Konu Başlıkları

Giyinme ve Süslenme

İslami Sohbet
Canlılar içinde insana özgü bir davranış olan giyinmenin, örtünme ve güzel görünme şeklinde iki temel gayeye matuf olduğu görülür. Esasen tabii bir ihtiyacı ve yönelişi ifade eden örtünme ve süslenmenin dini ilgilendirmesi, insanların bu konuda taşıdığı zaafların, sapabilecekleri aşırılıkların ve olumsuz etkileşimlerin insanın aslı yapı ve kimliği, cinsler ve insanlar arası münasebetlerin dengesini bozabileceği endişesidir.

Muslumanin Giyim Kusam Adabi Nasil Olmalidir 178062 M

                                         Müslümanın Giyim Kuşam Adabı İslamisohbetci.com

İslam Dininde Örtünme

Bunun için de İslam dininde, esasen serbesti ve mubah oluş temel kural olmakla birlikte, insanların zaaf ve temayüllerinin sapma noktasına varması ve toplumsal bünyenin bozulmasını önlemek maksadıyla örtünme ve süslenme ile ilgili bazı temel ölçüler ve kısıtlamalar getirilmiştir, bunun dışında insanların kendi zevk, imkan ve kültürlerine göre giyinip kuşanmasına imkan verilmiştir. Bu yüzden de giyinme, örtünme ve süslenme konusunda fıkıh kültüründe yer alan bilgi ve önerilerin bir kısmı dini metinlere dayalı hükümler iken bir diğer kısmı İslam toplumlarının bu çerçevede oluşan ve asırlar boyu süregelen geleneğini, bilgi birikimini ve hayat tarzını yansıtır.

İslam dininde örtünme emri, ferdin ruh sağlığını,  fıtri yapı ve onurunu, toplumun genel ahlakını koruma, cinsler ve insanlar arası münasebetlerde dengeyi gözetme, insan haysiyetine yakışır bir cinsi hayat ve aile hayatı kurma gibi çeşitli gayelere yöneliktir. Örtünmede erkekle kadının farklı hükümleri tabi olması da iki ayrı cinsin yaratılış özellikleri gözetilerek yapılmış bir ayırımdır.

ÖRTÜNME;

ÖRTÜNME; Genellikle, örtünmenin bütün canlılar arasında sadece İnsana mahsus bir meziyet olduğu söylenir ve bu doğrudur. Bazı uç ve münferit yönelişler hariç tutulursa  çıplaklık  her dönemde toplumsal vicdan ve sağduyu tarafından arsızlık ve hayasızlık olarak görülmüştür.

Erkeğin ve Kadının örtünmesiyle ilgili Kuran’da ve Sünnette yer alan hükümlere gelince; Kuran’da ahlakı yer  bir referansla ele alındığı ve özellikle kadınlar için bazı hükümler getirildiği, sünnette de ilave bazı kurallardan söz edilip bazı ayrıntıların verildiği görülür.

İslam her alanda olduğu gibi giyim kuşamda da itidal esasını getirmiştir. Kuran’da sıklıkla ölçülü hareket etmek, aşırılığa, lüks ve gösterişe, kaçmamak tavsiye edilmiş. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ de hayatı boyunca daima şık, temiz, sade ve güzel giyinmiş  ve bunda da her zaman için itidali korunmuştur. İslam’ın giyim ve kuşama kural olarak müdahale etmediğini, bu konuda kişilerin  zevk ve tercihlerine önem verdiğini, sadece zorunlu ve gerekli gördüğü  müdahaleleri yapmakla yetindiği bilinmektedir. Bunun için  de, dinin giyinme  ile ilgili kısıtlamaları sınırlı sayıda kalmıştır.

İslami sohbet platformu olarak Giyinme ve Süslenme konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.  
Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/02/gyyyyy.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/02/gyyyyy-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Giyinme ve Süslenme İslami Sohbet Canlılar içinde insana özgü bir davranış olan giyinmenin, örtünme ve güzel görünme şeklinde iki temel gayeye matuf olduğu görülür. Esasen tabii bir ihtiyacı ve yönelişi ifade eden örtünme ve süslenmenin dini ilgilendirmesi, insanların bu konuda taşıdığı zaafların, sapabilecekleri aşırılıkların ve olumsuz etkileşimlerin insanın aslı yapı ve...