Hicretten bir yıl önce, Receb ayının 27’sinde Cuma gecesi vuku bulan bu mucizeye   Mirac denir. Resulullah “aleyhisselâm”  miraca,  ruh ve bedeni ile uyanık bir halde çıktı.  Mirac gecesinde  O’na nice  ilahi  hakikatler  gösterildi  ve  beş  vakit namaz bu  gecede  farz kılındı. Mirâc’dan önce,  yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Mirâc gecesi, akşam namazı 3 rekât, öteki namazlar 2 rekât farz oldu. Medine-i Münevvere’de ikinci emirle sabah ve akşamdan başkası 4 rekâte çıkarıldı. Hicretin 4. yılında bunlar, misafir için, yine 2’ye indirildi. İslami sohbet platformu   

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ANLAMI VE ÖNEMİ 

Miraç yada Mirac İslamiyet’te Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (s.a.v) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Ezân okumak da hicretten önce Mekke’de, Mirâc Gecesi başladı. Hicretin 1. senesinde, namaz vakitlerini bildirmek için emrolundu.  Ayrıca Bekara suresinin son iki ayet-i kerimesi ihsan edildi. Mirac   Kur’an-ı kerimde, İsra ve  Necm suresi ile bazı hadis-i şeriflerde bildirilmektedir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mirâc’da Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Kürsî, Arş ve Ruh âlemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, mekânsız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü teâlâyı gördü. Dini Sohbet,

Hiçbir mahlûkun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda, Kudüs’e ve oradan da Mekke-i Mükerreme’ye geldi.Bu mübârek gecede, diğer mübârek geceler gibi, kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm ve ilmihâl okumalı, tevbe ve duâ etmeli, âlimleri ziyaret etmeli, fakirleri sevindirmeli, dünya ve ahiret saadeti için, bütün Müslümanlara duâ etmelidir.

Mirac Gecesi kuranda geçiyor mu?

Mirac  hadisesi Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Necm suresinde anlatılmaktadır. Miraç gecesinde Allah’ın emiriyle Peygamber  Efendimiz (s.a.v)  Kabe-İ Muazzama’nın Hatim mevkiinde yatarken,  Cebrail gelip mübarek göğüslerini yardı,  kalbizi zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski haline koydu. İslami Sohbet

Allah’ın  daveti  üzerine  sevgili   peygamberimiz  bir  gece  Mekke’de  Mescid-i  Haramdan  Kudüs’teki  Mescid-i Aksa’ya   götürülmüş,  oradan  Cebrail   ile  birlikte  bütün  gökleri   aşarak  Sidretül’münteha”  denilen   makama  yükselmiştir.  Peygamberimiz  (s.a.s)  buradan   daha  ileriye   gitmiş  ve  vasıtasız  olarak   Yüce  Allah  ile   görüşmüştür.  Bu  mukaddes   yolculuğun   de  Mekke’den   Kudüs’ e  kadar   olan  bölümüne   İsra,  Kudüs’ten   itibaren  devam  eden   bölümüne   de  Mirac   denir .  Peygamberimiz,  beş   vakit  namazı   ummetine   Mirac   hediyesi   olarak   getirmiştir.

616x321 Ayet Ve Hadislerle Kuran Okumanin Faziletleri Abdestsiz Kuran Okunur Mu Kuran Nasil Okunmali 1587557714299 (1)

Mirac  gecesi ne farz kılındı?

Beş vakit namaz, mirac  gecesinde farz kılındı, Allah’a şirk koşmayanların  cennete  gireceği  müjdesi verildi ve mirac gecesinde “amenerrasulü” diye başlayan bakara Suresini’nin son iki ayeti indirildi.

Mirac  Kandili’nde ne oldu kısaca?

