Konu Başlıkları

”Rahmet Dağı”

Üç Bin Meleğin İndiği

Bedir Savaşı Müslümanların müşriklere karşı kazandığı ilk büyü zaferdir.

Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ilk savaştır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Ali İmran suresinde Müslümanların bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği açıkça ifade edilmiştir. İslamiyet’e karşı ısrarla direniş gösteren Kureyşliler ise Allah tarafından cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Duhan suresinde kastedile “batşe-i kübra” yani “şiddetli yakalayış” tabirinden Bedir Savaşı’nın kastedildiği belirtilmiştir.  islami Sohbet

Arafattt

                                                                                           Arafat Dağı İslamisohbetci.com

Yüce peygamberimiz (s.a.s) geceleyin yağmur altında ashab-ı kiram ağaçların ve kalkanlarının altında uyuduğu sırada bir kenara çekilmiş sabaha kadar  “Ya hayyü ya Kayyum”   diye dua ve ibadet ediyordu sonunda “Ya rabbi şu bir avuç kulunu burada mağlup edersen sana dünyada ibadet edecek kimse kalmayacak” diye yardım için yalvarmıştı.İşte meleklerin fiilen yardıma koştuğu ilk savaştır Bedir. Meleklerin bizzat yardıma geldiği diğer savaş ise Ahzab da denen Hendek savaşıdır. Bedir, Hicretin ikinci yılı Ramazan ayının 17’sinde Müslümanlar ile Mekke müşrikleri arasında yapılan ilk önemli savaşın meydana geldiği bölgedir.Lahavle vela kuvvete illa billah (bütün kuvvet ve güç Allaha aittir.) gerçeğine inanan hiçbir insan gerçek gücü Allah’tan başkasında aramaz. Bu gerçek güç sahibi direkt olarak da dolaylı olarak da bu gücüyle kendisine inananlara yardım eder, onları asla boynu bükük bırakmaz.

Enfal Suresi

Enfal Suresi, Medine’de nazil olmuş ve 75 ayetten oluşmuştur. 30-36 ayetleri dışında kalan kısmının Medine’de indiğine dair bilgiler de yer almaktadır. Müslümanların zaferi ile sonuçlanan Bedir Savaşı konu deilmiştir.

Rahman Suresi, adını, ilk ayeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahman” kelimesinden almıştır . Surede başlıca Allah’ın nimetleri b,rliğini ve kduretini gösteren kainat delilleri ve günahkarların kıyamette karşılacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.

Rahman Suresi, “Arusü’l-Kur’an” diye de anılır. 78 ayetten oluşan Rahman suresi, Ra’d suresinden sonra Mekke2de inmiştir. Tamamının Mekki olduğu veya bir kısmının Mekke’de bir kısmının ise Medine’de indiği görüşleri vardır.

Rahman Suresi Fazileti

Rahman Suresini okuyan kimseye bütün hayır kapıları açılır. Rahman Suresini 70 kere okuyan kimse, gönül ferahlığına kavuşur ve huzurlu olur: Kendisine hayır kapılarının açılmasını isteyen kimse, Rahman suresini okuyarak sebep vesile edinmelidir. İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: “Ben bir Sure  okurdum, fakir iken zengin oldum. İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: “Ben bir sure okurdum, fakir iken zengin oldum. Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum.”

Her kim Rahman Suresini okur ve hacetini Allah’tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir. İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Rahman Suresini okuyan kimseden dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur. Rahman Suresini okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur. Hasta ise şifa bulur.

Borçlu ise borcundan kurtulur. Günahkar ise Allah c.c günahlarını affeder.

Her ne hacet dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir. Rahman Suresi ile ilgili hadis-i Şerifler Resulullah (sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Hadid, Vaki’a ve Rahman surelerini okumaya devam eden kişi,, göklerin ve yerin melekutunda, “Firdevs Cennetin skini” diye isimlendirilir. “Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki “Her şeyin bir gözdesi vardır.

Kur’an’ın gözdesi de Rahman Suresi’dir.” Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Rahman Suresi’ni okursa, Allah’ü Teala’nın kendisine vermiş olduğu nimetlerin şükrünü yerine getirmiş olur.” Rahman Suresini okuyan kişi eğer hasta ise hastalığından kurtulacaktır. Borçları varsa borçlarını biran önce öder. Hapse girdiyse hapisten çıkar. Rahman Suresinin faziletleri anlatılmayacak kadar fazladır.,

Bedır333                        Bedir Savaşı Müslümanların müşriklere karşı kazandığı ilk büyü zaferdir.

bu savaşta Müslümanların başında Sevgili Peygamberimiz, müşriklerin başında da azgın ve cahil Ebu Cehil bulunuyordu. Bedir savaşı, Hz. Muhammed (s.a.s) ile Mekkeli müşrikler arasında gerçeklemiştir.

Müslümanların zaferi ile sonuçlanan bu önemli savaşta, başta Ebu Cehil olmak üzere yetmiş müşrik öldürülmüş, yetmiş kişi de esir alınmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerde de Bedir Savaşı’nda söz edilmektedir.

Bedir Savaşı nedenleri ve sonuçları ise günümüzde hala merak edilen konulardandır.

Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ilk savaştır.

Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ilk savaştır.

Aynı zamanda Müslümanların müşriklere karşı aldığı ilk zafer olma özelliği taşır. Kur’an-ı Kerim’de de konu edilen Bedir Savaşı’nın sonucunda yetmiş müşrik öldürülmüş, yetmiş müşrik ise esir alınmıştır. Esir alınan müşriklerden bazıları Müslümanlara işkence yaptığı için öldürülmüştür. Bedir Savaşı nedenleri ve sonuçları günümüzde hala merak edilen konular arasında yer almaktadır.

İşte, Bedir savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları..

Bedir, Medine’nin 160 km, güney batısında bulunan küçük bir kasabasıdır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Mekkeli müşriklere karşı olan mücadelelerinden birisi burada gerçekleştirmiştir. Bedir Savaşı, Müslümanlar ile müşrikler arasında 624 yılında yapılmıştır. Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ilk savaş olan Bedir Muharebesi, müşriklere karşı alınan ilk zafer olarak tarihe geçmiştir.

Bedir Savasi Hd                           M. Akif Ersoy bu iki zaferin şehitlerini nasıl bir araya getirmiş bakın:

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor

Tevhid’i Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın

Bedir Savaşı

Ilk Savaş 702x336

İslami sohbet platformu olarak İslam’da Mevkii konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.

Selam Ve Dua İle

EzeLGenelİslami Sohbet
''Rahmet Dağı'' Üç Bin Meleğin İndiği Bedir Savaşı Müslümanların müşriklere karşı kazandığı ilk büyü zaferdir. Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ilk savaştır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Ali İmran suresinde Müslümanların bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği açıkça ifade edilmiştir. İslamiyet'e karşı ısrarla direniş gösteren Kureyşliler ise Allah tarafından cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Duhan suresinde kastedile...