İZZET-İ NEFS

Ahlaki faziletlerden biri de; “İzzet-i nefs “dir. İzzet-i nefs demek; nefsini ulvi, görmek demektir.

Daha doğrusu insan şeref ve haysiyetinin derecesini layikı ile idrak ederek, kendisindeki ulviyeti anlamak ve nefsinin şeref ve onurunu muhafaza etmek demektir. islami sohbet

İzzeti nefs sahibi olan bir insan; nefsinde manevi bir yücelik tasavvur edeceği cihetle, yüce bir ruhta yaratılmamış adi ve süfli kimselere layık olan her türlü kötü ve mezmun fiiller ve sözlerden nefsini koruyarak, iffet ve namusu ile yaşamaya çalışır.

Rrrrrrrrrrrrr

İslamisohbetci.com

Vekar ve haysiyetini muhafaza eder. Zillet ve aşağılıktan son derece sakınır. Bütün işlerinde edep ve ahlak kaidelerine riayet eder. Böylece, bütün insanlar tarafından hürmet ve takdire mazhar olur. Bilhassa amir, terbiyeci,

öğretmen ve mürşit mevkiinde bulunan önemli zevatın “izzet-i nefs” sahibi olmaları, her halde zaruridir. Yoksa bunların verdikleri emirler, layık olduğu ciddiyet ve öenmle kabule mazhar olmaz, kendileri de başkalarının kalbinde iyi bir yer işgal edemezler.

İzzeti nefs  sahibi olmayan insanlar, insan şerefi ile  mute nasip olmayan kötülükleri   irtikab   etmekten asla çekinmezler  ve bunları yapmaktan  üzüntü  duymazlar. Aynı zamanda  bu gibiler,  insan şerefinin  kıymetini  de anlayamayacakları  cihetle,  başkalarının  şahsiyetine  dil uzatarak onların  izzeti nefsini  rencide  etmekten  de çekinmezler.

İzzeti nefsi ile;   gururu ve tekeburu bir birinden ayırmak  gerekir. Çünkü izzeti nefs  bunların hiç birisi değildir.

Yayınımızı WEB‘den dinlemek için https://Www.isLamiSohbetci.Com linkine tıklayınız. 
Yayınımızı Winamp‘tan dinlemek için http://Radyo.isLamiSohbetci.Com:8808/listen.pls linkine tıklayabilirsiniz.

İslami sohbet platformu olarak olarak, İZZET-İ NEFS adlı konumuzn sonuna başka bir konuda görüşmek umuduyla.

Selam ve dua ile

Sohbetin Tek Adresi İslamisohbetçi Com

EzeLGenelİslami Sohbet
İZZET-İ NEFS Ahlaki faziletlerden biri de; 'İzzet-i nefs 'dir. İzzet-i nefs demek; nefsini ulvi, görmek demektir. Daha doğrusu insan şeref ve haysiyetinin derecesini layikı ile idrak ederek, kendisindeki ulviyeti anlamak ve nefsinin şeref ve onurunu muhafaza etmek demektir. islami sohbet İzzeti nefs sahibi olan bir insan; nefsinde manevi bir yücelik tasavvur edeceği...