Konu Başlıkları

Tevsir

Tevsir İlmi, Kuran’ı açıklamayı ve yorumlamayı konu edinir. Kuran-ı Kerim yirmi üç yıl boyunca, yaşanan belirli olaylara bağlı olarak kısım kısım indirilmiştir. Kuran’ın amacı, yaşanan belirli olaylara bağlı olarak kısım kısım indirilmiştir. Kur’an’ın amacı, yaşanan hayat içinde insanlara karşı doğru yolu göstermektir. Kuran’ın doğru biçimde anlaşılması için öncelikle onun bütün olarak ele alınması gerekir. İslami Sohbet

Tevsir

Tevsir Kuran İslamisohbetci.com

Kuranı Kerim

Parçası bir yaklaşımla yalnızca bir ayeti önce çıkarıp diğerlerini görmezden gelmek sağlıklı bir anlama yöntemi değildir. Kur’an’ın anlaşılmasında Hz. Peygamber'(s.a.v) in hayatının ve onun yaşadığı dönemin iyi bilinmesi son derece önemlidir. Buna ilaveten Kur’an’ın anlaşılması için Hz. Peygamber2in sünnetinin de iyi bilinmesi gerekir. Kur’an’ın anlaşılmasında, onun dili olan Arapçanın her yönüyle çok iyi bilinmesinin gerektiği tartışılmaz bir konudur.

Kuran-ı Kerim’de yer yer gök cisimlerine, çeşitli canlı, cansız varlıklara, toplumsal yasalara, tarihsel olaylara vb. dikkat cansız varlıklara, toplumsal yasalara, tarihsel olaylara vb. dikkat çekildiğinden, ayetlerin tefsiri bağlamında bu alanlardaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Tefsir ilmi Kur’an’ı açıklama ve yorumlama ihtiyacından doğmuş, zamanla gelişerek başlı başına uzmanlık gerektiren bir disiplin haline gelmiştir.

Sahabe

Hz. Peygamber hayattayken, bazı ayetlerin anlaşılmasında sorunlar yaşandığında bu yanlış anlamaları düzeltir, ayetin nasıl anlaşılması gerektiğini açıklardı. Peygamberimizin vefatından sonra onun yakın sahabileri  Kur’an’ı açıklamaya ve yorumlamaya devam ettiler. Tefsir konusunda en tanınmış sahabe  Abdullah b. Abbas’tır. Sahabe döneminde sonra gelen tabiin nesli de hem öncekilerden gelen bilgileri öğrenmiş ve öğrencilerine öğretmiş hem de kendi düşünce ve yorumlarını açıklamışlardır. Bu yolla tefsir ilmi gün geçtikçe gelişmiştir. Tarih içinde çok sayıda tefsir kitapları yazılmıştır.

Ikiiiiiiiii

Hak Dini Kur’an Dili İslamisohbetci.com

Hak Dini Kur’an Dili

Bu kitapları yaz belirli bir düzen içinde çok boyutlu olarak açıklanmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde Elmalılı Hamdi Yazar’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir kitabı başırılı bir çalışma olarak kabul görür. Tefsir ilminde yapılan çalışmalar dini bir metnin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda büyük bir birikim ortaya çıkarmış, bu alanda yazılan şaheserler diğer din ve kültürlere mensup insanlar için örnek olmuştur. Taberi, Fahreddin er-Razi, Kadı Beyzavi ve Zemahşeri’nin tefsirleri bu alanın önde gelen tefsirlerindendir.

İslami sohbet platformu olarak  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.  

Selam ve Dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Tevsir Tevsir İlmi, Kuran'ı açıklamayı ve yorumlamayı konu edinir. Kuran-ı Kerim yirmi üç yıl boyunca, yaşanan belirli olaylara bağlı olarak kısım kısım indirilmiştir. Kuran'ın amacı, yaşanan belirli olaylara bağlı olarak kısım kısım indirilmiştir. Kur'an'ın amacı, yaşanan hayat içinde insanlara karşı doğru yolu göstermektir. Kuran'ın doğru biçimde anlaşılması için öncelikle onun...