Yunus Emre’den Secme Şiirler…

Aşk ile Mest Olalı    

Aşkın şarabın içeli kandalığım bilmezem

Şöyle yuva kıldım beni,  isteyuben bulamazam

Derya-vü umman olmuşam,    islami  sohbet 

gevherlere kan olmuşam

Hüsnünde hayran olmuşam,

kendüzüme gelimezem

Zatına yol bulamadım, senden nişan alımadım

Çünkü seni bilemedim, kulluğunu kılımazam

Yoluna basaldan kadem, varlığımı kıldım adem

Gözden ırılma sen bir dem ki sensiz ben olumazam.

Adın dolalı ellere senden nişan alımazam

Aşkın ile mest olalı, Cennet’lere kalımazam

Benim urup bünyadımı, Yunus yazaldan  adımı

kestim kamudan umudü, aşkından ayrılmazam

Bana Seni Gerek Seni

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni

Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

Aşkın aşıkları öldürür,  aşk denizine daldırır

Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem

Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni

Sofiler sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek

Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar

Toprağim anda çağıra, bana seni gerek seni

Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene ver sen anı, bana seni  gerek seni

Yunus’dürür benim adım, gün gectikçe artar odum

İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni

Bir Ben Vardır Bende

Severim ben Seni candan içeru

Yolum vardır bu erkandan içeru

Şeriat, tarikat yoldur varana

Hakikat meyvası andan içeru

Dinin terk edenin küfürüdür işi

Ol ne küfürdür, imandan içeru

Beni bende demen, ben de değilim

Bir ben vardır bende, benden içeru

Süleyman kuş dilin bilir dediler

Süleyman var, Süleyman’dan içeru

Tecelliden nasip erdi kimine

Kiminin maksudu bundan içeru

Senin aşkın beni benden alıptır

Ne şirin dert bu, dermandan içeru

Miskin Yunus, gözü tuş oldu sana

Kapıda bir kuldur, Sultandan içeru

Bir Kez Gönül Yıktın İse

Bir gez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil

Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise

Bir kez hayır ettin ise, birine az değil

Erden sana nazar ola, için dışın nur ola

Beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil

Er odur alçak dura, ayak odur yola vara

Göz odur ki Hakk’ı göre, gündüz gören göz değil

Yunus Emre’m sözün satar, söze bal ü yağ katar

Altmış bin sarrafa satar, yükü gevherdir koz değil

Cana Kıyan Gelsin

Bugün sohbet bizim oldu, bize bizim diyen gelsin

Bu aşk zehrin seve seve içübenü kanan gelsin

Bugün meydan-ı aşk içer çagırıp birün eyledim

Müezzinlik bizim oldu, imam olduk uyan gelsin

Kanaat hırkasını giydim, selamet başını çektim

Melamet gömleğin biçtim, arif olup giyen gelsin

bu ummunda delim gevher; eğerçi var, ele irmez

Bahası vandır alınmaz, bugün cana kıyan gelsin

İşit derviş bu sözümü, ne etmişem kendüzümü

Hiçe satmışam özümü, bu cefaya doyan gelsin

Suret nakşın yumak ile,  gönül milki temiz olmaz

Akıp rahmet suyu çağlar, gönül çirkin yuyan gelsin

Yunus Emre  anı görmüş, eline bir divan almış

Alimler okuyamamış, Bu manadan duyan gelsin

Gözüm Seni Görmek İçin

Gözüm seni görmek için, elim sana ermek için

Bugün canım yolda koyam, yarın  sana ermek  için

Bugün canım yolda koyam, yarın ivazın veresin

Arz eyleme Uçmağını, hiç arzım yok uçmağ için

Benim Uçmak ne gerekmez, dahi gönlüm uyakmaz

İşbu benım zariliğim, değil ahı bir bağ için

Uçmak Uçmağım dediğin, müminleri yeltediğin

Bir ev ile birkaç huri, hevesim yok koçmak için

Bundan dahi verdin bize, ol hüriyi çift ü halal.

Ondan dahi geçti arzum, arzum sana kaçmak için

Sofilara ver Sen onu, bana seni gerek Seni

benim hiç hevesim yoktur,

Şol bir ev ü çardak için

Yunus hasretlidir  Sana, hazretini göster ona

İşin zulüm değil ise dad eyle (2) armak için

Yunus Emre
(13-14.yy.)

İslami sohbet platformu olarak olarak  Yunus Emre’den Secme Şiirler  Adlı  Şiirin sonuna geldik başka Şiirde görüşmek dileğiyle.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/yunus-emre-sozleri-600x300-1.pnghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/yunus-emre-sozleri-600x300-1-300x300.pngEzeLGenel
Yunus Emre'den Secme Şiirler... Aşk ile Mest Olalı     Aşkın şarabın içeli kandalığım bilmezem Şöyle yuva kıldım beni,  isteyuben bulamazam Derya-vü umman olmuşam,    islami  sohbet  gevherlere kan olmuşam Hüsnünde hayran olmuşam, kendüzüme gelimezem Zatına yol bulamadım, senden nişan alımadım Çünkü seni bilemedim, kulluğunu kılımazam Yoluna basaldan kadem, varlığımı kıldım adem Gözden ırılma sen bir dem ki sensiz ben olumazam. Adın...