Mirac  gecesi bütün mülk ve meleküt alemlerini dolaştı. Cebrail hazreti Muhammed’i daha da yükseklere çıkardı, öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin
cızırtıları duyuluyordu. Nihayet varlıklar aleminin son sınırı olan Sidretü’I-Münteha’ya ulaştılar. “İşte burası Sidretü’I-Münteha’dır.İslamisohbetci.com 

Mescid-i Aksâ, İsrâ, Mirac, Namaz, Sidretü’l-Münteha  Mirac, bir yükseliştir.

Her şeyden önce yükselme yollarının yegâne sahibinin Allah olduğunun bilincine varabilmektir. Fiziğin metafiziğe, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah’a yükselişidir. Kullar bu yükselişi ancak, Allah’ın razı olacağı bir hayatı yaşayarak gerçekleştirirler. Mirac,  sadık ve samimi bir iman, ibadet ve taat, ihlas ve takva, güzel huy ve ahlâk, hayır ve hasenat, hak ve hakikat, doğruluk ve dürüstlük, adalet ve sevgi, merhamet ve şefkat, dostluk ve kardeşlik, sabır ve sebat, fedakârlık ve cömertlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi fazilet ve erdemler ile yükselmektir.

Mirac,  insanın kendi semasına yani kalbine ve iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuktur, Hz. Ebû Bekir gibi imanında gösterdiği teslimiyet ve sadakatle sıddîk  mertebesine ulaşabilmektir, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in getirdiği değerler ile hastalıklı kalpleri nasıl tedavi ettiğini idrak edebilmektir.Dini Sohbet,

Mirac  Kandilin    Önemi Nedir?

Mirac,  İslam mitolojik anlatımlarında, Muhammed’in göğe yükselip, Allah ve öte alemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Yüce Rabbim Miraç kandilimizi mübarek kılsın. Ahirete göç etmiş yakınlarımıza, tüm şehitlerimize tüm kardeşlerimize merhamet eylesin. Bu gecenin feyzinden hakkıyla istifade edebilmeyi bizlere nasip etsin. Günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı ve isyanlarımızı bağışlasın. Dualarımızı, yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerimizi vermesin. Milletçe el ele vermeyi gönülden birleşmeyi ve kardeşçe yaşamayı nasip eylesin. Kandilimiz, Mübarek olsun, Yolumuz ve yönümüzün İslam, nefis ve nesillerimizin ıslah olması dua ve niyazıyla;  Mevla yar ve yardımcımız olsun.

“Miraç, recep ayının artık sonuna gelindiği ve şaban ayının geldiğini gösteren bir dönemdir.

Recep ve şaban ayı Hz. Peygamberin de üzerinde durduğu, çoğu zaman oruçlu geçirdiği ramazan öncesinde bir hazırlıktır. Bu dönem her yıl müminler için bir arınma ve ruhi arınma dönemidir. Miraş kandili’ni Müslümanlar ibadet yaparak geçirmeli, kaza, nafile ve teheccüd namazı kılmalıdırlar. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına da af dilesinler. Hatta kandil gününü de oruçlu geçirsinler.

Müslümanları Ramazana hazırlıyor

Yavuz, Mirac  Kandili’nin müslümanları yavaş yavaş ramazana hazırladığı vurgulayarak, sözlerini söyle tamamladı.

“Namaz, müminler için bir mirac’ tır”

namaz vakitleri  kaçırmamalıyız ve Kuran-ı Kerim  bol bol okumalıyız.

Mirac ‘ın, Müslümanlara getirdiği armağanların önemli olduğunu altını çizen Yavuz, “Mirac  Kandili, Müslümanlar için son derece önemlidir. Mirac  gecesinde 5 vakit namaz bütün ümmete farz kılındı. Namaz, müminler için bir mirac’ tır. Namaz, insanı arındıran, insana Allahı bilinci kazandıran önemli bir ibadettir.”

Namazın Müslümanlara Hediye edildiği gece Mirac gecesi

Mirac Kandili Mesajlari 5 1554180144

Yakınlık ne mekanda ne zamndadır, sadece eller  yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Mirac kandiliniz mübarek olsun.

