İslam Dininde Ahlak-i Görevler

İslam Ahlak-i, İslami
İslam ahlak-i İslamda etik anlamı olan anlayış ve uygulamalıdır. İslam, ahlakı güzel ve çirkin olarak ikiye ayrılır. Güzel ahlak edeb, tevazu, cömertlik başlıklarında ve çirkin ahlak kibir, cimrilik,sefahat gibi başlıklarda ve ele alınır.
Aynı zamanda ilm-i ahlak adıyla bir bilim dalıdır.

İslam Dininde Ahlaki Görevler
İslam Dininde Ahlaki Görevler Başlıca şunlardır

-Allah’a, Peygambere ve Kuran’a karşı görevlerimiz,
-Kendi şahsımıza karşı görevlerimiz,
-Ailemize karşı görevlerimz,
-Vatan ve milletimize karşı görevlerimiz,
-Bütün insanlara karşı görevlerimiz.
Allah’a, Peygambere Ve Kurana’a Karşı Görevlerimiz,İslami
-Allah’a Karşı Görevlerimiz: Bizi yoktan var eden ve mükemmel organlarla donatan, yeryüzünde ne varsa hepsini bizim faydalanmamız için için yaratan Allah’tır İnsana tanınan bu üstün özellikleri hiç bir canlıya verilmemiştir.
Bu iyiliklere karşı yapmamız gereken görevler vardır.
Bu göevler:
-Allah’ın varlıgına ve birliğine inanmak.
-İbadet vazifelerini yerine getirmek.
-Emirlerine uygun hareket edip yasak ettiği şeylerden sakınmak.
Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak.
Verdiği nimetlere şükretmek.

 

Hz Muhammedin Guzel Ahlaki

Hz.Muhammedin Güzel Ahlak-i

Peygambere Karşı Görevlerimiz,  Allah, İslam dinini insanlara tebliğ etme görevini peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.) verdi. Sevgili Peygamberimiz insanlığın kurtuluşu için çok çalıştı. Bu uğurda birçok güçlüklerle karşılaştı
İslammın ışığı ile dünyayı aydınlattı. İnsanlara mutlu olmanın yollarını gösterdi.

Bu Sebeple

-Onun son ve en büyük peygamber olduğuna inanmak,
-Onun çok sevmek, adı anıldığı zaman salevat-i şerife okumak,
-Onun gösterdiği yoldan yürümek,
-Onun güzel ahlakını kendimize örnek alarak yaşamak, Peygamberimize karşı yerine getirmemiz gereken görevlerdir.

Kuran’a Karşı Görevlerimiz

-Kuran’ı Kerim’in Allah tarafından Peygamberimiz vasıtası ile gönderilen son kitap olduğuna inanmak,
-Onun usulüne göre güzelce okumak,
-Manasını anlamaya çalışmak,
-Kuran’ı okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak.
-Kuran’ın yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden sakınmak.
Kendi Şahsımıza Karşı Görevlerimiz
İnsan beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır.Bu sebeple kendinize karşı görevlerimiz iki kısıma ayrılmaktadır:
-Bedenimize karşı görevlerimiz,
-Ruhumuza karşı görevlerimiz,

Bedenimize Karşı Görevlerimiz

Dengeli beslenmek yiyeceğimize, içeceğimize dikkat ederek dengeli beslenmeliyiz.Çünkü sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olabilmemiz buna bağlıdır.Kuran’ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:
” Ey İnsanlar; Yeryüzündeki temiz ve halal olan şeylerden yeyiniz,”

Peygamber Efendimiz: ” Kuvvetli mü’min zayıf mü’minden daha hayırlı ve Allah katında daha sevimlidir.” buyurarak müslümanın güçlü ve kuvvetli olmasını istemiştir.islami sohbet Sağlımızı Korumak, Vucudumuzun hastalıkalrdan korunmak ve bunun için gerekli tedbirler almak görevimiz olduğu gibi herhangi bir hastalığa yakalndığımız takdirde tedavi olmak da görevimizdir.

Sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştr.

”Ey Allah’ın kulları! Tedavi olunuz. Çünkü Allah verdiği her hastalığın ilacını d yaratmıştır.”
Allah’ın insanlara verdiği nimetlerin en önemlisi sağlıktır. İnsan, hayatı boyunca bu nimeti korumakla yükümlüdür.
Vucut sağlığı yerinde olmayan insan ne huzurlu bir hayat yaşayabilir, ne de ibadet görevlerini gereği gibi yerine getirebilir. Bunun için atalarımız ”Her işin başı sağlık ” demişlerdir.
Sağlığımız yerinde iken değerini iyi bilmeli, hastalıklara karşı daima tedbirli olmalıyız Çünkü insan çoğu zaman nimet elde elde iken onun değerini hakkıyla bilemez. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor:

İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan aldanmıştır.(Yani bunların degerini bilmez.) Biri sağlık, digeri de boş vakittir.
Hem dünya, hem de ahiret mutluluğunu elde edebilmemiz,sağlıklı olmamıza bağlıdır. Bu sebeple dinimize sağlık konusuna büyük önem vermiş, hastalıklara karşı koruyucu tedbirlere uyulmasını istemiştir. hastalandığımz takdirde de tedavi olmayı emretmiştir.

Peygamber Efendimizin kendisi de tedavi olmuş ve hastalann iyileşmesi için o günün şartlarında bazı maddelerin tedavi maksadıyla kullanılmasını tavsiye etmiştir.
Peygamberimizn ” Kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah2 a daha sevimlidir” sözünü unutmamalıyız.

Ruhumuzu Şu Kötü Huylardan Temizlemeliyiz

Düşmanlık, öfke, başkalaını kıskanmak, yalancılık, sözünde durmamak, iki yüzlülük,hayasızlık, saygısızlık, terbiyesizlik, merhametsizlik, korkklık, tembellik, cimrilik, büyüklük taslamak zulüm ve haksızlık , emanete hiyanet, sabırsızlık, kaba ve kırıcı davranış,katı kalbli olmak.islami sohbet 

Ruhumuzu Şu Güzel Huylarla Süslemeliyiz.

Dostluk, merhamet,doğruluk cömertlik,cesaret, çalışkanlık, sabır, haya, byüklere saygı, insan sevgisi, sözünde durmak, k,bar ve nazik davranmak, yumuşak huylu olmak, adalet, edep ve terbiye, bağışlayıcı olmak, alçak gönüllü olmak.öfkesini yenmek, diline sahip olmak, insanlara ve bütün canlılara acıma duygusu taşımak.

Ahlak-i Görevlerimiz Ve İslam Ahlak-i

İslami sohbet platformu olarak Ahlak-i Görevlerimiz Ve İslam Ahlak-i konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,  hepinize sağlıklı günler.

Selam ve dua ile

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/136046.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/136046-150x150.jpgİslami Sohbet
İslam Dininde Ahlak-i Görevler İslam Ahlak-i, İslami İslam ahlak-i İslamda etik anlamı olan anlayış ve uygulamalıdır. İslam, ahlakı güzel ve çirkin olarak ikiye ayrılır. Güzel ahlak edeb, tevazu, cömertlik başlıklarında ve çirkin ahlak kibir, cimrilik,sefahat gibi başlıklarda ve ele alınır. Aynı zamanda ilm-i ahlak adıyla bir bilim dalıdır. İslam Dininde Ahlaki Görevler İslam Dininde...