, dine, doğruluğa, Allah ‘a yönelmeye, başarılı olmaya, yardımcı görmeye, düşmana üstün gelmeye, ibadette ve itaatte bulunmaya, merhametli ve şefkatli kalmaya, yeterli bulunmaya, sevimli olmaya, kötülükten korunmaya, güven Içinde kalmayı, mülk edinme irade ve ilim sahibi olmaya, güzel bir hayat surmeye, ev halkını korumaya zarar ve fesattan uzak olmaya, marifet sahibi olmaya yardım eder. Fatiha’ yı çok okuyan, caninda ve malında bereket bulur. Allah, onu açlık ve fakirlik gibi üzücü ve ezici şeylerden korur. Allah ‘tan meşru olarak ne isterse.mutlaka kendisine verilir. Bütün bunlar, Fatiha’ya devamla elde edilir. Aynı zamanda bunlar, ehli bir zattan müsade almakla gerçekleşir. (Hazinetul Esrar, s.413.)

Allahümmerzukni rızkan vasian helalen sehlen. Amin.”
ardından gönlünce dua edersen murad hasıl olur.İslam
Bir bardak suyu 40 defa Fatiha suresi okunup hastaya içirilirse

Allahü Teal’nın izniyle şifa bulur. hastanında suyu içmeden şu duayı okuması iyi olur.
Allahümmeşfi ente’ş-Şafi, Allahümmekfi ente’l-Kafi Allahümme afi ente’l-Muafi
Evine girerken Fatiha ve İhlas suresini okuyanın evinde hayır ve bereket artar.
Yatmadan önce  Fatiha,  İhlas, Felak ve Nas süreleri okuyup avucuna üfledikten sonra vücüduna sıvazlayan sabaha kadar ölümden başka herşeyden korunur.
Bir tehlike anında 19 defa Fatiha suresini okuyan korunmuş olur.
Bir Bardak yağmur suyuna 40 defa Fatiha okuyup da, içi sıkılan kimseye içirilirse ,  Allah’ın izniyle şifa bulur.
2 rekat namaz kılınır; her rekatında 7 ve 3 ihlas okunur. Sonra gönlünce dua edilir. Bu dua kabul olur.
Her gün 100 defa fatiha okuyan kişi kötü huylarından kurtulur.İslami sohbet.
Her gün 100 defa fatiha okuyanın duaları kabul olur. Malı-Mülkü artar.

Fatiha Suresinin Faydaları ve Sırları

-Fatiha suresi, belirli veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teala o kimseye dünyevi ve uhrevi maksadına nail eder.

-Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur.

-Hasta olanlara da suyu okuyup içirilse veya onların üstüne okunsa Allah’ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.Bir -kimse yatarken 7 defa Fatiha suresi okursa. Ölüm hariç her şeyden korunur.

-Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır.

-Yüce Allah, Fatiha Suresini okuyanı över.

-Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

-Fatiha Suresini çok okuyan kişiye 7 ayeti de cehennem kapılarında kapak olur; cehennem üzerinden salim olarak geçer.

-Fatiha ve Ayete’l-Kürsi’yi okuyan; cin,şeytan ve insan şerrinden emin olur.

-Fatiha’yı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur.

-Fatiha aynı zamanda “şafiye”dir. okuyanlara şifa kaynağı olur; ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Çünkü Rasulullah bu şekilde dua yapmış ve “Allahümme hazihi’ş-şafiye ve ente’ş-şafi La şifae illa şifauke işti ente’ş-şafi la yuğadiru sekame” die dua etmiştir.

-Fatiha;istektir, münacattır, Duadır

-Fatiha Suresi her derde davadır.

-Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükafatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır.

-Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, Şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve Ahiret saadetine kavuşursun.

-Fatiha Suresinde bin zahir. bin de batın olmak üzere toplam iki bin hassa vardır. Ayet sayısı 7’dir. Fatiha 25 kelimedir. Kimi alimlere göre 123i kimine göre 125, bazısına göre de 130 harftir.

-hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur

-Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi, makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur
-Kısırsa cocuğu olur. İzzet ve şereg elde eder.

-Her farz namazlarının ardından 7 fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

-25 Estağfurullah, 11 ihlas, Fatiha, 33 Salatü Selam okuyup; peygamberimizin (s.a.) evliyanın, ashabı kiramın ruhlarına hediye edip, onların yüzü suyu hürmetine şifa istiyen kişiye Allah şifasını verir.

-Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç alemi nurlanır.

-Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonra 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha Suresi okunur. Toplam 100e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir.

-Farz namazları ardından 100 fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur.

-Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder.

-Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır.

-Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği arzusu yerine gelir, Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler.

-Yatarken Fatiha ile 3 ihlasla, Felak ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

İçi su dolu kaba 40 fatiha okuyup, hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hafta şifa bulur.

-Haceti, isteği olan akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileini Allah’tan isterse dileğine kavuşur.

-Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fatiha okuyup. şifasını Allah’tan dilensin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzüne üslesin.

-Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa,
güven içinde geri döner.

-Sağ elini ağrıyan yere koyup. 7 defa Fatiha okur ve “Allah’ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğü benden gider.
-Peygamberin Muhammed s.a.v davetiyle beni bu acıdan kurtar” diye dua ederse Allah şifa verir

-Rızık için yeni ayın pazar günü aya bakılır. ve 70 Fatiha
okunur. Pazartesi 60, salı 50, 40,perşembe 30,cuma 20,cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir.

-Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir. işlerini kolaylaştırır.

-Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

-çekilip günde 1000 defa Fatiha okuyarak gündüzleri oruç tutan, okurken (udi hindi ve amber gibi hoş kokulu) buhur yakan birtakım sırlara vakıf olur. bu tertibe 7 gün devam edilmelidir.

Susuzluk ve açlık çeken; sabah Fatiha Suresini okuyup eline üslesin. Sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur.

-Fatiha Suresi bir kaba yazılıp su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere 3 defa sürülürse ve Allah’ım sen afiyet ver . Sen afiyet verirsin diye dua edilir.

-Ruhi depresyonda olan hasta için: Fatiha suresi bir kaba yazılır, içine su konulur. yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur içerse sakinleşir.

-Fatiha suresi, safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazılıp, bu yazı su ile silinip içilirse içeninn zekası açılır;duyduğunu unutmaz.

-Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer

İslami sohbet platformu olarak  Fatiha Süre’sinin  Sırları konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve Dua ile

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/cuma-shutterstock_16_9_1533279810-880x495-2.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/cuma-shutterstock_16_9_1533279810-880x495-2-150x150.jpgİslami Sohbet
Fatiha suresinin faziletleri Geçim sıkıntısı çekenler her gün 41 defa Fatiha suresini ve ardından da şu duayı okusun. 'Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab.Fatiha, dine, doğruluğa, Allah 'a yönelmeye, başarılı olmaya, yardımcı görmeye, düşmana üstün gelmeye, ibadette ve itaatte bulunmaya, merhametli ve şefkatli kalmaya, yeterli bulunmaya, sevimli olmaya, kötülükten korunmaya,...