Namaz Nedir ? Faydaları  Nelerdir ?

Namaz dinin  Direğidir.   Salat, gerçek  birçok  anlamlı kelimedir. Hem dildeki  kullanımı  hem de Ku-ran ‘an’daki  kullanımı  çok anlamlıdır. Salat kelimesinin  dilde 18 kadar  anlamı  tesbit edilmiştir. İslami sohbet platformu Dilde çok anlamlı  olması  doğaldır. Zira salat kelimesi, zaman içindendeki  yolculuğunun her durağında farklı  anlamlar kazanmıştır. Bizce,otoriterin  kelimemin  kökenini  tesbitte intifak  edememelerinin  sebebi  de  budur. Salat, ilk bakışta  birbiriyle  alakasız  gibi  duran  kök  anlamlara nisbet  edilmiştir.

Fakat  eldeki  dilsel  malzeme yeniden  bir tahlile tabi  tutulup İslami Sohbet yorumladiginda,birbiriyle alakasız  gibi görünen tüm kök  anlam tahminleri, “destek” ortak  anlamında  buluşmaktadır. Dua ve istiğfar  eden,esasen ” destek talebinde bulunmuştur.  İbadet, kişinin  dinine ve imanına  verdiği  “destek “tır. Kelime Kuran’da farkli  vurgular  ve  farklı  anlamlarda  kullanılmamıştır. En çok anlam hiç şüphesiz şer’i namaz  manasıdır.

Bunun  dışında, kuran’ dan,Kuran’da dua ve istigfar” (Tevbe 9/84,103), “İbadet ” (Ma’un 107/4), “ibadethane” (Hac 22/40),  “destek” (Taha  20/14; Ashab 33/43,56; Maide 5/58), “davet ” (Hud 11/ 87;  Maide 5/106), “kulluk” (Lokman 31/31),

yaradılış  amacina uygun hareket ” (Nur  24/41) anlamlarında  kullanılır. İnsanın  dinini desteklediği  için  namaza da “Salat ” denmiştir . Efendimiz’in  “Namaz  dinin direğidir. Zira salat kur-an ‘da Allah’a  meleklere , insana , mümine,  kuşlar da dahil bütün  varlıklara  isnad edilmiştir.

Namaz nasıl kılınır

Namaz Nasıl Kılınır

Baslangic tekbiri

Allahu Ekber kelimesinde ifadesini bulan tekbir,  Allah’ın her türlü  nisbetten  ari olarak, büyük, en büyük, tek büyük, mutlak büyük bilmektir. İnsan tekbir  getirken  dünyasını ellerinin üzerine koyup ardına atar.Önünde sadece Rabb’ine uzanan yol kalır. o yol sırat-ı  müstakim’dir.  Kıyam: Allah’a duyulan saygıyı sembolize eder.  Kıyam,  ayakta durmak,  ayağa  kalkamak, doğrulmaktır. Dini Sohbet,

Kıyam, kelime-i tevhidin ilk yarısıdır

Lailahe illallah’ın ”kulluk edilmeye layık hiçbir varlık yoktur” anlamına gelen lailahe’sini temsil eder.  Namazın her kıyamı  da öyledir.  Mümin kıyamda dağları temsil eder. Dğlar tepelelrinden beslenirler. onları besleyen rahmet buluttan iner.

Kıraat

Kuran’nın namaza taşınmasıdır.Namaz vahyin bedenidir. vahiy namzın ruhudur.  Kıraati tilavettten ayıran şey anlam”dır. Okuyanın anlam cehdi tilaveti kıraate cevirir. Maksat yaşamaktır. Anlamadan yaşanamz.

Kıraatin klavi Fatiha dır

Fatiha, Rasullah’ın hadisinde de geçtiği gibi ” Allah ile kulun diyoluğunu temsil eder”. Yani Fahiha, namazı Allah’la kul arasındaki sohbete dönüştürür. Bunun için ”Fatihasız namaz namaz olmaz. ”Kıyam nasıl dağları temsil  ederse ,kıraat de, mümin yüreğini besleyen rahmet bulutunu temsil eder. Zira vahiy rahmettir.  Vahiy aynı zamanda kıyamın bildirisidir ( Beyyinat).

Rükü  Saygıdan dolayı boyun eğmeyi ifade eder.

