Temizlik

Temiliğin Önemi

3f1a03a9b8

İslam Dininin çok önem verdiği konulardan biri de temizliktir.İslamisohbet.

Kuran’ı Kerim’de,   temizliğe riayet eden  müslümanlar  övülmekte  ve Allah’ın sevgisini kazanacakları  bildirlmektedir.

Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor.

Orada  temizlenmeyi  seven adamlar  vardır. Allah da çokca  temizlenenleri  sever.”

Peygamberimiz de;

“Din temizlik üzerine kurulmuştur.” (8); “Temizlik imanın yarısıdır.” (9) buyularak, temizliğin dinimizde ne kadar büyük önem taşıdığını belirtmiştir.
Namazın sahih olabilmesi için de beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması şart koşulmuştur.
Görülüyor ki müslüman; bedenini, elbisesini, evini ve oturup kalktığı yeri her zaman temiz tutmak zorundadır.
Çevremizi kirletmemek, daima temiz tutmak da dini görevlerimiz arasındadır. Peygamber Efendimiz “Çevrenizi temizleyiniz” (10) buyurarak çevrenin de temiz tutulmasını istemiştir.

Namaz kılan kimsenin abdest alması farzdır. Abdest almak ise günde bir kaç defa temizlenmek demektir. Allah’ın her emrinde olduğu gibi gusül ve abdestle
ilgili emirlerinde de nice hikmetler, sağlık açısından da pek çok faydalar olduğu bilinen bir gerçektir.
Dinimiz, dış temizliği gibi iç temizliğine de özen gösterilmesini emretmiştir.

Müslümanın dışı temiz olacağı gibi kalbi ve ruhu da temiz olacaktır.
Organlarımız, maddi kirlerden temizlenirken aynı zamanda günahlardan da temiz tutulmalı; kalbimiz ve ruhumuz da her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındırılmalıdır. İmam Gazali “İhyau Ulumi’d-Din” adlı ünlü eserinde temizliğin dört derecesi olduğunu bildiriyor.

Dışını her türlü kir ve pisliklerden,

Organlarını günahlardan,

kalbini kötü huylardan,

Gönlünü Allah’tan başka her şeyden, temizlemektir. (İhyau Ulumi’d-Din,c.1,2 167)
Özet olarak: Müslüman; dışını maddi ve manevi kirlerden, içini her türlü  İslam
Kötü duygu ve düşüncelerden arındırmalıdır ki, Allah’ın sevgisini kazansın ve cennetine girmeyi haketmiş olsun.
Diş temizliği de, Peygamberimizin üzerinde ısrarla durduğu temizlik konularından biridir.

Bedeni temiz tutmak, düzenli abdest almak gerektiği gibi, dili küfürden ve kalbi pislikten arındırmak da gerekir.    Hz. Muhammed (sav) ” Temizlik imandan gelir.”  hadisiyle bunu vurgulamak istemiştir.

Temizlik Nedir Temizligin Dindeki Yeri Nedir H53822 00486Bu hadislerin yanı sıra Peygamber Efendimiz (sav) temiz yaşamında her şeyi en güzeliyle yaptıgı gibi temizliğin de en güzelini yapmıştır. Abdestin nasıl alındığını, sünnetlerini ve farzlarını, gusulde nelere dikakt edileceğini bizlere bizzat kendisi öğretmiştir. Kendisi abdest dışında saç, baş, beden, diş-ağız temizliği ve elbiselerinin temizliğine son derece dikakt etmiştir.

Kılık kıyafet temizliğine dikakt edilmesi gerektiği hususnda Ebu Hureyre (r.a) şu hadisi nakletmiştir: ” Beş şeyin yapılması, fıtrattan ve aynı zamanda bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Bunlar: Sünnet olmak, bedeninde bazı özel yerler, tırnakları kesmek , ve bıyıkları kısaltmak .”

( Buhari ,Libas, 63-64) Diş temizliği içinse Efendimiz (s.av) ” Ümmetime zor gelmeyeceğini bilsem her namaz vaktinden önce misvak kullanmalarını emrederdim” (Buhari, Cumua,8) buyurmuşlardır. Efendimiz’in bu ve buna benzer sayabileceğimiz pek çok uygulamsı ve hadisi dinimizin ve medeniyetimizn temizliğinin temelini oluşturarak temizliğin bizim için ne kadar önemli oldugunu ortaya koymuştur.

750x329 Maddi Ve Manevi Temizlik Nedir Islamda Temizlik Neden Onemlidir Islamda Temizlik Cesitleri Nelerdir 1548257158828

İslam’da temizlik neden önemlidir?
Kuran-ı Kerim’min birçok ayetinde, Hz. Peygamberimizin hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuş, genel anlamda temizlik ve ibadet amaçlı temizlikler ilgili bir takım ilke ve ölcü’ler getirilmiş ve temizlik bazı ibadetler için ön şart sayılmıştır. Bu, İslam dinin dünya hayatına her’an ahirete uzanan bir köprü olması cihetleri önem vermesinin insan hayatını maddi ve manevi yünleri ile bir bütün halinde ele alınmasının ve netiçede bu hayatı düzene koymadan ferde yardımcı olmasının kabirbir sonuncudur.

Din Nedir?
Çünkü din , özü itibari ile manevi kirlerden arınmamıza Allah’ı tanıma ona itaat ve ibadet etmeden ibaret gibi görünsede ruhun yüçelişi ve insan’nın böyle manevi bir bağlantı ortamına geçebilimesi için insanı çevreleyiyin fizik şartlarında buna uygun olması gerekir

 

İslami sohbet platformu olarak  Temizlik İmandan Gelir / Temizliğin Dindeki Yeri ,  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,  hepinize sağlıklı günler.

 

Genel
Temizlik Temiliğin Önemi Kuran'ı Kerim'de,   temizliğe riayet eden  müslümanlar  övülmekte  ve Allah'ın sevgisini kazanacakları  bildirlmektedir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor. Orada  temizlenmeyi  seven adamlar  vardır. Allah da çokca  temizlenenleri  sever.'' Peygamberimiz de; 'Din temizlik üzerine kurulmuştur.' (8); 'Temizlik imanın yarısıdır.' (9) buyularak, temizliğin dinimizde ne kadar büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Namazın sahih olabilmesi için de...