İslam’ın mimari anlayışı nasıldır ?

İslam’ın düşünce yapısı,  İslam mimarisinin oluşmasında da rol oynamıştır.

İslam mimarisi  parlak renkleri, zengin desenleriyle ve muhteşem simetrisiyle dünya dört bir yanında görenleri büyülüyor.Müslümanların bir  kısmı  genelikle   oyma  ile  zengin  bir  şekilde   dekore   edikir.  İslam ‘ı’m   simgesel  yapılaridır Hz. Muhammed  zamanında ,ezan sesi  caminin  çevresindeki  en yüksek  çatıdan   yapılıyordu. Selimiye  camii’de bir neden  ustalık  eseri?  Mimar  sinan  80’li  yaslarda inşa  ettiği  selimiye  camı  icin  ustalık  eserim diye  bahseder.  Bunun nedeni  ise  O güne  kadar.   İnşa  ettiği tüm  eserleriyle  kendime  yeni birşey katmis, denenmeyeni  denemiş Ve mimarlık.

İslamın Mimarı Anlayışı,

Mimar’imizde Dinin İzleri

Tecrübelerine  her defasında farkli bir soluk  hissettirmiş olmasıdır. İslami sohbet platformu

Süleymaniye camisi İstanbul’daki  en güzel  eseridir.  Fakat Mimar Sinan’ın en güzel eseri ve ustalık eseri  ise selimiye camisidir.

Din  milletlerin  örf  ve adetlerini, Sanat  anlayışlarını,  yaşam  tarzlarını  ve mimari   anlayışlarını  etkilemiştir.  İslam dini  insanların   hayata  bakış  acılarını  zenginleştirilmiş  ve  insanlar  da  bu  zenginliği  mimari  eserlerine

yansıtmıştır.  Mimari,  bir  yapının   diğerlerinden  ayrılmasını   sağlayan  özellikleridir.   Müslümanlar   tarafından  yapılan  Mimari  yapılar,  kendilerine   özgü   nitelikleriyle   dikkat   çeker. İslam  dini,  birlikte   yaşamaya  ve şehir  kültürüne  büyük  önem  vermistir. Mimari  eserlerimizin  sadece yapımında  degil  sülemelerinde  de dinin  izlerini görebilirsiniz.

Örneğin: cami  gibi ibadet amaçlı  mekanlarda, digerlerinden farklı  olarak  düz tavan  yerine  hem görüntü  güzelliği  sağlyan  hem de   Müslümanların birlik  bütünlüğünü  sembolize  eden  bir yapı olarak kubbe kullanılmıştır. cami  başta  olmak üzere,   bütün  dini yapıların  süslenemsinde  hat sanatıyla  yazılmış  dini yazılar  ve levhalara  yer verilmiştir. Hat  yazılarının  çevresi farklı  çini desenleri ve tezhip   gibi  süslemelerle  zenginleştirlmiştir.  Ayrıca  resmin yerini  kültürümüzde minyatür  sanatı almış,  ebru ve tezhip gibi sanat  dalları ortaya çıkmıştır. bu sanat dalalrından  yararlanılarak  dini amaçlı  kullanılan mimari eserler  süslenmiştir.İslami Sohbet

Thumbs B C Ebd9b739797cd7a9ea676befc96ebca6

11.yüzyıldan beri birden çok minareli yapılar  dikkat çekiyor. Bunun örnekleri olarak   Mimar  Sinan’ın  eserleri  gösterilebilir.  Küçük pencerelerden oluşan kuleye  benzer  bir yapılardır. Çoğu camide bulunan minalere,  müezzinlerin halkı  ibadete çağırması içindir. 

İslam mimarisinin  başlangıc, Hz.peygamber dönemine  dayanır. Hz.peygamber ,Medine’ye  hicret edince ilk eylem olarak Mescid-i Nebevi’yi inşa etmiştir.

Müslümanlar Şehri

Müslümanlar,  şehrin   merkezine   camiyi,  Caminin   çevresine  de  medrese  (okul) , şifahane (hastane),  misafirhane,   aşevi,  çeşme.  Gibi  toplumun  faydalanacağı   mimari  eserler  inşa  etmişlerdir.  Merkezinde  cami  olan  ve  toplumun  ihtiyaçlarına pek  çok  açıdan  cevap veren   yapıların   bir arada  bulunduğu   külliyeler   bunun  en  somut   örneklerindendir. Konya ‘daki  Sahip Ata  külliyesi, Edirnede ‘deki   Beyazid Külliyesi  ve  Istanbul’daki  Fatih  Külliyesi. merkezinde  cami  olan  ve pek  çok  sosyal  işleve   sahip  yapılarla  çevrili   mimari  eserlerdir.

