Allah Katında Yegane  Din İslam’dır. Tek Yol İslam

Biliniz ki Kalpler ancak Allah’ı anmakla Huzur bulur.(Rad Sure- 28. Ayet)

Resulallah Aleyhisselam:İslam

Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına  ve Muhammed’in Resullah olduğuna şehadet etmen,

Namaz dosdoğru kılman,  Zekatı vermen,  Ramazan orucunu tutman,  Yoluna gücün yeterse Beytullah’ı haccetmendir”  buyurdu.

Bütün Peygamberler, vahiy yolu ile Allah’ü  tealadan aldıkları gerçekleri insanlara bildirilmiştir. vahyin kaynağı  Allah’ü teala olduğu için dinin özü de birdir. Her peygamber  tevhit dini’ni getirmiştir. Ancak kapsam ve ayrıntıda farklar  vardır. islamisohbet

Allah Katında Tek Din İslam’dır. Allahu Ekber

Unnamed (5)

” İslam beş esas üzerine kurlmuştur. Allah’tan başka ilah olmadığına ve ..” Her kim, ”Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yok

Tarih boyunca dinimizi, inancımızı, değerlerimizi zedelemeye ve yok etmeye yönelik girişimler, İslam hakikatine hiç bir zarar verememiştir. Allah’ın izniyle bundan sonra da zarar veremeyecektir. Yeter ki bizler, bütün bu olumsuzluklara rağmen dinimizin kıymetini iyi bilelim .
Bu dini bizlere lütfeden Rabbimize çokça şükretmeliyiz. Yüce dinimizi, Kuran ve sünnete  dayalı sahih bilgilerle öğrenelim ve  gelecek nesillere öğretelim . Yeter ki  İslam’ın iman, ibadet ve ahlak esaslarını hayatımıza doğru bir şekilde yansıtalım ve insanlığa iyi örnek  olmalıyız. İnancımız ve ibadetlerimize, hasılı bütün degerlerimize, hep birlikte sahip çıkalım.islamisohbet
İslam’ın dalga dalga yeyüzünde yayılmasını ve gönüllerde yankılanmasını hazmedemeyenler, öeteden beri dinimizin aleyhine türlü teşebbuslerde bulunmuşlardır. Bütün insnalığın kurtuluş ümidi olan, şefkat ve merhamet, huzur ve güven dini islam, günümüzde de  terör,şiddet gibi bir takım haksız ithamlard karalanmaya çalışılmaktadır. Dünyanın  pek çok yerinde Müslümanlar, ötekileştirme, ayrımcılık, baskı, şiddet ve zulum gibi insaf ve vicdanla bağdaşmayan türlü uygulamalara maruz bırakılmaktadır.
Gönülden kelime-i şehadet geiren, Allah’ın huzuruna  itaatle, salih amele, hayır ve iyiliklerle çıkan her bir mümin, Rabbmizin rahmetine mazhar olacaktır. Rab olarak Yüce Allah’ı din olarak İslam’ı Peygamber olarak Muhammed Mustafa (s.a.s)’i, kitap olarak Kuran-ıKerim’i tasdik etmeyenler ise kendilerine yazık edecekelrdir. Onlar hakkında Yüce Mevlam, Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır.
”Her  kim İslam’dan başka bir din  ararsa,bu kendisnden asla kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
Hz. Adem ‘den itibaren bütün peygamberler, insanlığı sadece bir olan Allah’a teslimiyet  ve ibadete  davet  etti. Tevhid innacından uzaklaşıldığı, yaratılış gaye ve hikmetinin unutulmaya yüz tuttuğu dönemlerde  Yüce Rabbimiz, Peygamberleri vasıtasıyla davetini yineledi.
Bu kutlu dvanın  son elçisi alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz  Muhammed Mustafa (s.a.s) oldu. O, kendisinden  önceki peygamberler gibi sadece Allah’a iman ve ibadete, hak ve hakikate, bilgi ve hikmete, ahlak ve  erdeme çagırdı.
Bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. ”Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.Peygamberimiz (s.a.s) de olduğum hadis-i şrifte şöyle buyurmaktadır: ”Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilah olmadıgına ve Muhammed’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cenenemi haram kılar.”
Resulullah Efendimiz (s.a.s)’im hizmetinde çalışan Yahudi bir genç, amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Vefakarlık örneği Peygamberimiz, ölüm döşeğinde yatan bu genci ziyarete gitti. Gencin, ruhunu bu şekilde teslim etmesine gönlü razı olmayan Rahmet elçisi, şefkat dolu üslubuyla bir kez daha onu Müslüman olmaya davet etti.
Genç, çekingen bir edayla yanında bulunan babaısna baktı. belli ki Müslüman olması durumunda ailesinin tepkisinden korkuyordu. Lakin sonuç korktuğu gibi olmadı ve babası,  Allah Resulü’nün  bu nazik davetini kabul etmesini istedi.

