Fatiha Suresi Fazileti Nedir?  Faitiha Suresinin Faziletleri Şöyledir

Fatiha, Kuran-ı Kerim ilk Suresidir.Besmele ile birlikte toplam 7 ayetten oluşmaktadır.

Mekke döneminde indirilmiştir.En Faziletli sure olarak  da adlandırılır ve başlangıç anlamını taşımaktadır. Fatiha suresi, Ümmü’ bir -Kitap (kitabın özü),  es sebul- mesani ( tekrarlanan yed ayet), el- Esas, el-Vafiye, el-kafiye, el- Knez, eş-şifa, eş- şükr ve es- salat isimleriylede bilinmektedir. islamisohbet 

Allah tarafından Müslümanlara farz kılınmış olan 5 vakit namaz da her rekatta Fatiha suresi okunmaktadır. Bu sure Allah’ın varlığına  ve birliğine, Allah’tan başka bir yaratıcının olmadığın, yalnız Allah’a kulluk edileceğine, tek hakimin  de Allah olduguna deginilmiştir.

Fatiha suresinin anlamı, Türkçe ve Arapça okunuşu merak edilmektedir. Fatiha suresi, Kuran-ı Kerim’de 1.sırada ve 1.cüzdedir.

Fatiha suresinin, nuzül sırası ise 5’dir Bakara suresinden önce gelen Fatiha suresi Mekke’de nazil olmuştur. Ayetleri tam olarak indirilmiş bir suredir. Fatiha, fethetmek, açmak, başlamak ve ilk anlamlarına gelmektedir. Fatiha suresi ayatlerinde insanların yaratılış amacı ve Allah’ın birliğine ye verilmiştir. namaz sureler arasında yer almıştır.

İslam alimlerinin naklettiği bazı rivayetlere göre Faitiha Suresinin faziletleri şöyledir: Fatiha Suresini okumak, Allah’ın gazabını önler. En hayırlı dualardan olup, sık sık okunmasıı tavsiye edilir.Gün içinde Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyan bela, kaza ve her türlü musibetten korunur.

Fatiha Suresinin Faziletleri Ve Sırları; Kuran-ı Kerim’de geçen her surenin’de fazileti ve hikmeti çok büyüktür. (S.A..V Fatiha surei için şunu demiştir) Peygaamber efendimiz, H.z.Muhammed Mustafa s.a.v Fatiha suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır: (ümmül Kurani (Fatiha) her derde Şifadır.

Kurani Kerim’de Fe (e)siz sure Fatiha suresi olup, her türlü affeden korur.) Fatiha suresi hakkında peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v şöyle buyurmuşlardır.

Mekaraeha’ ınden nevmi ve karaemeahal ihlas vel muavve zayeteyni fkad emin küllü şeyin illel mevt.. ( Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn surelerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur. Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam, hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür.

peygamberimiz (s.a.v) bir hadiste bu önemli gerçeği şöyle anlatıyor: ”Allahu Teala buyurdu ki; Ben namaz suresi olan Fatiha’yı kendimle kulum arasında yarı yarıya paylaştırdım. Yarısı Benim, yarısı kuluma aittir. Bu vesile ile kulum bütün istediklerine kavuşacaktır…”

Fatiha Suresi Fazileti

Fahiha Suresi’ni Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla.

Hamd ( övme ve övülme ), almlerin Rabbi Allah’a mahsudur.

O, Rahman ve Rahimdir.

Ceza gnün malikidir.

(Rabbimiz!) Ancak sana kullauk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Bize doğru yolu göster .

Kendilerine ltuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu degil amin.

Fatiha Suresi Fazileti

Fatiha suresi süphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurken de yazıldığında da böyledir. Fatiha suresi 124 harf oluo , cümeli ebced adedi 9361 dir. İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir: Bir gün Hasan Ali rahatsızlandı.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammrd s.a.v buyurdular ki; Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe Harfi olmayan Fatiha-i Şerifi 40 defa bir kase suya okusn. O su ile Hsanellerini ayaklarını, yüzünü başını ve de vucudunun her yerini sil.

İslami sohbet platformu  OLARAK  Fatiha Suresi Fazileti Nedir / Faitiha Suresinin Faziletleri Şöyledir Adlı  makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle

Selam ve dua ile

Genel
Fatiha Suresi Fazileti Nedir?  Faitiha Suresinin Faziletleri Şöyledir Fatiha, Kuran-ı Kerim ilk Suresidir.Besmele ile birlikte toplam 7 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde indirilmiştir.En Faziletli sure olarak  da adlandırılır ve başlangıç anlamını taşımaktadır. Fatiha suresi, Ümmü' bir -Kitap (kitabın özü),  es sebul- mesani ( tekrarlanan yed ayet), el- Esas, el-Vafiye, el-kafiye, el- Knez,...