18 Mart Çanakkale Zaferi: Dönmeyi Hiç Düşünmediler

Çanakkale Zaferi

”Çanakkale Zaferi: Dönmeyi Hiç Düşünmediler”  başlıklı konumuzu bugün Cuma Hutbesinde
Şanlı Tarihimiz Kahramanlık Destanıyla dolduran ecdadımızın ila-yi kelimullah için nice beldeleri ve gönülleri fethettiği belirtildi.

Hutbede ”Bugün bize Düşen Çanakkale ‘de Şahlanan bu Muazzam ruhu diri tutmaktır. Birliğimizi, Beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Milli ve manevi Değerlerimize Sımsıkı sarılmaktır. Ecdadımızın aziz hatırasına, Şehit ve gazilerimize  Sahip Çıkmaktır. Çanakkale Zaferi’nin ardındaki diriliş ruhunu gelecek nesillerimize aktarmaktır.” denildi.

Çanakkale Savaşı, İslam Ümmetinin bilginin birliğini ve bekasını sağlamak, Osmanlı Hilafetinin ayakta tutmak ve küffara karşı, Tevhidi bir duruş sergilemek içindi. Ulus devlet anlayışına sahip laiklik ve demokrasiye dayalı bir cumhuriyetin kurulması için değiş di.  onlar biliyorlardı ki eğer Çanakkale düşerse, sıra başkent İstanbul’a gelecekti.

İstanbul’da düşerse İslam ümmetinin beraberliğinin temsilcisi Halefe tin Merkezi düşmanla karşı karşıya kalacaktı. Zira cepheye Müslümanlar dinlerine karşı samimi idiler. Bundan dolayı İslam akidesinden kaynaklanan İslami duyguları onları Çanakkale’de buluşturdu. İslam’a ve Müslümanlara düşmanlıkları asırlar boyu devam eden ve kıyamete kadar devam edeceği Kuran-ı Kerim’de bildirilen cok en ehli küfür, tüm cephelerden o gün Çanakkale’deydi.

Çanakkale ( Mutlaka okumalısınız) Çanakkale zaferi ne zaman ve Çanakkale savaşı kaç yıl surdu soruları en çok sorular arasında öne Çıkıyor  Çanakkale Zaferinin Kutlandığı 18 Mart Cuma gününe denk gelen Kahraman Türk Ordusunun cephede verdiği mücadele de,  sadece Türk Tarihini değil dünya tarihini de değiştirdi.

ÇANAKKALE ZAFERİ NE ZAMAN OLDU?

Çanakkale Savaşı  1.Dünya Savaşı Savaşı arasında 1915 1916 yılları arasında Gelibolu yarım adasında gerçekleşti Çanakkale Cephesi: 1915 1916
1.Dünya Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin itilaf devletlerine karşı savaştığı savunma cephelerinden en önemlisidir. İslami sohbet sitesi 18 Mart Çanakkale Zaferinin bu yıl 107. yıl dönümünü Güzel Yurdumun her yerin de kutlandı.Bir daha geri dönmeyi düşünmeden cepheye koşan Çanakkale Şehitleri, yurdun dört bir yanında Rahmet ve Minnetle anıldı.

ÇANAKKALE ÜMMETİ MUHAMMED’İN ZAFERİDİR.

Türk Kürt, Arap, Çerkez, laz, her yerden, sevdiklerini bırakıp en sevdiklerini, Tevhidi korumak için Çanakkale’ye geldiler. Müslümanları Çanakkale’de buluşturan şey iman etmiş oldukları İslam’dı.

Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki, Gelibo’da,  Conk bayırda, Arı burnunda düşmana karşı verilen cansiperane mücadele batıl değerlerden ırkçılığın, Vatan’cılığın, milliyetçiliğin galip gelmesi için değil, Tevhidi bir başka ümmet bilincinin, ümmet şuurunun ortaya konmasıyla İslam için kazanılmış kesin bir zaferdir.

Zira İslam ümmeti ve orduları İslam’ı bir bütünlük içerisinde hareket ederek, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Hintli ve Farslı demeden, onları bir arada tutan İslam akidesi gereği hepsi Halifenin cihat çağrısına icabet ederek cepheye koştular. Çanakkale zaferinin İslami temellere dayalı olduğuna dair birçok örnek vardır. İşte onlardan bir sahne: “57, Alay askerleri başka bir aşkla çarpışmışlardı.

