SABIR Ahlak İlmi

Sabır: Ahlaki faziletlerin en mühimlerinden  biri  de,  “Sabır”  denilen melekedir. Bunu:  “İnsan Tabiatina aykırı  olan  zaruri hallere uymak  ve karşı  koymaktır”  diye tarif edersek,  sabrin  iyi bir  tarifini yapmış  oluruz.  Evet  sabır,  Müslümanlıkta  büyük  bir fazilet  derecesi  beyan olunmaktadır.  Bununla beraber  biz Müslümanlar;  tevekkül  gibi,  sabrın  manasını  da  yanlış  anlamışız. islami sohbet

Öyle  zannedenlerimiz vardır  ki,  “sabır”  demek;  mahkumiyete;  dövülmeye,  sövülmeye,  haksızlığa;  hulase  insani şerefimizi  lekeleyecek  her türlü  harekete,  zillet ve meskenete  katlanmak bunlar karşısında  ne yapalım  sabrın sonu selamet  diyerek eli böğründe  oturmaktır.

Halbuki böyle  bir anlayış,  ne kadar yanlıştır.  Ahlaki faziletlerinden  olan  sabır  bu değildir. Belki o, bunlardan zaruretine mahkum  olmamak  için, gerekli güç  şartlara  ve her türlü  meşkat mahrumiyetlere tahammül  göstermektir. cehalettin   doğuracağı kötülüklere katlanmak mecburiyetinde kalmamak için  ilim tahsili  uğrunda  kendisine  ağır  gelen  her türlü  zorluklarla  ve sıkıntılara  göğüs  germek  “sabır” dır.

Sabır

İslamisohbet.com

Ahlak İlmi

Mahrumiyetlere tahammül göstermektir. Mesela; Cehaletin doğuracağı kötülüklere katlanmak mecburiyetinde
kalmamak için, ilim tahsili uğrunda kendisine ağır gelen her türlü zorluklara ve sıkıntılara göğüs germek “sabır”dır,

çıkan güçlüklere katlanmak sonucu düşmüş olduğu Mahkümiyete katlanıp durması sabır değil, zillet ve meskenettir. altında ezilmemek için, önce lazım gelen kuvveti elde etmek uğrunda bütün sorumlulukları (nefse çok zor ve müşkil de gelse) hakkıyla eda etmek, hakkı savunmak için düşman ile çapırşırken,

tabiata aykırı olan her türlü mihnet ve meşakete kalmaya tahammül etmek, şiddetli soğuk ve sıcak altında nöbet beklemek, hülasa hatır ve hayale gelmeyen mahrumiyetlere katlanmak, Kur’an-ı Kerim’in şanını yücelttiği üstün ” Sabır ” dır.

Fakat bunlara tahammül etmemek yüzünden düşmanın hakimiyeti altında beklemek, sabrın sonu selamet deyip oturmak; sabır değil zillet ve meskenete razı olmaktır. Bu hal, İslam ve Kur’an nazarında en büyük bir suçtur.

Cenab-ı Hak tarafından gelen kaza ve felaketlere tahamül etmek, korkarak yılgınlık göstermemek de, sabırdır. Çünkü, bu önlenmesi mümkün olmayan zaruri hallerden biridir. Bunlar için bağırıp çağırmak, faydasızdır. Zaruri olmayıp terki mümkün olan tabiata aykırı hallere itaat etmek ise, sabır değil meskenet ve atalettir ; mezmumdur.

Binaenaleyh haksızlığa, sefalete, cebre ve şiddete, cehalete ve mahkümiyete  karşı sabretmek değil, bilakis mücahe de ve mücadele lazımdır. Çünkü bunlar zaruri hallerden olmadığından, terkedilmeli ve yok edilmeye çalışılmalıdır.

Bir insanın öfkesine mağlup olmaması, terki mümkün olan elem ve üzüntüleri tam bir sükunet içinde karşılaması, yorucu bir vazifenin üzüntülerine tahammül edebilmesi, ailenin can sıkıcı hallerine öfkelenmemesi,

Yayınımızı WEB‘den dinlemek için https://Www.isLamiSohbetci.Com linkine tıklayınız. 
Yayınımızı Winamp‘tan dinlemek için http://Radyo.isLamiSohbetci.Com:8808/listen.pls linkine tıklayabilirsiniz.

İslami sohbet platformu olarak olarak, TEVAZU VE VEKAR

Sohbetin Tek Adresi İslamisohbetçi Com

Selamün Aleykum Ve Rahmetullah Ve Berekatuhu.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/yaraa.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/yaraa-300x300.jpgEzeLGenelİslami SohbetAhlak İlmi,islami sohbet
SABIR Ahlak İlmi Sabır: Ahlaki faziletlerin en mühimlerinden  biri  de,  'Sabır'  denilen melekedir. Bunu:  'İnsan Tabiatina aykırı  olan  zaruri hallere uymak  ve karşı  koymaktır'  diye tarif edersek,  sabrin  iyi bir  tarifini yapmış  oluruz.  Evet  sabır,  Müslümanlıkta  büyük  bir fazilet  derecesi  beyan olunmaktadır.  Bununla beraber  biz Müslümanlar;  tevekkül  gibi,  sabrın  manasını ...