Komşu ilişkileri neden önemlidir?

Komşu hakkı, mülkün kullanılmasını sınırlayıcı nitelikte bir haktır. islamisohbe

Medenî Kanun, komşuların tasarruf ve hareket serbestisini bâzı konularda kayıt ve şartlara bağlayarak sınırlamıştır.

Maksat; komşudan gelecek zarara karşı mülk sahibini korumaktır.

Dinde komşu hakkı nedir?

Cenab-ı Hak buyuruyor;  Anaya, babaya,  akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve size hizmet eden kimselere ihsan ile muamele edin, iyi davranın . (Nisa 4/36). Komşunun miras hakkı gibi hakkı vardır, o da komşuluk hakkıdır.

Üzerimizde hakları itibariyle komşular üçe ayrılır:Bir hakkı olanlar: Bunlar gayrı Müslimlerdir ve sadece “komşuluk” hakları vardır. İki hakkı olanlar: Bunlar Müslümanlardır ve hem “komşuluk” hem de “Din kardeşliği” hakları vardır.  Üç hakkı olanlar: Bunlar, akraba olan Müslümanlardır.3 hakki olan komsu kimdir?

Komşuluk Hakkı Nedir

Komşu Kime Denir  Komşu Hakkının Dindeki Yerin Nedir

İyi komşu İyi insan, sadece komşularına ve diğer insanlara zarar vermeyen degil, onlardan gelecek  zararlara ve sıkıntılara dakatlanandır. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki; (malına veya çocuguna zarar verir korkusuyla komşusuna kapısını kapatan, onunla görüşmeyi kesen, (hakiki) mümün degildir.) (Haraiti)

Komşunun  Komşu Üzerindeki Hakkı

Kötü komşu Müslüman, komşunun sıkıntılarına da katlanır. Ona zararı dokunmaz. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki; ( komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse, (kamil) mümün  degildir.) Buhar

Komşuyu üzmekten sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki; ( Komşusuna eziyet eden, bana eziyet etmiş olur.)(Ebuşşryh)  islamisohbe

Komşu hakkı, mülkün kullanılmasını sınırlayıcı nitelikte bir haktır .Medeni kanun, komşuların tasarruf ve hareket serbestliğini bazı konularda kayıt ve şartlara bağlayarak sınırlamıştır. Maksat, komşudan gelecek zarara karşı mülk sahibini korumaktır.

Dinde komşu hakkı nedir?

Cenabı-ı  Hak buyuuryor,  Anaya, babaya, akrabaya,yetimlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanındaki arkadaşa, yolcuya ve size hizmet eden kimselere ihsan ile muamele edin, iyi davranın .(Nisan 4/36).  komşusunun miras hakkı gibi hakkı hakkı vardır, o da komşuluk hakkıdır.

Üzerimizde hakları itibariyle  komuşular üçe ayrılır.

Bir hakkı hakkı olanlar: Bunlar gayrı Müslümlerdir ve sadece  ”komşu” hakları vardır. İki hakkı olanlar: Bunlar Müslümnlardır ve hem ”Komşuluk” hemde ”Din kardeşliği”  hakları vardır. Üç hakkı olanlar: Bunlar, akraba olan Müslümanlardır.

 Üç hakkı olan komşu kimdir?

Komşu  kime denir?

Türkçe’deki komşu karşılığında İslam ahlakı ve fıkıh  literatüründe kullanılan  car kelimesi ”yakın olma” anlamındaki civar ve  mücavera masdarlarından isim olup genellikle birbirine yakın meskenlerde yaşayan kişilerin ve ailelerin her birini ifade eder.

özellikle çevremizde ailemizden sonra bize en yakın insanlar komşularımızdır. komşuluk ilişkileri toplum içerisinde uzur ve barışı getirir. Özellikle komşular dayanışma içerisinde olur ve birbirine yardım ederler. Oyüzden komşularımız ile her zaman iyi geçinmeliyiz ve  onlarla sohbet etmeliyiz.

komşuluk ilişkilerimiz nelerdir?

komşuya da, ana babaya  hürmet  eder gibi hürmet etmek gerekir.)(şi’a)

Güzel komşuluk  et ki, hakiki mümin olsun.) (Tirmizi)

Komşunun miras hakkı gibi hakkı vardır, o da komşuluk hakkıdır. Eğer müslüman ise  sende iki hakkı vardır:  Biri komşuluk hakkı, biri  de Müslümanlık hakkı. (İslam Ahlakı)

komşu üç türlüdür: Bir hakkı olan, iki hakkı olan üç hakkı olan komşu, Bir hakkı olan, akraba olmayan gayrimüslim komşudur.