Islam dininde  namazın cemaatla  kılınmasına  verilen önemden dolayı büyük  camiler inşa edilmiştir. Osmanlılar döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan  Süleymaniye,

Mihrimah  Sultan  ve   Selimiye camileri önemli  mimari  eserlerimizdendir ve tarihi mirasımızdır.Camiler,  Müslümanların ibadet  yapma ve  bir araya gelme yeridir. Camilerde  namaz  kılınır,  Kuran’ı Kerim  okunur,  dua edilir, vaaz  ve hutbe  dinlenir.  Aynı zamanda,İslamisohbetci.com

Müslümanlar  camilerde   bir  araya gelerek  birbirlerinin  sıkıntılarını  payalaşır ve çözüm  bulmaya  çalışılır.  Camilerin,  Kubbe, minare,  şerefe,  mihrap,  vaaz   kürsüsü  ve şadırvan  gibi bölümleri bulunur. Bunlardan  kubbe ,

minare,  şerefe  ve  şadırvan  caminin  dış  bölümlerindendir.  Caminin  bölümleri  hem görsel  güzellik hem  de  kullanışlılığa  dikkat edilerek  inşa  edilmiştir.

kubbe:

Yarum küre biçiminde olan  ve caminin üzerine örtden yapıdır.

Minare:

Müezzimin ezan okunduğu, sala verdiği, şerefesi olan,  yüksek  ve ince  yapıdır.

Minber:

Cuma  ve bayram  Namazlarında hutbe   okumak için çıkılan merdivenli, yüksekce yerdir.

Mihrap:

Kabe yönünü  gösteren ve imamın cemaate namaz  kırldırken  durduğu yer.

Vaaz  Kürsüsü:

Camide  vaaz  verip  cemaati  dini konularda aydınlatan  kişinin oturduğu  yüksekce yerdir.

Şadırvan:

Cami avlularında  bulunan, üzerine kubbe  veya açık olan abdest alma yeridir.

Şerefe: Camilerde  minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okundugu, kenarları  korkuluklu bölümüdür.

İslam Dini

İslam dininin ilim öğrenmeye öenm vermesi eğitim mekanlarının oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu sebeple dini ilemlerle birlikte dunyevi ilimlerin bir arada okutulduğu medreseler titizlikle inşa edilimiştir. Konya’daki Karatay Medresesi ve Erzurum Çifte Minare Medresesi bu mimari türün önemli örneklerindendir.Dini Sohbet,

Mimari Eserler

Mimari  eserlerimizin sadece yapımında değil süslenmelerinde de  dinin izlerini görebiliriz. Örneğin cami gibi ibadet amaçlı mekanlarda, diğerinden farklı olarak düz tavan yerine  hem görüntü güzelliği sağlayan hem de Müslümanların birlik bütünlüğünre bütün dini yapıların süslenmesinde hat sanatıyla yazılmış dini yazılar ve levhalara zenginleştirilmiştir. Ayrıca resmin yerini kültürümüzde minyatür sanatı almış, ebru amaçlı kullanılan mimari eserler süslenmiştir.

Mimar’imizde Dinin İzleri

İslam dininin temizliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak camilerde şadırvanlar ve ihtiyaç duyulan çeşitle yerlerde çeşitli yerlerde çeşmeler yapılmıştır. Ayrıca bu çeşmeler; yoldan geçenlerin yararlanması için herhangi bir karşılık beklemeksizin yapılan ve sadaka kültürünü yaşatan önemli eserler olmuştur.Dini Sohbet,

İslami sohbet platformu     İslamın Mimarı Anlayışı / Mimar’imizde Dinin İzleri     konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Selam  ve Dua ile….

 

 

 

 

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/3wSL7gobI0QySUeM-636619018299099421-1.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/3wSL7gobI0QySUeM-636619018299099421-1-150x150.jpgadminGenel
  İslam'ın mimari anlayışı nasıldır ? İslam'ın düşünce yapısı,  İslam mimarisinin oluşmasında da rol oynamıştır. İslam mimarisi  parlak renkleri, zengin desenleriyle ve muhteşem simetrisiyle dünya dört bir yanında görenleri büyülüyor.Müslümanların bir  kısmı  genelikle   oyma  ile  zengin  bir  şekilde   dekore   edikir.  İslam 'ı'm   simgesel  yapılaridır Hz. Muhammed  zamanında ,ezan sesi  caminin  çevresindeki  en...