SABIR Ahlak İlmi Sabır: Ahlaki faziletlerin en mühimlerinden  biri  de,  “Sabır”  denilen melekedir. Bunu:  “İnsan Tabiatina aykırı  olan  zaruri hallere uymak  ve karşı  koymaktır”  diye tarif edersek,  sabrin  iyi...