Indir (1)

Genç de  Kelime-i Şehadet getirerek İslam ile  müşerref oldu. Bu duruma son derece sevinen Peygamber Efendimiz (s.as), şöyle diyerek şükrünü ifade etti. ”Benim vasıtamla bu genciateşten kurtaran Allah’a hamdolsun.
Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.
Beden maddidir, topraktandır, neticede toprağa dönecektir. Araç niteliğindedir. Ruh idr ilahidir.
Allah’ın nefhasıdır. İnsanı değerli kılan  unsur ruhudur. Allah’ü teala bunu şöyle beyan ediyor: ”Ben  ona kendi ruhumdan  üfledim.”(Hicr,29)
Bu ayetin beyanına göre, insan Allah’tan gelmiştir.  Bu geliş gidişe  sey-u süluk, yani Allah’a yürümek  denir. Böylece her doğan  bir yandan da ölüme yürür.Bu nedenle ölenler için,   ”Hakk’a yürüdü” derler.Allah’a dönüş zorunludur. ölüm  bu dönüşün ilk noktası. Aslıolan  ise,  ölmeden önce ölmek,  daha dünyada iken Allah’a kavuşmaktır.
”Mutu kable  entemutu”  buyrulmuş. Bu, ”ölmeden önce ölünüz”, daha  dünya  hayatında  iken Allah’a kavuşunuz demektir. kul için aslolan da budur. yoksa her canlı  gibi insan  da ölümü   tadacaktır,  geldiği yere dönecektir.  bu dönüşte  kul Rabbinden  razı,  Rabbi  de  kulundan  razı olarak  dönmek esastır.
Bir  ayette Allh’ü teala bu gerçeği  şöyle haber  veriyor:  Ey mutmain  olan nefs’ Rabbine  dön; sen razı,  o da  senden  razı  olarak. Artık kullarımın  arasına  gir ve cenentine giriver.” (Fecir, 27-30)
İnsanın yaradılış  gayesi; İnsan henüz ruhlar aleminde iken Rabbini gördü,  işitti ve yaşadı. O’nun tecellilerine muhap oldu.

Allah Katında Yegane  Din İslam’dır. Tek Yol İslam

İslami sohbet platformu  olarak, Allah Katında Yegane Din İslam’dır /Tek Yol İslam  Adlı  konumuzu  Kuran-ı Kerim’de bizlere öğretilen   şu  dularla bitirmek istiyorum:

” Rabbimiz! bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla! kuşku yok ki lütfu bol olan yalnız sensin”
Ey Rabbimiz!  bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla!
Ayaklarımızı dinin üzerine sabit kıl!
ve kafirler gurububuna karşı bize yardım et, bize zafer ihsan eyle.
” İslam beş esas üzerine kurlmuştur. Allah’tan başka ilah olmadığına ve ..” Her kim, ”Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur.

başka makalede görüşmek dileğiyle

Selam ve dua ile

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/05/3e465b43f82e819ce2e99ed068b4eb1b-1.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/05/3e465b43f82e819ce2e99ed068b4eb1b-1-300x300.jpgGenel
Allah Katında Yegane  Din İslam'dır. Tek Yol İslam Biliniz ki Kalpler ancak Allah'ı anmakla Huzur bulur.(Rad Sure- 28. Ayet) Resulallah Aleyhisselam:İslam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına  ve Muhammed'in Resullah olduğuna şehadet etmen, Namaz dosdoğru kılman,  Zekatı vermen,  Ramazan orucunu tutman,  Yoluna gücün yeterse Beytullah'ı haccetmendir''  buyurdu. Bütün Peygamberler, vahiy yolu ile Allah'ü  tealadan aldıkları...