Zikir’in Faydaları ve Faziletleri Nelerdir

Zikir çekmek Allah le kul arasında bir ibadet olduğu için oldukça samimi bir ibadet şeklidir. Kalben  niyet etmek zikri kalbi bir çerçevede kıymetli kılmaktadır. İslamisohbet
Zikir çekmenin maddi ve manevi bir çok faydaları vardır. Örneğin Allahu Tealanın en çok sevdiği zikirlerden olan Subhanallahi ve bihamdihi zikri kişinin maddi manevi
genişlemesine vesile olan günahlardan alıkoyan bir zikir olmaktadır. Hadisi şeriflerde sevabının çok olacağı da belirtilmiştir.

Her  zikir   belirli bir enerjiyi açığa  cıkarabildiği için insanda yeni keşifler ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Zikreden kişinin kalbi de aynı şekilde belli bir zamandan sonra zikre
devam ettiği için zikreden kişilerden kalp kalp rahatsızlıkların görülmediği ve  alzahimar  gibi rahatsızlıklara yakalanmadıkları ortaya çıkmıştır.

zikrin manevi faydaları zkir çeken kişi kendisini daha güvende daha huzurlu hissetmeye başlamaktadır. Güven ve Allah tarafından görülme ve duyullma düşüncesi zikreden kişide sürekli
olduğu için zikir çeken kişilerden kötü kelimeler söyleyemediği gözlenmektedir.

Allah zikir sayesinde Kişinizn dilindeki kötü cümleleri temizlediği gibi zikre devam eden kişinin kalbindeki kötülükleri de temizlemektedir.
Allah’ı  Zikretmek Ne Demektir Ve Nasıl Olur?
Kuran’da geçen zikir kelimesi birçok anlama gelmektedir. Lisan ile zikir mümkün olabileceği gibi kalple de zikir mümkündür. Genel anlamda Allah’ın anmak için söylenen sözler
manasında kullanılan zikir, bir şükür kavramıdır. Kuran okumak, istiğfar etmek ve dua etmek, zikir olarak nitelendirilmektedir.

Zikir Cekmek 702x336

Allah’ı Zikret Huzur Bul  ”La ilahe İllallah Muhamedün Resulllah”

Zikir Çekmek Farz mıdır?

Zikir farzdır. Allah’u Teala az zikri de çok zikride farz kılıyor.
zikirdir ki; nefsinizi Allah’a teslim eder. Zikirdir ki; irademizi Allah’a teslim eder. Değerli din kardeşlerimz,

Kavram olarak ” zikir”; Allah’ı anmak üzere söylenmesi ve yapılması tavsiye edilen, sözlü ve ameli eylemleri kapsayan davranışların tümüdür.
çok geniş bir anlam alanına sahip olan zikir kaveamının manası, günümüzde daraltılmış ve sadece Allah’ın adını dil ile anmakla sınırlandırlmıştır.

Oysa ”zikr”,  insana sevap kazandıran hertürlü amelin genel adıdır. Çünkü ”zikir”,   Allah’a itaattir.bütün ibadetlerin özü ve aslı,  Allah’ü Teala’yı hatırlamak ve o’na itaat etmektir.
Allah’a itaat ise,   Kuran veya hadislerde yer alan bir takım güzel sözleri sadece söylemek veya tekrarlamak degil; balakis her halükarıda Allah’a kulluk şuurunu içerisinde bulunmak ve tam bir
teslimiyet göstermek, her hal ve şarrta O’nun sürekli bizi gözetlediğini zihnimize yerleştirmektir.

Zikir,   şükür kavramında olduğu gibi hem dil,  hemk kalp ve hemde bdenen yani ameller  olmalıdır.
Dil ile zikir; Allah’ın ismleriyle anmak,  hamd etmek, Kuran okumak, Kuran’nı dinlemek ve dua etmektir.  Dil ile yapılan zikir, kalbe yol açmaktır.

Kalp ile zikir: kalbi zikir, bedenin zikrine yani amaeli zikre zemin hazırlamalıdır. zira zikir, Ameli zikirden kastımız, Allah’ın yapmaızı istediği kulluk vazifeleri,
bir başka ifadeyle ibadetlerdir.

Zikir, dil beden ile yapılan kalbi uyanıklık içide gerçekleştirlmektedir. zra zikir, gaflet ve nisyanın yani unutmanın gafletin zıddı demektir.
Bu anlamda zikir, Allah’ı unutmmak zikir, bütün kısmlarıyla birlikte kalple, ruhla doğrudan yada dolaylı olarak ilgilidir.
zira yapılan ameller, kalbi, ruhu müsbet ada mnfi bir şekilde etkileyecektir.çünkü insanın maddi ve manevi yönü arasında bir ilişki vardır.İslamisohbet

bu ilişki sebebiyledir ki ruhta meydana gelen bir eserin, eylemin neden birtakım etkileri olur.Aynı şekilde bedende bir takım fiil ve davranışın tekrarından da nefiste kuvvetli bir

meleke meydana gelir ki buda bedebden ruha çıkan eserler, etkilerdir.

