Altın ve Gümüş

Kur’an’da insanların dünya malına olan aşırı düşkünlüğü sürekli kınanır, zenginlerin ihtiyaç sahipleri için harcama yapması, infakta bulunması istenir. Altın ve gümüş adeta dünya malını simgelediği için bu bağlamda sıkça zikredilmiştir. islami Sohbet

Gümüşşşş

Altın ve Gümüş islamisohbetci.com

Hz. Peygamber ve onu takip eden Hulefayi Raşidin ve Emeviler devirlerinde piyasada tedavülde, olan para, dirhem (gümüş) ve dinar (altın) adı verilen paralar idi. Ayrıca külçe halinde altın ve gümüşler de ödemeler için kullanılıyordu.

Bu itibarla altın-gümüş paradan zekat yükümlülüğü konusu; a) mübadele aracı olması bakımından nakit veya külçe altın ve gümüş dür.

Altın ve Gümüş Yapılan Ziynet Eşyaları

Altın ve gümüşten yapılan kadın ziynet eşyasının zekata tabi olup olmayacağı sahabe devrinden itibaren tartışma konusu olmuştur.

Hanefi mezhebine göre altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları zekata tabidir. Mesela altın ve gümüşten yapılmış bilezik, kolye, gerdanlık gibi kadın süs eşyası nisaba ulaşır ve üzerinden bir sene geçerse, o günkü altın fiyatları ile değeri bulunur ve 1/40 zekatı verilir.

İmam Şafii, İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre mubah olan kadın süs eşyası zekata tabi değildir. Ancak Şafiiler’e göre kadın süs eşyalarında israfa, kaçarsa, mesela 200 miskal ağırlığında ziynet eşyası bulundurursa bunların zekatını vermesi gerekir.

Kadın süs eşyasının zekatı tabi olup olmaması hususunda iki farklı görüş ileri süren fakihler, bu konu ile ilgili aşağıdaki hususlarda da görüş birliğine varmışlardır:

1. Altın ve gümüş dışında, hangi maddeden olursa olsun bütün süs eşyaları zekata tabi değildir.

2. Erkekler tarafından kullanılan veya dince kullanılması haram sayılan altın-gümüş mamulü bütün süs eşyası zekata tabidir.

Altın Neden Değerli Bir Madendir

Altın özellikle düşük bir erime noktasına sahip madenler içerisinde yer alır. bu sebepten dolayı külçe ve takı ile beraber bozuk gibi birçok farklı hale getirilme imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda asitte ve birçok farklı çözeltide çözünmeyen bir maddedir. Tabii doğal olarak dünyada az bulunan değerli madenler içerisinde yer alması da önemli bir yere sahip hale gelmesine sebep olabiliyor.

Gümüş Neden Değerli Bir Madendir

Aynı şekilde gümüş de altın gibi düşük bir erinme noktasına sahiptir. Böylece birçok farklı şekil alma imkanı ile beraber değişik biçimlerde kullanma olanağı tanır. Diğer yandan dünya çapında önemli bir para birimi olarak öne çıkar ve değerlendirilir. Bu sebepten dolayı altın kadar olmasa bile gümüş günümüzde önemli ve değerli madenler içerisinde yer alıyor. Altın ve Gümüşü Diğer Madenlerden Ayıran Özellik Nedir

 Altın ve gümüşe diğer maddelerden ayıran en önemli özellikleri kolay şekil alma imkanı vermesidir. Bu sayede günlük yaşam içerisinde takı olarak rahatlıkla kullanılabilir. Bunun temel nedeni ise düşük erime noktasının bulunmasıdır. Günümüzde artık bir döviz olarak kullanılan öneli para birimleri şeklinde de ifade etmek mümkün. Artık her ikisinin de oldukça güçlü bir maddi değeri vardır ve kolay kolay düşmez

İslami sohbet platformu olarak İslam’da Mevkii konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.

Selam Ve Dua İle

EzeLGenelİslami Sohbet
Altın ve Gümüş Kur'an'da insanların dünya malına olan aşırı düşkünlüğü sürekli kınanır, zenginlerin ihtiyaç sahipleri için harcama yapması, infakta bulunması istenir. Altın ve gümüş adeta dünya malını simgelediği için bu bağlamda sıkça zikredilmiştir. islami Sohbet Hz. Peygamber ve onu takip eden Hulefayi Raşidin ve Emeviler devirlerinde piyasada tedavülde, olan para, dirhem (gümüş)...