Fatiha Suresi’nin İnce Sırları Ve 7 Kapısı!

peygamberimiz (s.a.v) bir hadiste bu önemli gerçeği şöyle anlatıyor: ”Allahu Teala buyurdu ki; Ben namaz suresi olan Fatiha’yı kendimle kulum arasında yarı yarıya paylaştırdım. Yarısı Benim, yarısı kuluma aittir. Bu vesile ile kulum bütün istediklerine kavuşacaktır…” islamisohbet 

Fatiha Suresi Ile Her Derde Deva Dua Reçeteleri

”Kul, Elhamdü’lillahi Rabbil-alemin’ (Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir) dediği zaman, Allah, Kulum Bana hamdetti’ buyurue.’

Fatiha Suresi 702x336

Kul, Er-Rahamanir-Rahim’ (O Rahman’dır) dediği zaman, Allah, ‘Kulum Beni methetti’ buyurur.”

Kul, ‘Maliki yevmiddin’ ( Din gününün Sahibidir) dediği zaman, Allah,  ‘Kulum Beni tazim etti, işlerini Bana havale etti’ buyurur.”

Kul, ‘İyyake na’büdü ve iyyake nestain’ ( Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz) dediği zaman, Allah, ‘İşte bu kulumla kendi aramdadır ve kulumun dilediği de onundur’ buyurur.”

7d2c2a3c1903d723a7c292524af542dc

Kul, ‘İhdines-sırata-l müstekime sıratellezine en’amte aleyhim ğayril-mağdubi aleyhim veleddallin’ (Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimetler verdiğin kullarının yoluna ilet. Gazabına uğramış yahut sapmış olanların yoluna değil ) dediği zaman, Allah, ‘İşte bu kulumundur ve kulumun istediği de onun hakkıdır’ buyurur.”

Kuran-ın en faziletli suresi Fatiha olduğu gibi, en faziletli ayaeti de yine Fatiha’nın bir ayetidir..

Fatiha’nın bir ayetidir. Fatiha, sevabı bakımından İhlas Suresi gibi kuran’ın üçte birine denk geliyor.

ibn Abbas’ın rivayetine göre Resulullah ( a.s.m) bu hususu şöyle dile getirmiştir: ”Fatiha sevap bakımından Kuran’ın üçte birine denktir.”

Kalbinde Kuran’dan bir miktar bulunmayan kimse harap olmuş, yıkık dökük bir ev gibidir. ”(Tirmizi, Fezailü’l-kuran 18)

169770

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed

Bir işe başlarken Bismillah denemsi gerektiği gibi, Fatiha okunması da tavsiye ediliryor.

Ebü Hüreyre’nin rivayetine göre Resuluılah (a.s.m) şöyle buyurmuştur: ”Hayırlı bir iş  Elhamdülillah ile başlanmazsa sonu kısıktır, bereketsizdir.” islamisohbet 

Fatiha’yı okuduktan sonra ”veleddallin” deyince arkasından ” Amin” demek sünnettir. ”Amin’in önemi ve Allah katındaki yerini Peygamberimi’den (a.s.m,) öğreniyoruz. ”Amin, mümin kullarının diliyle Rabbülalemin’in mührüdür.”

Ac4de62c3ccfac7d8ea48648e975cae3

Fatiha muhtevası ve manası, zenginliği ve içinde barındığı derinlik itibarıyla da bambaşka bir güzelliğe sahiptir.

İmam Buhari’nin rivayetine göre, Hasan Basri bu konuda şöyle diyor: ”Allah bütün semavi kitapların ilmini kuran’da; Kuran’da mevcut olan ilimleri de Fatiha Suresi’nde toplamıştır. Fatiha Suresi her derde devadır.”

”Fatiha bütün dertlere karşı şifadır.” Fatiha Suresi, zehirden kurtulmak için bir şifadır.

Abdülmelik bin Umery’in rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz (a.s.m) bu hakikatı şu sözleriyle dile getirmiştir. ”Fatiha Suresi her derde devadır.”  ”Fatiha bütün dertlere karşı şifadır.” ”Fatiha Suresi, zehirden kurtulmak için bir şifadır. ”Fatiha nazara, göz değmesine karşı bir şifa kaynağıdır.

1428234578124

İmran bin Husayn’ın rivayetine göre Resullah (a.s,m) şöyle buyurmuştur: ”Fatiha’yı ve Ayetel Kursi’yi bir  kul okursa, okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez. ”Fatiha, dine doğruluğa, Allah’a yönelmeye, başarılı olmaya, yardım görmeye, düşmana üstün gelmeye, ibadette ve itaatte bulunmaya, merhametli ve şefkatli kalmaya, yeterli bulunmaya, sevimli olmaya, kötülükten korunmaya, güven iöçinde kalmaya, mülk edinmeye, irade ve ilim sahibi olmaya, malda artış elde etmeye, mevki sahibi olmaya, güzel bir hayat sürmeye, ev halkını korumaya, zarar ve fesattan uzak olamya, ilmin inceliklerini anlamay, marifet sahibi olmaya yardım eder.

Dua1

Fatiha’yı çok okuyan, canıda ve malında bereket bulur. Allah, onu açlık ve fakirlik gibi üzücü ve ezici şeylerden korur, Allah’tan meşru olarak ne isterse, mutlaka kendisine verilir. Bütün bunlar, Fahita’ya devamla elde edilir. Aynı zamanda bunlar, ehil bir zattan müsaade almakla gerçekleşir. Fatiha’yı okumaya devam eden kimse her gün 100 kere bu sureyi okumuş olur. Allah onun rızkını genişletir, durumunu iyileştirir.İç alemini ışıklandırır, işlerini kolaylaştırır.Gam ve kederini giderir. İzzet ve şeref kazandırır. Fatiha ile birlikte bereket iner, ihtiyaçları karşılanır.

Unnamed (15)

iman El-Hakim’e göre, bu Fatiha Suresi’nde bin zahir, bn de batın olmak üzere iki bin hassa vardır. Hasta ise şifa bulur. Zayıf ise güç ve kuvvet kazanır. Garip ise izzet ve şeref  elde eder. Halk arasında kıyaslanmayacak kadar itibar kazanır. Hem ulvi (yüce), hem (aşağı) alemde sevimli olur. Sözü dinlenir, işi beğenilir. Düşman yanında kuvvet ve heybetli görünür. Cenab-ı Hak onun makamı ve görevi veya daha iyisini verir.

İslami sohbet platformu  OLARAK  Fatiha Suresi’nin İnce Sırları Ve 7 Kapısı!  Adlı  makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle.

~~Selam Ve Dua ile~~

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/05/fazilet01aa-646x323-1.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/05/fazilet01aa-646x323-1-300x300.jpgGenel
Fatiha Suresi'nin İnce Sırları Ve 7 Kapısı! peygamberimiz (s.a.v) bir hadiste bu önemli gerçeği şöyle anlatıyor: ''Allahu Teala buyurdu ki; Ben namaz suresi olan Fatiha'yı kendimle kulum arasında yarı yarıya paylaştırdım. Yarısı Benim, yarısı kuluma aittir. Bu vesile ile kulum bütün istediklerine kavuşacaktır...'' islamisohbet  ''Kul, Elhamdü'lillahi Rabbil-alemin' (Hamd, Alemlerin Rabbi olan...