Kıyamdaki saygının bir sonraki aşamasıdır. Rüku tek başına ictimai teslimiyeti, secde ise şahsı teslimiyeti ifade eder. Zira ”Rüku edenlerle birlikte rüku edin!” ayeti vardır, fakat ”Secde edenlerle birlikte secde edin!” ayeti yoktur. Rüku, kıyam ile secde arasında bir duraktır. Rükuda kul tüm dört ayak yürüyen canlıları temsil eder. bu yönüyle namaz, insanın varlığı temsilen  Allah’ın  huzuruna çıkarak verdiği bir ” halifelik tekmili’dir . Rüku  secde ile birlikte la ilahu illallah’ın ikinci yarısı olan ”kulluk edilmeye layık sadece Allah vardır”  anlamındaki ilallah’ı temsil eder. İslamisohbetci.com

Rüku hamd’in deben diline yansımasıdır.onun için rükudan doğrulan kul, ”Allah Rasulü  ” Allah hamd edeni işitir” der. Allah Rasulü cemaate namaz kıldırıken bu cümleyi söylemiş, bunun üzerine Resullah’ın ardından ilk kez  namaza duran bir bedevi,   Madem işitir, bende  hamd edeyim o zamn natığıyla,   en güzel, sonsuz, en mubarek hamd  O’na olsun;  gökler ve yerler dolusu hamd O’na olsun!.. ” diye yüksek sesle hamd etmeye başlamış.   Allah Rasulü namazdan sonra ‘ Kardeşinizn sözlerini yere düşürmemek için semadan meleklerin hücum ettiğini gördüm  buyurmuş  ve o bedevinin  hamas sözlerini kendisi de namazlarına taşımışlardır.

S 061ea6c23ac464b4f2e6c6306a2706d026f6d086 (1)

Secde

Saygı nihai noktasını ve zirvesini temsil eder. Huşu duyan kalp önce sahibi ayağı kaldırı, sonra boyun eğdirir,  en sonunda secdeye vardırır. Secde insanın Allah karşısndaki mahviyet ve kulluğunu temsil eder. Secde insanın insanlığını Allah’ın huzurunda yere koymasıdır. 20.yüzyılın başında Almanya’da yaşanan bir olay ne dediğimizi daha iyi açıklar: Bir Alman demiryolu işçisinin tam alın (forntal lobe ve frontal korteks )    hareket halindeki bir trenin fırlattığı taşı koparıp almıştır. İşçinin o kazadan sonra tüm insanı vasıfları  yok olmuş, hayatını bir biyolojik varlık olarak sürdürmüştür.    İnsanlığımızı temsil eden  alnımızı  Allah’ın  huzurnda yere koymamız,  insanlığımızı borçlu olduğumuz  Rabb’e şükür nişanesidir.   Secde Allah’a  kurban olmaktır.     ”Secde et ve yaklaş” (Alak 96/19) ayati bunu ifade eder.    Secde anne karınındaki saf hale dönüşür.    Onedenle secdedeki duruş ceninin anne karnındaki duruşuna benzer.

Ka’de

Oturuş, yolculuğun sonunu temsil eder.  Salat içinde duanın en yoğun oldugu bölümdür. Dua sadece  ”İbadetlerin beyni ” değil, namazın da beynidir.  Selam mirac yolculuğunun sonunu temsil eder. Sağınız ve solunuzdaki tüm varlığı selamlayarak, varlığı temsilen bu miracı yaptığınızı söylemiş olursunuz.  Namaz teslimiyetinizin alameti, selam ve selamet teslimiyetinizin ödülü,  teslimiyetiniz İslam’ınızın alametidir.  Selam vermekle, teslimiyetinizin ödülünü bütün bir varlıkla paylaşımış olursunuz.

Namaz Kimlere Farzdır

Bir insana namazın farz olması için üç şartın bulunması gerekir.

Müslüman olmak,

Eegenlik Çağına gelmiş olmak,

Akıllı olmak.

