Zekat Nedir?

Zekat bir temizlik, arınmadır. Zekat insanın bu sevilmeyen huydan kurtulmasını ve ahlaken yücelmesini sağlar. ”Ey Muhammed, servet sahiplerinin mallarından zeka al;  zekat, onların mallarını temizler, vicdanlarını arıtır. ”( Teybe Suresi  103) ayeti kerimesi zekatın bu faydasını özet olarak bildirmektedir.İslamisohbet

Zekatla İlgili Meseleler (1)

Zekat mali temizler ne demek?

Zekat sadece malı temizler, o mala sahip olma hırsını da kalpden temizleyen, eşi benzeri olmayan bir ibadet,

Allah’ın müthiş bir lütfudur. Zekat vererek nefsimizin cimriliği de temizlenir, Malın asıl sahibinin Allah Teala oldugunu hissederek, kabul ederek verince ‘ben kazandım’ diyen kimrimiz de temizlenir.

İslam’ın üçüncü şartı zekattır. Zekat özelliği, Allah için toplum yararına yapılan bir ibadet olmasıdır.

Zenginlerin malının üzerine üzerinde yoksulalrın hakkı vardır. Allah bize maddi zenginlikler lütfeder ve aynı zamanda onları başkaları ile paylaşmakla mukellef kılar zekatlarımızla muhtaç olanlara kendilerinin belirlediği bir hayat umudu hediye etmekteyiz.

Zekat sözlükte; artma çoğalma, arıtma bereket ve övme anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak zekat şöyle tarif edilir; Belli mal türlerinin belirli bir bölümünü, Allah Teala’nın belirlediği bir kısım

müslümanlara mülk olarak vermektir. Mali ibadetlerden biri olarak zekat. İslam’ın beş temel esasından olup, hiçretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin.” (Bakara 2/43,110; Hac, 22/78; “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yüçelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir,

Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır. Zekat Ne zaman Verilir? Asli ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı, zekata tai ve üzerinden bir yıl geçmiş bir mala sahip olan kimsenin bunun zekatını geciktirmeden vermesi gerekir.

Zekat nedir? Bir fıkıh terimi olarak zekat şöyle tarif edilir; Belli mal türlerinin belirli bir bölümünü, Allah Teala’nın belirlediği bir kısım müslümanlara mülk olarak vermektir.

Bu Yilin Gunluk Fitresi 28 Tl (2)

Zekata, Mü’minlerin Allah’ın emirlerine uymadaki sadakatlerini gösterdiği için “sadaka” da denilmiştir. Bununla birlikte sadaka kelimesi zekattan daha kapsamlı olup, vacip ve nafile kabilinden olan bağışları da içine alır. Allah rızası için ayrılıp verilen mala zekat denilmesi, geride kalanı arıtmasıve afetlerden koruması yüzündendir.

Şu ayet-i kerimede bu anlamı görmek mümkündür; “Mü’minlerin mallarından zekat al ki, onunla kendilerini temizleyip mallarını bereketlendiresin.” (1) Diğer yandan zekat, ödeyicisini günahtan, malın kirinden temizler ve manevi dercesi yükseltir.

Zekatın hikmetleri Zekatın meşru kılınmasının çeşitli hikmetleri vardır. Bunlar Herkesçe anlaşılabilecek açıklıktadır. Cenab-ı Hak insanların farklı yeteneklerle donatmıştır, buna bağlı olarak servet dağılımında da farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de söyle buyurulur:” Allah, rızık konusunda sizin bazınızı bazınızdan üstün kımıştır.” (2) Servet üstülünlüğü bulunan zenginlerin bir kısım mallarını yoksullara vermeleri farz kılınmıştır.

Çünkü böyle bir zorlama olmaksızın zenginden yoksul kesime bu mal akışı sağlanamaz. Allah Teala şöyle buyurmuştur:” Onların mallarında, isteyen ve (istemeyip) mahrum olanlar için belirli bir hak vardır.” (3) İşte İslam’ın getirdiği zekat uygulaması, varlıkları kesimle yoksul kesim arasındaki dengeyi sağlayacak önemli bir tedbirdir.

Zekat islam’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın gerçekleşmesini sağlar, servetlerin yalnız zenginler arasında dönüp dolaşan bir güç olmasını engeller. Nitekim İslam’ın ilk yayılma döneminde mısır.

Suriye ve Irak topraklarının gazilere dağıtılmayıp, eski sahiplerinde bırakılması, buna karşılık kendilerinden cizye ve harac vergisi alınarak kamu hizmetlerine harcanması servet tekellerini önleme amacına yöneliktir. Ayette şöyle buyurulur: Allah’ın o kent halkından

Peygamber’ine verdiği fey’ ganimetleri, Allah’a Peygamber’e hısımlara yetimlere, yoksullara ve ylda kalanlara aittir böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz.

Peygamber size ne verdiyse onu alın, size .neyi yasakladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın azabı şiddetlidir.” (4) Buna göre islam, servetlerin yalnız belli bir sınıfın elinde toplanıp, geniş halk kitlelerinin yoksulluk sınırında yaşamasını onaylamaz. Miras paylaşımı, kredi düzeni, zekat ve d iğer ekonomik düzenlemelerde bu ilke esas alınır.

Zekat Müslüman olmayanlara verilmez.

Zekat, fakir Müslümanların hakkıdır. Zekatın verilme amacı, fakir olan Müslümanların maddi açıdan biraz olsun ferahlatmaktadır. Zekat, öncelikle ihtiyaç sahibi akrabalara  verilir. Bu durumda hem sevabı hemde sıla-rahim sevabı vardır. Zekat  verilebilecek  olan akrabalar öncelik sırasına göre şu şekildedir;

Erkek yada kız kardeşler

yeğenler, amcalar

Halalar ve hala çocukları

uzak akrabalar

Fakir komşular,  Meslek taşlar.

İslami sohbet platformu olarak Zekat’ın Önemi Ve Faydaları,  Zekat Nedir   konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve dua ile

Genel
Zekat Nedir? Zekat bir temizlik, arınmadır. Zekat insanın bu sevilmeyen huydan kurtulmasını ve ahlaken yücelmesini sağlar. ''Ey Muhammed, servet sahiplerinin mallarından zeka al;  zekat, onların mallarını temizler, vicdanlarını arıtır. ''( Teybe Suresi  103) ayeti kerimesi zekatın bu faydasını özet olarak bildirmektedir.İslamisohbet Zekat mali temizler ne demek? Zekat sadece malı temizler, o mala...