Allah’ın 99 ismi ve  kısacası anlamı aşağıdaki gibidir: islamisohbe

Esmaul Husna Sirlari Faziletleri Oku Allahin 99 Ismi Anlami Nedir Ya Safii Ismi Neden Yok 1594035460 7013

99

Allah’ın 99 İsmi Ve  Kısacası Anlamı Aşağıdaki Gibidir

Allah  islamisohbe

Rahman (esirgeyen)

Rahhim (bağışlayan)

Melik (buyrukları tutulan)

Kuddus (bağışlayan)

Selam (yarattıklarını selametle kılan)

Mü’min (inanları güvenlikte kılan )

Muheymin (hükmü altına alan)

Aziz (ulu galip)

Cebbar ( diledigini zorla yaptırma  gücüne sahip olan)

Mutekebbir (yegane buyuk)

Halik  (yaratıcı)

Bari ( eksiksiz yaratan)

Musavvir  (her seye şekil  veren)

Gaffar (gunahlari örtücü,magfireti bol)

Kahhar ( isyankarlari kahreden)

Vehhap (karşılıksiz veren)

Rezzak (rızıklandıran)

Fettah (hayir kapılarını açan

Fettah ( hayır kapılarını açan)

Alim (her şeyi bilen)

Kabız (daraltma gücüne sahip,ruhlari kabzeden, can alan)

Basit (rızki genişleten, omurleri uzatan)

Hafit (kafirleri alcaltan)

Rafi’ (muminleri yukselten)

Muizz (yücelten, aziz kilan)

Muzil dengesiz kilan)

Basir (goren)

Hakem (hükmedinci, iyiyi kötüyü ayırt edici)

Allah (adaletli)

Latif ( kullarına lutfenen)

Habir (her şeyden haber dar)

Halim (yumuşaklık  sahibi)

Azim (azametli olan)

Gafur (çok  affedici)

Şekur (az amele bile cok sevap veren)

Ali (yuce, yuceltici)

Kabir (buyuk)

Hafiz (koruyucu)

Mugit (bedenleri ve ruhlarin gidasini yaratip veren)

Hasip (hesaba çeken)

Celil (yucelik sifatlari bulunan)

Kerim (cok cömert)

Rakip (gözeten)

Mucib (dularin kabul eden)

Vasi( ilmi ve rahmeti geniş)

Hakim (hikmet sahibi)

Vedud ( muminleri seven)

Mescid (serefi yükselten)

Bais (oldukten sonra dirilten ve peygamber gönderen)

Şehid  (her şeye sahid olan)

Hak (hakkin kendisi)))

Vekil. (Kullarin islerini yerine getiren)

Kavi (güçlü kuvvetli)

Metin (guclu kudretli)

Veli (muminkere dost ve yardimci)

Hamid (övgüye layik)

Muhsi ( her şeyi  sayan,bilen)

Mübdi  (her şeyi yokluktan cikaran

Muhid ( öldürüp  yeniden dirilten)

Muhy  ( hayat veren dirilten)

Mümin ( öldüren)

Hayy  (diri)

Kayyum ( her şeyi ayakta tutan)

Vacid (istediğini istediği anda bulan)

Macid (şanı yüce  ve keremi çok )

Vahid (bir)

Samed (muhtaç olmayan)

Kadir 8kudret sahibi)

Muktedir ( her şeye gücü yeten)

Mukaddim ( istediğiniöne alan)

Muahhir (geri bırakan)

Evvel (başlangıcı olmayan)

Ahir (sonu olmayan)

Zahir (varliği açık olan)

Batuhan (zat ve mahiyeti gizli oan)

Vali (sahip )

Müteali (noksanlıklardan yüce)

Berr (iyiliği çok)

Tevvab ( tövbeleri kabul edici)

Müstakim (asillerden intikam alan)

Rauf (şefkati çok)

Malikü-l mülk (mülkün gerçek sahibi)

Zü’l-celali ve’l-ikram (mülkün gerçek sahibi)

Muksit (adaletli)

Cami( birbirine zıt şeyleri bir araya getirebilen

İslami sohbet platformu  olarak Allah’ın 99 İsmi Ve  Kısacası Anlamı Aşağıdaki Gibidir  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle

Selam ve dua ile

 

 

Genel
Allah'ın 99 ismi ve  kısacası anlamı aşağıdaki gibidir: islamisohbe 99 Allah'ın 99 İsmi Ve  Kısacası Anlamı Aşağıdaki Gibidir Allah  islamisohbe Rahman (esirgeyen) Rahhim (bağışlayan) Melik (buyrukları tutulan) Kuddus (bağışlayan) Selam (yarattıklarını selametle kılan) Mü'min (inanları güvenlikte kılan ) Muheymin (hükmü altına alan) Aziz (ulu galip) Cebbar ( diledigini zorla yaptırma  gücüne sahip olan) Mutekebbir (yegane buyuk) Halik  (yaratıcı) Bari ( eksiksiz yaratan) Musavvir  (her seye...