Namaz Vakitleri

Günde beş vakit namaz vardır. Bunlar Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Bu namazların her birinin vakitleri vardır. Her namazın kendi vaktinde  kılınması şarttır, Vaktinden  önce bir namazı kılmak  caiz olmadığı  gibi özürsüz olarak namazı  vaktinden sonraya  bırakmak  da büyük günahtır. Kuran’ı Kerim’de söyle buyurmuştur:

” Şüphesiz namzı; müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”

İslami dinine göre, Müslümanların  sabah, öğle,  ikindi, akşam ve yatsı  olmak üzere  günde beş  kez  ve bayramlarda, kuramlarını  yerine  getirerek  yapmaları buyurulan  ibadet. Dini Sohbet,

Namaz, İslam’ın  şartlarından  biri olarak kabul edilen  bir ibadet. Kuran’ana günün  belli  vakitlerinde  abdestle  birlikte duaya kalkılması  ifadesi  bulunur. Kuran’a göre  namaz  Allah’ı anmak  teslimiyetin gösterildiği  bir arınma  biçimi  ve ibrahim’ e  öğretilen  bir ibadet  şeklidir.

İslamin  beş  şartından  ikincisi  namaz  kılmaktır. İnsanların  ilk görevi, Allah’ın  varlığına  ve birliğine, ınanmak

Hazreti  Muhammed  (s.a.v) ‘in  peygamberliğine  inanmaktır.  İmandan  sonra  farzların  en önemlisi  namazdır. Beş  vakit   namaz,  hicretten  bir  buçuk   yıl  önce  Mirac  gecesinde  farz  kılınmıştır.

Namaza durma

Namaz , ruhu temizleyen,  kalbi aydınlatan  Allah’ın  huzuruna  yükselten  bir  ibadettir.  Sevgili  peygamberimiz;

Unnamed (5)

“Namaz  dinin  direğidir “

Buyurarak, namazın dinimizde  çok önemli  bir ibadet  olduğunu  belirtmiştir.  Namaz,    bize  beden  ve ruh  temizliği  kazandıran   bir nurdur.

Bu sayede  müslüman  günah  kirlerinden  arınır  ve cennete  girmeye  layık  temiz bir kul olur. Peygamberimiz (s.a.s)  efendimiz  bu konuda  şöyle buyuruyor.

“Sizden  harhangi  birinizin  kapısı  önünde  bir nehir  bulunsa  ve o kimse  nehirde  günde beş defa yıkansa  kendisinde kirden. birşey   kalırmı ? “Dinleyenler”  Hiç  kir kalmaz  Ya Rasulalla  “Peygamber efendimiz”   İşte   beş  vakit  namaz  da  buna  benzer,  Allah namazla günahları  siler.  buyurdu.

Salat İnsanlıkta yaşıttır

İslam, insanlığın  değişmez  değerlerinin  öbür adıdır. Bu manada İslam insanlıkla  yaşıttır. Nasıl ki İslam, tüm zamanların hak dini olan ” teslimiyet yolu” nun adı ise, salat da tüm zamanlarda geçerli olan ibadetin adıdır.   Sadece salat değil, zekat da oruç da, hac da, kurban da böyledir. Salat  terimiyle ifade edilen kakikat,  farklı zamanlarda farklı tecelli etmiş, farklı sürelere  bürünmüş olabilir.Fakat kıldığımız namazda salat adını alamyı hak eden her ibadet, aynı maksada hizmet eder.

Ayet ve Hadislerle Işığında Namazsız İslam Olur mu ?

Namaz Kılanlara Allah (c.c) Müjdesi   Ve daha  fazlası sizi bekliyor.

Yarabb! umduklarımıza nail, korktuklarımızdan da emin kıl . İslamisohbetci.com sitesi  olarak  Bugünde bu konuyu  kaleme aldım bununla amel edenlerden sen razı ol.  Maksat ve  matlubumuz  ancak senin rızandır. Hata  ve  kusurlar bizden, inayet  ve hidayet Rabbimizdendir.    Namaz Kılmanın Faydaları ve Huzuru

SeLam ve Dua İle…

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/nuruosmaniye-camii-namaz-veryansintv.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/03/nuruosmaniye-camii-namaz-veryansintv-150x150.jpgadminGenel
Namaz Nedir ? Faydaları  Nelerdir ? Namaz dinin  Direğidir.   Salat, gerçek  birçok  anlamlı kelimedir. Hem dildeki  kullanımı  hem de Ku-ran 'an'daki  kullanımı  çok anlamlıdır. Salat kelimesinin  dilde 18 kadar  anlamı  tesbit edilmiştir. İslami sohbet platformu Dilde çok anlamlı  olması  doğaldır. Zira salat kelimesi, zaman içindendeki  yolculuğunun her durağında farklı  anlamlar...