Güzel Ahlak ve Ķötü Ahlak
İslami Sohbet

Kuran’da güzel Ahlak islam dinin birinci kaynağı Kuran’dır. İnsan doğarken iyi veya kötü olarak dünyaya gelmemektedir. Insanın bazı kötü davranışlara veya güzel ahlaka sahip olmasında eğitim önemli bir yere sahiptir. Egittim başlağı yer olarak aile, guzel ahlakı kazandırmada ilk sırada yer alır.Bu yuzden anne babalar çocuklarına yeme, içme, temizlik alışkanlığı kazanma gibi temel seyleri öğretirken dini, bireysel ve toplumsal değerleri de ögtremelidirler.

Ahlak İle Ilgili SözlerGüzel Ahlak ve Hadis İslamisohbetci.com

Ahlakın Değişmesi Mümkün müdür

Ahlakın Değişmesi Mümkün müdür? Ahlakçılardan bazısı ahlakın değişmesinin mümkün olmadığı, bir kısmı da mümkün olduğu kanaatine varmışlar, her biri kendi iddiasını ispat etmeye ve diğerini iptale çalışmışlarsa da her iki zümrenin fikri, bir noktaya, bir dereceye kadar doğrudur. “Ahlakın değişmesi mümkün müdür” meselesi, aslında çok mühim meselidir.

Acaba insanın ahlakını değiştirmesi, insanda olan kötü huyların ortadan kaldırılarak yerine iyilerinin konması yahut iyi huylar değiştirilerek onların yerine kötülerinin yerleşmesi mümkün müdür? Yoksa bunları değiştirmek ve yok etmek, imkansız mıdır?

İşte bu meselede Ahlakçılar ikiye ayrılmışlardır. Ku dema (Eski ilk) ahlakçılardan bir kısmı diyor ki: Ahlakın değişmesi mümkün müdür değildir. Çünkü kötü huyların değiştiğini farz etmek demek, insanda fıtri olan ihtiraslar, şehevi arzular gibi haslet ve kuvvetlerin yok edilmesi demektir.

Bu ise mümkün ve haslet ve kuvvetlerin yok edilmesi demektir. Bu ise mümkün değildir, muhaldir. Çünkü bu, insanın harici şekillerini, dış görünüşünü değiştirmek kadar imkansızdır. Nasıl ki:

Ahlakı Hasena Güzel Ahlak Ahlakı Seyyle Ķötü Ahlak Diğer bir itibarla ahlakı yine ikiye ayırabiliriz. Ahlakı Hasene, Ahlakı Seyyie Yani; iyi ve güzel ahlak, kötü ve çirkin ahlak. Eğer insanların huyları, İslam Dini’nin emir ve tavsiye ettiği güzel ve makul temayüllerden ise, ona ahlakı hamide, ahlakı fazıla ve ahlakı memduha adları verilir. İslamın yasaklayıp körüklediği kötü tabiatlara, çirkin huylara, makbul olmayan temayüllere  egilimlere de ahlakı seyyie, ahlakı reddie ve ahlakı makduha isimleri verilir ki, hepsi aynı manayı ifade eden kelimelerdir.

Güzel Ahlak ve Ķötü Ahlak

Ahlak etiğitimin en güzel yolu, örnek olmaktır. yaşayarak ögretmek aynı zamanda peygamberin de eğitim metotlarından biridir. Kuran’da güzel Ahlak islam dinin birinci kaynağı Kuran’dır.

İslami sohbet platformu olarak Güzel Ahlak ve Ķötü Ahlak  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.  

Selam ve Dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Güzel Ahlak ve Ķötü Ahlak İslami Sohbet Kuran'da güzel Ahlak islam dinin birinci kaynağı Kuran'dır. İnsan doğarken iyi veya kötü olarak dünyaya gelmemektedir. Insanın bazı kötü davranışlara veya güzel ahlaka sahip olmasında eğitim önemli bir yere sahiptir. Egittim başlağı yer olarak aile, guzel ahlakı kazandırmada ilk sırada yer alır.Bu yuzden anne...