MİR’AC KANDİLİ

Mirac  Kandili’ni ibadetle geçirmenin sevabı cok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine “Namaz” hediye edilmiştir.”  Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir  müjdesi verilmiştir.  Yine Müslim’de rivayet edilen bir hadis’i şerifte böyle buyrulur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e (Mirac ‘ta) üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara Suresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi,(Müslim, İman, 279) müjdesi verilmiştir.

Mirac   gecesine özel ibadet bulunmamaktadır.

Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Mirac  Kandili’nin gündüzünde oruç tutmanın ve nafile namaz kılmanın önemi.Hicretten bir yıl önce, Receb aynının 27’sinde Cuma gecesi vuku bulan bu mucizeye   Mirac  denir. Resulullah   “aleyhisselam”,  miraca, ruh ve bedeni ile uyanık bir halde çıktı.  Mirac  gecesinde 0’na nice ilahi hakikatler gösterildi ve beş vakit namaz bu gecede farz kılındı.Dini Sohbet,

Mirac ‘dan önce, yanlız sabah ve ikindi namazı vardı.

Mirac bunlar, misafir için, yine 2’ye indirildi. Ezan okumak da hicretten önce mekke’de, Mirac  gecesi başladı. Hiçretin  1.senesinde,  namaz vakitlerini bildirmek için  Resulullah  “sallallahu aleyhi ve sellem”,  Mirac’da Cenneti Cehennemi,  sayısız şeyleri görüp, Kürsi,  Arş ve Ruh alemlerini geçip,  bilinmeyen, anlaşılamayan,  anlatılamayan şekilde, mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahu tealayı gördü. Hiçbir malukun bilmeyeceği, anlayamacağı nimetlere kavuşup bir anda Kudüs’e ve oradan da Mekke-i Mükerreme’ye geldi.

Bu mübarek gecede, diğer mübarek geceler gibi kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim ve ilmihal okumalı, tevbe ve dua edilmeliyiz.

Müslüman alemi için en önemli gecelerden birisi  de  Mirac kandili gecesidir.

Kuran’ı Kerim. Kuran: İslam’ın  kutsal kitabıdır.

Kuran’ı Kerim ana  konuları Şunlardır

Namaz kılmak

Namazın Müslümanlara Hediye edildiği gece Mirac

Bu konuların dışında, melekler,  yaratılış, didrilme, namaz, oruc, Hac gibi ibadetler  de Kuran’ın ana konuları arasında yer alır.

Tevhid, Tevdid,  Allah’ın birliği ve bütünlüğü demektir.
İmam, Zekat, İnfak, Ahlak,  Takva,  Helal ve Haram, Kıyamet ve Peygamberler.

Mirac Gecesinin ertesi günü,  Hz.peygamber (s.a.s) ertesi günü Mirac olayını anlattı.

Mirac  olayının  gerçekleştiği  gece müslümanlarca kadir gecesinden  sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir.

mirac insanın dışarıda bir maddi sema’ya değil, bilakis kendi manevi sema’sına yükselmesidir

Selam ve Dua ile.

 

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/cinsel-iliskiye-girmeden-once-hangi-dua-okunur-800x445-1.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/cinsel-iliskiye-girmeden-once-hangi-dua-okunur-800x445-1-150x150.jpgGenel
Hicretten bir yıl önce, Receb ayının 27'sinde Cuma gecesi vuku bulan bu mucizeye   Mirac denir. Resulullah 'aleyhisselâm'  miraca,  ruh ve bedeni ile uyanık bir halde çıktı.  Mirac gecesinde  O'na nice  ilahi  hakikatler  gösterildi  ve  beş  vakit namaz bu  gecede  farz kılındı. Mirâc'dan önce,  yalnız sabah ve ikindi namazı vardı....