İki hakkı olan komşu, müslüman olan komşudur ki onun hem Müslümanlıki hemde komşuluk hakkı vardır.

Üçüncü hakkı olan komşu ise, akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık, ben akrabalık, hem  de komşuluk hakkı vardır.( Ebu Nuavm)

Komşunu üzen, beni üzmüş olur. bana eziyet eden Allah’a eziyet etmiş olur. Komşusu ile dövüşen, benımle dövüşmüş olur olur. Benimle dövüşen Allah ile dövüşmüş olur (Ebu Nuavm)

Namaz kılan,  oruç tutan, sadaka veren, fakat dili ile komşularını inciten nice kimseler vardır ki, gidecekleri yer Cehennemdir. Hakim.

Resimli Komşuluk Sözleri

Hadis-i Şerilerinde buyuruyorlar ki:

Nice kimse, kıyamette komşunun yakasına yapışıp ”ya Rabbi, buna, niçin kapısını bana kapattını sor. Niçin elindeki nimetlerden bana da vermedi” diyecektir. ( İsfehani)

Komşuya emri maruz yapmamak önemli bir kul hakkıdır. Mesela, alkollü içkilerin, açık gezmenın haram oldugunu, güler yüz ve tatlı dil ile komuşularına anlatmalı.

Komşularının günah işlediklerini görüp de, bana ne diyerek evine çekilen, uygun bir şekilde onlara nasihat etmeye ve kendileri ile görüşmeyen, onların Cehennemden kurtulması için yardım etmeyen mesul olacaktır. Komşuların böyle bir kimseyi, kıyamette Allahü telalya şikayet edeceklerdir.

Bunun yolu da, doğru bir kitap, mesela İslam Ahlakı vermektir.

Komşun yardım isterse yardım et. Borç isterse ver. Fakir ise gözet. Hastalanırsa ziyaret et. İyi şeylerini tebrik et, felaketlerinde sabır dile. Ölünce cenazesıne git. (Haraiti)

Kötü komşu

Müslüman, komşunun sıkıntılarına da katlanır. Ona zararı dokunmaz. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki: Komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse, (kamil) mümin degildir. (Buhari)

Allah’a ve ahirete inanan, komşusunu incitmesin! (Buhari)

Allah ve Resulünü seven, bunların da kendisini sevmesini isteyen, konuşunca doğru söylesin, emanete riayet etsin ve komşusunu ile iyi geçinsin  (Beyheki)

Komşusı, şerrinden emin olmayan kimse, iman etmemiştir. (Bezzar)

Kötü komşu, gördüğü iyiliği gizler, kötülüğü de yayar. (Taberanı)(Komşunun köpeğini döven, sahibini incitmiş olur. (İ.Gazali)

Sıkıntıya düşen komşusuna yardım edene, sıkıntısını giderse, kıyamette en kıymetli elbiseler giydirilir. (Şir’a)

Komşu hakkı dört taraftan kırk evdir.(İ.Hibban)

Kendisinin iyi mi, kötü mü oldugunu anlamak isteyen kimse, salih komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin! ”iyi” diyorsa, Allah indinde iyi olduğunu anlasın! (İbni Mace)

Evet, salih komşularımız, bize iyi biri diyorlar mı?

Ev satın almadan önce, komşuların nasıl oldukalrını araştırın! Yola çıkmadan önce, yok arkadaşınızı seçin! (Şir’a)

İslami sohbet platformu  olarak Komşu Kime Denir Komşu Hakkının Dindeki Yerin Nedir .konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle

Selam ve dua ile

 

 

 

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/05/raw_iyi-bir-komsu-teoride-mumkun-olmayandir_373863895.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/05/raw_iyi-bir-komsu-teoride-mumkun-olmayandir_373863895-300x300.jpgGenel
Komşu ilişkileri neden önemlidir? Komşu hakkı, mülkün kullanılmasını sınırlayıcı nitelikte bir haktır. islamisohbe Medenî Kanun, komşuların tasarruf ve hareket serbestisini bâzı konularda kayıt ve şartlara bağlayarak sınırlamıştır. Maksat; komşudan gelecek zarara karşı mülk sahibini korumaktır. Dinde komşu hakkı nedir? Cenab-ı Hak buyuruyor;  Anaya, babaya,  akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya...