Sevgi Ve Allah Sevgisi
İslami Sohbet

Baslik Sevgi (1)                                           Allah Sevgisi Her şey Allah’la Güzel İslamisohbetci.com

Sevginin deyim anlamı ise şöyledir

Sevginin deyim anlamı ise şöyledir. Sevgi, hiçbir karşılık beklemeden sevgiliye (Allah Teala’ya) tabi olmak, Ona itaat etmek, onun her işini güzel, her eziyetini, her iyilikten daha tatlı görmek ve onun dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmek, kısacası onun rızası için yaşamaktır. Sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi gerektirir.

Hadis-i Şerifte buyuruldu ki: (Ya Rabbi, kendi sevgini, sevmediklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak işlerin sevgisini nasip et ve sevgini susuzluktan yananın arzuladığı soğuk sudan benim içim daha kıymetli kıl!) Bir kimse, Allah’ı seviyorsa, bilsin ki Allah Teala da onu seviyor demektir.

Sevgi ve üstün zevk Zevkler anlayışlara bağlıdır

Herkes her şeyden aynı zevki alamaz, yaratılışına uygun şeylerden zevk alır. Mesela, gazap ehli, intikam almak ve galip gelmekten zevk alır. Her organın zevki de ayrıdır.  Kalp, beş duyunun bilemediği manaları anlar. Mesela, alemin yaratıldığı, yani sonradan meydana geldiği ve bunu yaratan bir Halıka muhtaç olduğunu anlar.

Bunlar beş duyu ipe bilinmez. Akıl, insanı hayvandan ayıran bir kuvvettir.

Eşyanı hakikatini akılla bilinir. Akil da marifet ve ilimden zevk alır. Bu, adi, faydasız, hatta zararlı bir ilim bile olsa, bunu başkasından öğrenmekten zevk alır.  Mesela, bir oyun  bilen bunu başkasına öğretmek ister. Bu da her çeşit bilginin olduğunu zevkli gösterir. İlmin zevki, ilmi. şereci nispetinde kıymetli olur. İlmin zevki de bilinen şeylerin kıymetine göre değer kazanır. Mesela insanların gizli hallerini bilip onu anlatmak zevklidir. 

Bu sevgi ve düşmanlık, sadık olan aşıkların elinde iradesinde değildir.

Çalışmaksızın, zahmet çekmeksizin kendiliğinden hasıl olur. Dostun dostları güzel görünür ve düşmanları çirkin ve fena görünür. Dünyanın güzel görünüşlerine kapılanlara hasıl olan sevgi de, bunu gerektiriyor. Seven, sevgilisinin düşmanlarından kesilmedikçe, sözünün eri sayılmaz. İki zıt şey sevilmez Sevgi, sevgilinin her şeyini sevmeyi gerektirir. Ona yakından uzaktan ilgili olan her şeyi sevgili kılar. bunun için, “Sevgilinin kapısındaki köpek, sevenin kalbinde, diğer köpeklerden üstündür ve ayrı bir yer tutar” demişlerdir. Şeyh-ül

4646                                                                   Allah sevgisi İslamisohbetci.com

İslam Abdullah-i Ensari hazretleri buyuruyor ki: (Biri, çok sevdiğim bir zatı incitmişti. O anda beri, kalbimde ona karşı soğukluk duyuyorum. ) Büyüklerin, (Sevdiğini incitene darılmaz, gücenmez isen, köpek senden daha iyidir) sözü meşhurdur. Sevginin şartı olan hubb-i fillah, buğd-i fillah, Kur’an-ı Kerimde ve hadis-i şerifte bildiriliyor.

Allahu Teala’nın düşmanlarını sevmek, insanı Allah’tan uzaklaştırır.

Teberri etmedikçe, tevelli olmaz. Yani düşmanlarından uzaklaşmadıkça, sevgiliye dost olunmaz. Aşıklar, sevgililerinin divanesi olup, onlara aykırı bir şey yapamaz. Aykırı gidenlerle uyuşamaz. İki zıt şeyin sevgisi bir kalp de, bir arada yerleşemez. Cemi zıddeyn muhaldir.  Yani iki zıddan birini sevmek, diğerine düşmanlığı icap ettirir.

Büyüklerinden biri buyurdu ki: (Ben Allah Tealayı sevdiğimi zannediyordum Halbuki O beni seviyormuş) Sevginin sebepleri Bilip anlamadan sevgi gerçeklemez. Ancak bilinen sevilir. Sevgi, cansızların değil, canlı ve anlayışlı olanların özelliğidir. İnsanın anladığı, zevk ve rahatlık duyduğu her şey, sevimli; acı duyduğu, nefret ettiği her şey sevimsizdir. Zevk alınan her şeyin, zevk alan için sevimli olması, gönlün ona meyletmesi demektir.