Askerler Şehadet mertebesine varmak hissiyatıyla dolu idi. Cennet’e kavuşacaklarına iman etmişlerdi. Muharebeden sonra arazi üzerinde şuraya buraya bırakılmış çamaşırlara tesadüf ediliyordu. Bu çamaşırlar şehit olunca temiz elbise ile Cennet’e kavuşmayı düşünen dindar kahramanların attıkları eski, kirli

çamaşırlardı. Yerine temiz çamaşırları giymişlerdi.” Şairin dediği gibi: Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar O, rüku olmasa, dünya eğilmez başlar.

39fa49f23d7e460ea7eb9a4cccbaad30

Çanakkale Zaferi: Dönmeyi Hiç Düşünmediler. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor  Tevhidi Bedrin Arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Diğer bir örnek de Yüzbaşı Mehmet Hilmi’nin hatıralarından: “Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir bedenin azaları gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşgul olduğu gibi, Müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır.! 18 Mart 1915 te Türk tarafının başarılı Savunması ve Zaferiyle sonuçlanmıştır.

Osmanlı adına Deniz savaşlarında; Nusret Mayın gemisi ve gemi kaptanı Tophaneli Hakkı Bey, ayrıca Seyit Onbaşı Kahramanlıklarıyla Destan yazmışlardır. Mükremin Karaca Kara savaşları ise 25 Nisan 1915 te İtilaf donanmasının Gelibolu yarımadasına çıkarma yapmasıyla başlayacak ve  9 Ocak 1916 da İtlafların çekilmesine kadar devam edecektir.

Gelibolu Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları: Osmanlı Devleti, tarihinde en fazla maddi ve manevi kaybı  1. Dünya Savaşı sırasında yaşadı. Bu savaş sırasında en fazla şehit Çanakkale’de verildi. Osmanlı tarihinde bir savaşta ilk defa bu kadar fazla talebe ve yetişmiş insan gücü kaybı yaşandı.

Çanakkale Zaferi: Dönmeyi hiç düşünmediler, Bu Vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Saygı ve minnetle Şehitlerimizi anıyoruz
Çanakkale Zaferi Vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilediği bir destandı.

Tarih boyunca hak ve hakikat uğruna canından geçen Aziz Şehitlerimizi, İstiklal ve İstikbalimiz için mücadele eden kahraman gazilerimizi hürmet, rahmet, ve Şükranla yad ediyorum. Konumu Dur yolcu adlı şiirle bitiriyorum.

Çanakkale Zaferi: Dönmeyi Hiç Düşünmediler

Çanakkale Zaferi: ” Vurulup Tertemiz alnından uzanmış yatıyor: Bir Hilal Uğruna ya Rab  ne Güneşler batıyor”

Dizelerinin Vücut bulmuş hali Allah yolunda Cihat ve Şehadet Ruhudur.

Dur yulcu!

Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bir tümsek, Anadolu’nda

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmet’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son Vatan parçası geçerken ele,

Mehmet’in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanının kattığı yerdir.

Düşün ki,  Haşr  olan kan, kemik etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

İslamiSohbetci.com

Selam ve Dua ile

EzeLGenelİslami SohbetBir Milletin Yeniden Dirilişi,Çanakkale,Çanakkale Zaferi,Dur yolcu!,Gaziler,Şehitler,şehitler ölmez vatan bölünmez
18 Mart Çanakkale Zaferi: Dönmeyi Hiç Düşünmediler Çanakkale Zaferi ''Çanakkale Zaferi: Dönmeyi Hiç Düşünmediler''  başlıklı konumuzu bugün Cuma Hutbesinde Şanlı Tarihimiz Kahramanlık Destanıyla dolduran ecdadımızın ila-yi kelimullah için nice beldeleri ve gönülleri fethettiği belirtildi. Hutbede ''Bugün bize Düşen Çanakkale 'de Şahlanan bu Muazzam ruhu diri tutmaktır. Birliğimizi, Beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Milli ve...