Tesbih neden 33 tanedir?

Tesbih neden çekilir ?

Zikrin otuz üç âdet yapılmasının tavsiye buyrulmasi, bu sayı üçe çarpıldığı zaman. Doksan dokuz ettiği içindir.İslamisohbet
Bu miktar ile zikirde bulunan kimse Allah’ın doksan dokuz. Ismiyle zikretmis gibi olur.

Namazlardan sonra ve günlük hayatta yapılan tesbih çekmenin bir çok fazileti ve sevabı hadislerde beyan edilmektedir. Tesbihat namazlardan sonra ve namaz dışında  da yapılan kişiyi manevi olarak rahatlatarak manevi mertebesinni arttıran bir ibadet.

Incili Tesbih (1)

Allah’ı zikretmek nasil olmali?

Doğru Zikir Nasıl olmalıdır? zikir sadece tekrarlama faaliyeti olmamakla birlikte Allah’ın azametini tefekkür etmektir.

Zikir için yüksek bir ses kullanmak gerekmemekle birlikte yalnız ve an yapılması, makbuldür. Zikir içeriisinde olan biri bitin varlığı ile Allah’a yönelmeli  ve gaflet  tozlarından silkelenmelidir.

Tesbihi 33 (otuz üç) defa Çekiyoruz?

Maddî kilitlerin kedilerine  münasip ölçülerde anahtahtari vardır.  Kilide göre anahtari kullanmadiniz mı muvaffak olamazsınız.  İslamisohbet  Mesela sisn epostanizin ( mailinizin) bir sifresi vardır. O şifreyi yanlış girdiğiniz taktirde e-posta mail kutunuza göremezsiniz.

İşte bazi ilahi sırların açılabilmesi için belirli sayıda kasten çekilmez ise o ilahi sirra erişilmesi mumkn değildir. Fakat sehven yani unutarak yankis çekilmiş ise Cena-bi Hakk-in rahmeti sizden onu kabul etmektedır. O ayri meseledir.

Tesbih neden sayıyla çekilir?

Tesbih i 33 kez neden çekeriz?  İşte bazı ilahi sırların açılabilmesi için belirli sayıda  tesbihin veya salavatın çekilmesi gerekir.  Bu sayı kasten çekilmez ise o ilahi sırra erişilmesi mümkün değil.  Fakat sehven yani unutarak yanlış çekilmiş ise Cenab-ı Hakk’ın rahmeti sizden onu kabul etmektedir.

Namazdan sonra neden tesbih çekilir ?

Allah’ın rızasını kazanmak ve kılınan namazın kabul edilmesini sağlamak için namazdan sonra yapılan zikire tesbih denir.El-Ahzab süresinde ” Ey insanlar, Allah’ın çokça zikredin . O’nu sabah akşam tesbih edin” buyrulmuştur.

Namazlardan sonra yapılan tesbihhat ve dualar, namaza dahil olmazsa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbihat konusnda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz.Peygamberin (s.a.s) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere,Allah’a istigfar eder ve buyururdu;

Namaz tesbihatını tek başına yapmak mümkün olduğu gibi, Cemaat halinde ifa etmek de mümkündür.

Kuran’da tesbih etmek ne  demektir?

Tesbih, sebh kökünden gelir.

Tesbih, Allah’ı eksik sıfatlarından uzak tutmak, O’nun şanının yüceliğini anmak demektir. Subhaneke,  ”Allah’ım şanın yücedir,  sen her türlü eksiklikten yücesi, ulusun” anlamına gelir.

Zikir; Allah’ı anmanın en güzel yoludur. Farz olan namazlardan hemen sonra yapılması faziletli ibadetlerden biridir.İslami sohbet platformu

Selam ve dua ile

Genel
Tesbih neden 33 tanedir? Tesbih neden çekilir ? Zikrin otuz üç âdet yapılmasının tavsiye buyrulmasi, bu sayı üçe çarpıldığı zaman. Doksan dokuz ettiği içindir.İslamisohbet Bu miktar ile zikirde bulunan kimse Allah'ın doksan dokuz. Ismiyle zikretmis gibi olur. Namazlardan sonra ve günlük hayatta yapılan tesbih çekmenin bir çok fazileti ve sevabı hadislerde beyan edilmektedir....