Her duyu, ancak anladığı şeyden zevk alır, ona meyleder, onu sever. Mesela gözün zevki, görüp, hoşlandığı şeylerdir. Kulağın z evk, duyduğu güzel seslerdir. Burnunki güzel kokulardır. Dilin zevki, yiyip içtiği şeylerin tadıdır. Dokuma duygusunun, tutmanın zevki, yumuşaklık ve zevki okşayan şeylerdir. işte duyularla anlaşılan bu şeyler, hoşa gittikleri için sevilir.

Ennur46

                                                                                          Her canlı kendini sever.

Sevgide farklı olmak Müslümanlar, imanın aslında müşterek olduğu gibi, sevginin aslında da müşterektir. Her mümin, imanın altı esasına inandığı halde, kiminin imanı çok parlak, kimininki ise çok sönüktür. İnsanlar, Allah’ı tanımakta farklı olduğu için, sevgide de farklıdır. Bunu bir misalle açıklayalım:

Her canlı kendini sever

Kendini sevmek, varlığının devam etmesini istemek ve yok olmaktan hoşlanmamak demektir. İşte bunun için insan, yaşamayı sever ve ölümden hoşlanmaz. Varlığımızın devamı gibi, her şeyimizin mükemmel olması da sevilir. İnsan, önce kendi zatını, sonra uzuvlarının selametini sever. Daha sonra malının, evladının, akraba ve dostlarının selametini sever.

İnsan, ihsanı sever. İnsan, ihsanın kölesidir. Gönül, kendine iyilik edeni sever, kötülük edenden nefret eder. İnsan, ister istemez iyilik edene karşı sevgi duyar.

Sağlık sevilir

Sağlığının devamı için doktor da sevilir. Doktoru da kendimizi sevdiğimiz için severiz. Bunun gibi ilmi de, öğretmeni de severiz. Öğretmeni ilme sebep olduğu için severiz.

Sevgide farklı olmak

Müslümanlar, imanın aslında müşterek olduğu gibi, sevginin aslında da müşterektir. Her mümin, imanın altı esasına inandığı halde, kiminin imanı çok parlak, kimininki ise çok sönüktür. İnsanlar, Allah’ı tanımakta farklı olduğu için, sevgide de farklıdır. Bunu bir misalle açıklayalım:

Allah’ın rızası
Bilhassa ne yaparsak Allah bizden razı olur?
İsrailoğulları benzer bir suali Musa aleyhisselam sual etmişlerdir. Allahü teâlâ, (Onlar benden razı olurlarsa, ben de onlardan razı olurum) buyurdu. Yani başına gelen belalara katlanmak, ona buna şikayet etmemek, Allah’tan gelen her şeye razı olmaktır.

Musa (s.a) (Ya Rabbi en çok buğzettiğin kimdir?) diye sual etti.  Allahü teâlâ (Bir kul, benden hayırlısını isteyip Ben de ona hakkındaki hükmü gönderince ona rıza göstermeyendir) buyurdu. Allahü teâlânın takdirine razı olmalıdır! Hadis-i kudside buyuruldu ki:
(Kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen, verdiğim nimetlere şükretmeyen benden başka rab arasın!) [Taberani]

Allah benden razı mı?

Allah benden razı mı değil mi, bilmem mümkün mü?
Mümkündür. İbadet etmek tatlı ve kolay, günah işlemek acı ve sıkıntılı geliyorsa, o kimseden Allahü teâlâ razıdır. Para çeşitli ihtiyaçları karşılamaya ve yiyip içmeye vasıta olduğu için sevilir. Yemeğin kendisi de yenmek için sevilir. Biri bizatihi, diğeri ise vasıta olduğu için sevilir. İyilik edeni sevmek, onun şahsını değil, iyiliğini sevmektir. iyilik kalkınca, sevgi de kalkar.

İyilik azalırsa, sevgi de azalır. İnsanın kalp gözü, baştaki gözden daha kuvvetlidir. aklın anladığı güzellik, gözün gördüğünden daha büyüktür. İnsan, ihsanı sever. İnsan, İhsanın kölesidir. Gönül, kendine iyilik edeni sever, kötülük edenden nefret eder. İnsan, ister istemez iyilik edene karşı sevgi duyar.

Sağlık sevilir. Sağlığın devamı için doktor da sevilir. Doktoru da kendimizi sevdiğimiz için severiz. Bunun gibi ilmi de, öğretmeni de severiz. Öğretmeni ilme sebep olduğu için severiz.

Bir kimseyi, ettiği iyilikten dolayı değil, bizzat zatından dolayı sevmek, yok olup tükenmeyen gerçek sevgidir. Bu da güzeli sevmek demektir. Güzelliği anlayan güzeli sever. Güzelliği sevmek, güzelliğin zatındandır. Çünkü ondaki güzelliği anlamak, zevkin kendisidir. Güzeli anlamak da bir zevktir.

