Ve Aşk Efendimiz’ (s,a,v)

Ve Aşk Efendimiz’ Hz.Muhammed (s,a,v) vefatını hissedip, başını yerlere vurarak kendini öldüren devesiydi.islami sohbet

20220116 112023Ve Aşk Efendimiz  İslamisohbetci.com

Hz.Muhammed bedelini ödeyerek develerden birini aldı ve ismini “Kasva” koydu. ki “Adba” ve “Cedva” olarak da anıldı İslam tarihinde. Hz.Peygamberin hayatındaki en önemli olayların büyük bir böĺümünde Kasva’nın adı geçer.

Esma bint Yezit, Maide suresinin Resullah’a bu devenin üzerindeyken nazil olduğunu söyler (Taberi, Camiul-beyan, VI ,83). Hz.Hz.peygamberimiz (asm) Mekkeden hicret Medineye geldiginde, Peygamberimiz (asm) Kasva adlı devenin üzerindeydi.

Ağır ağır Medine iclerine doğru ilerliyordu. Şehirde bir bayram havası vardı. Genc, ihtiyar, herkes ilahiler söylüyordu.Peygamberimizin (asm) şehre gelişi kutlanıyordu. Kadınların sevinçleri yüzlerinden okunuyordu. Minik çocuklar bayramlık elbiselerini giymişlerdi.

Neşe ile konuşup duruyorlardı. Bütün şehir, “Hz.MUhammed geldi. Şehrimiz şereflendi. Ya Muhammed Ya Resullah! sesleri ile çınlıyordu. Peygamberimiz (asm) ise sevinç gösterileri arasında yol alıyordu.

Her ev sahibi aynı şeyi söylüyordu: “Ya Resullah’a, bizde misafir olun.”Peygamberimiz ( asm) hiç kimseyi incitmeyecek bir yol bulmuştu. Devesini önünde çöktüğü evin misafiri olacaktı. Mübarek devesi de sağa sola bakarak ilerliyordu.

Bir müddet öyle gitti. Peygamberimiz (asm) devesinden hem3n inmedi. Deve az sonra ayağa kalktı. Biraz ilerlerdi. sonra çöktü.Bir başka vakit, devesi Adba yarışta birinciliği kaydedince bu durum sahabilere ağır gelmişti de, bu kez, şöyle buyurmuştu o:

Kasva’nın Kaybolması: Tebük seferi sırasında bir ara Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) devesi Kasva kayboldu. Ashab-ı Kiram bir süre aradilarsa da bulamadılar.

Münafıklar bunu da fırsat bilerek Hz. Resullahı ( asm) rahatsız edici söz söylemekten geri durmadılar. Onlardan biri olan Zeyd bin Lusayt, ” Şaşılacak şey! Muhammed (sav) Peygamber olduğu haber verir, fakat devesinin nerede olduğunu bilmez.” diye söylendi.

Munafıkın adice sarf ettiği bu söz, Kainatın Efendisine (asm) ulaştırınca, “Vallahi, ben ancak Allah’ın bana bildirdiğini bilirim. Ondan başkasını asla bilemem!” buyurdu ve ilave etti:Şimdi de Allah bana bildirdi ki, Kasva filan ve filan dağların arkasındaki vadidedir. Yuları bir ağaca takılmış olarak duruyor. Hemen gidiniz onu bana getiriniz. Sahabiler, Hz.Resullah’ın (asm) tarif ettiği yere gittiklerinde, deveyi aynen yulari bir ağaca dolanmış halde buldular ve alıp getirdiler.

Resul-i Ekrem ( asm) ancak Cenab-ı Hakk’ın kendisine bildirilmesiyle gaybı bilir, İnsanlar için gayp hükmünde olan hadisleri haber verdi. Bu onun mazhar olduğu.

Efendimiz (s.a.v)’ in develerinden “Kasva” veya “Adba” yahut ” Ceda” halkında da benzeri bir kıssa zikredilir. Buna göre Bu deve, Efendimiz (s.a.v) vefat edince başını alıp çöllere gitmiş, yemeden içmeden kesilmiş ve çölde o hal üzere ölmüştür.(3) Ulema bu rivayetin senedli bir naklinin bulunmadığına dikkat çekmiştir.

Ali el- Kari şöyle der; ” Bu kıssayı nakledenin kim olduğunu bilmiyorum” (4) Kadılyadın adı geçen eserindeki hadislerin kaynaklarını belirtmek üzere yazdığı MenuHilus-Safa isimli eserinden (s.130) iman es- Süyütı de bu rivayeti zikrettikten sonra altını boş bırakmış, herhangi bir kaynak zikretmemistir.

slami sohbet platformu olarak  , islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz. Allah’ın rahmeti, bereketi,  ve selameti üzerinize olsun

Selam ve Dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Ve Aşk Efendimiz' (s,a,v) Ve Aşk Efendimiz' Hz.Muhammed (s,a,v) vefatını hissedip, başını yerlere vurarak kendini öldüren devesiydi.islami sohbet Ve Aşk Efendimiz  İslamisohbetci.com Hz.Muhammed bedelini ödeyerek develerden birini aldı ve ismini 'Kasva' koydu. ki 'Adba' ve 'Cedva' olarak da anıldı İslam tarihinde. Hz.Peygamberin hayatındaki en önemli olayların büyük bir böĺümünde Kasva'nın adı geçer. Esma...