Zikir’in Faydaları

Zikir şeytanı uzaklaştırma ve ayrıca onun gücünü kırar. Allah’ın rıza ve hoşnutluğunu sağlar.

Kalpte meydana gelecek olana üzüntü ve düşüncelerin uzaklaşmasına destek verir.

Zikir kalbin pasını silmek ile beraber kalbi tertemiz hale getirir.

Zikir Nedir ?

İçerisinde Allah esmaları bulunan kelimeleri yahut Allah için söylenmiş onu yücelten kelimeleri söylemek dilde sürekli  tekrar etmek. Allah için söylenmiş onu yücelten kelimeleri söylemek dilde sürekli tekrar etmek  Allah’ın  en sevdiği ibadetlerdendir.

Nafile ibadet olarak da bilinen belirli dua veya emaları dilde tekrar  etmek birçok  tasavvufi yol için başlangıc kabul edilmektedir.

Allah’ın isimlerini, sıfatlarını öven kelimeleri,  Kuran’da geçen ve zikredilmesini istediği  kelime veya duların dilde tekrar ederek  söylemeye zikir’demektir.  Zikir dilde başlayıp belli tekrarkardan sonra kalpte devam edebilen bir keşif  halidir.

Tasavvuf  için zikir en önemli dilin ve kalbin teslimiyetinin başlangıcı kabul edilen bir yolculuktur.

Zikir Kalbin Cilasıdır

İnsan ve cin şeytanların hile,    vesvese ve kötülüklerinden korumanın en güzel yolu sürekli zikir halinde olmaktır.
Zikir kalesine giren kimse samimiyette olur.
Zikir,  dil ve beden ile yapılan kalbi bir uyanıklık içinde gerçekleştirlmelidir
Resulullah Efendimiz ( s.a.v) ashabına birgün ” Cennet bahçelerine uğradığınız zaman bolca istifade edin; içine girin, yiyin için” buyurur.
orada bulunanlar  ”Bu cennet bahçeleri neresidir?”   diye sordugunda ise Efendimiz (s.a.v) ”Zikir halkalardır” der.
Efendimiz’in işaret ettiği bu zikir bahçelerinde, ilahi aşk, muhabbet,  rahmet,  sekinet, nur,    ihlas, edep, tövbe, göz yaşı,  sevgi, feyiz, meleklerin teşfirifi,
istiğfarı ve hayır duası gibi manevi meyveler mevcuttur.
Bu nimetlerden elde etmek isteyen herkes o bahçeye koşmalıdır.

Balık için su ne ise, kalp  içinde de zikir odur susuz balığın öldüğü gibi, zikirsiz kalp de bir bakıma ölür.
Kalbi öeln bir insandan ise hayır ve tatlı işler çıkmaz.
Böyle bir insan nefsinin ve şeytanın kolayca esiri olur.

Allah, müminler kalplerine yerleşen Kelime-i Tevhid ve zikir üzere dünya ve ahirette sabit tutcağını haber vermiştir. (İbrahim, 27) kulun yüce Rabbi’mi ziretmesi
öyle büyük bir sermayedir ki,  ömrümde bir kere olsun sanimi olarak ”la ilahe illallah” diyen kimse,   bu zikirin bereketine ebedi ateşte kalmayıp cennete girecektir.
zikire ait bu müjdeler herkes içindir.  Erkek kadın, genc- ihtiyar, fakir- zengin herkes bu davet edilmiştir.
Kul kalbi ve dili le ne kadar zikir çeker ve buna devam ederse o derece ilahi ikram ve müjdelere ulaşır. Allah dostları iman ve namazdan sonra en fazla zikirin üzerinde
durmuşlardır,çünkü onlar zikirle eldeedilecek nimetler bizzat tatmışlar, onun kalp hastalıklarına kesin ilaç oldugunu görmüşler ve zikir herkese tavsiye etmişlerdir.

İslami sohbet platformu olarak Zikrin Maddi Manevi Sırları , Zikrin Faydaları  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve dua ile

 

 

 

Genel
Zikir'in Faydaları ve Faziletleri Nelerdir Zikir çekmek Allah le kul arasında bir ibadet olduğu için oldukça samimi bir ibadet şeklidir. Kalben  niyet etmek zikri kalbi bir çerçevede kıymetli kılmaktadır. İslamisohbet Zikir çekmenin maddi ve manevi bir çok faydaları vardır. Örneğin Allahu Tealanın en çok sevdiği zikirlerden olan Subhanallahi ve bihamdihi zikri...