Sevgi ve üstün zevk

Zevkler anlayışlara bağlıdır. Herkes her şeyden aynı zevki alamaz, yaratılışına uygun şeylerden zevk alır. Mesela, gazap ehli, intikam almak ve galip gelmekten zevk alır. Her organın zevki de ayrıdır.

Kainatı yoktan yaratan, süsleyen, devam ettiren Allahü teala’nın ilminden daha yüce, daha şerefli, daha büyük, daha olgun ilim olamaz. O halde en çok arzu edilen bu ilimdir. Bu ilmin zevki; şehvet, gazap ve diğer büyüklerden elde edilen zevklerden çok daha fazladır.

Allahü Teala’yı tanımak, onun cemalini temaşa etmek emirlerindeki sırları anlamak, zevklerin en büyüğüdür. Zevk veren şöyle şerler var ki, hayal etmek bile mümkün değildir. Allahü teala, (Salihler için, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve insanların hatırından geçmeyen şeyler hazırladım.” Buyurdu.

Evliya, üst olmanın sıkıntılarla dolu olduğunu ve ölümle de sona ereceğini bildiği için, baş olmaya değer vermez. Ahiret nimetleri sonsuz ve sıkıntısız olduğu için hep onlarla meşgul olur. Ölüm de buna mini değildir. Çünkü Allahü teala’yı bilen yok olmaz. Ölüm onun halini değiştirir. Ruh, beden kafesinden kurtulur. Beden ölür, fakat ruh ölmez. Ölüm yok olmak değildir.

Ahiret nimetler, sevginin kuvvetiyle ölçülür. Sevgi ne kadar kuvvetli olursa, zevk de o nispette artar. Her müminde sevgi bulunur. Çok sevebilmek için iki sebep vardır:

Kalbi masivadan ()yani Allah sevgisinden başka her sevgiden temizledikten sonra, Allah sevgisini kalbe iyice yerleştirmek gerekir.

Sevgide farklı olmak

Müslümanlar, imanın aslında müşterek olduğu gibi, sevginin aslında da müşterektir. Her mümin, imanın altı esasında inandığı halde, kiminin imanı çok parlak, kimininki ise çok sönüktür. İnsanlar, Allah2ı tanmıakta farklı olduğu için, sevgide de farklıdır.

imam-ı Gazali hazretlerini her Müslüman sever. Çünkü hepsi onun büyük bir alim olduğunu bilir. Onun ilmini bilen alimler, onu halk tabakasından daha çok sever. Alimi, alim olan anlar. Alimin güzel bir eseri okununca, ona karşı sevgi duyulur. Ondan daha güzel bir eseri okununca, bu sevgisi artar. Eserini tetkik edip, orada bulunan ince bilgilere vakıf olunca ona karşı olan hayranlık ve sevgi daha da artar.

Hz. Musa, (Ya Rabbi, sevdiğin ve buğzettiklerini nasıl ayırabiliriz.) diye sual edince, Allahü Teala buyurdu ki:
(Sevdiğim kulun iki alameti vardır. O beni anar ve günahlardan sakınır. Ben de onu, meleklerin yanında anar ve günah işlemekten muhafaza ederim. Buğzettiğim kulun da iki alameti vardır. Beni unutup, hiç anmaz. günah, isyan içinde yüzer. Buğzettiğim kimsenin gönlü kibirli, dili kötü söyler, gözü kötülüktedir. Eli de cimridir. Böyle.)

Gerçek sevgi üç şeyle belli olur:

*Seven, sevdiğinin sözünü, başkasının sözüne tercih eder.
* Sevdiğinin yanında bulunmayı, başkalarının yanında bulunmaktan üstün tutar.
* Sevdiğinin kendisinden razı olmasını, başkalarının hoşnut olmasından çok kıymetli bilir.

Allah benden razı mı?
Allah benden razı mı değil ml, bilmem mümkün mü?
Mümkündür, ibadet etmek tatlı ve kolay, günah işlemek acı ve sıkıntılı geliyorsa, o kimseden Allahü teala razıdır

İslami sohbet platformu olarak Sevgi Ve Allah Sevgisi konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.  
Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/02/ezel46.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/02/ezel46-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Sevgi Ve Allah Sevgisi İslami Sohbet                                            Allah Sevgisi Her şey Allah'la Güzel İslamisohbetci.com Sevginin deyim anlamı ise şöyledir Sevginin deyim anlamı ise şöyledir. Sevgi, hiçbir karşılık beklemeden sevgiliye (Allah Teala'ya) tabi olmak,...