Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

İslami Sohbet

 Tasavvuf kalp temizliği, güzel ahlakı ve ruh olgunluğunu konu alır. Amaç müminleri terbiye etmek ve manen yükseltmektir. Bu amaca ulaşmak için dünyadan çok ahirete önem vermek, maddi değerlerden fazla manevi değerlere bağlanmak, daha nitelikli ve daha çok ibadet etmek ve nefsi disiplin altına gerekir İslam’da, hayatın her yönünü kapsayan görgü ve ahlak kurallarıdır. Edep, davranış bağlanımda, öngörülen İslami görgü kurallarını ifade eder; ”incelik, görgü, ahlak, terbiye, nezaket, sevecenlik.”

Tasavvufi Terbiyenin Ilk Dersi 171144  İslamisohbetci.com Tasavvuf  İslam ‘incelik, görgü, ahlak, terbiye, nezaket, sevecenlik.”

Tasavvuf terimi, İslam  ağırlıklı

Tasavvuf terimi, İslam’ın ağırlıklı olarak batıni (içsel) boyutunda yaşanan manevi haller bütününü anlatmaktadır. Terimin kökeni hakkında farklı açıklamalar olmakla birlikte en tutarlı görüneni, ilk dönem İslam toplumunda, dünya işlerinden uzak duran ve kendilerini ibadete veren bazı gruplar mütevazılığın göstergesi olarak kaba yünden (sof) gösterişsiz elbiseler giyinmeleri nedeniyle tasavvuf adının doğduğudur.

Tasavvuf teriminin binden fazla tanımı yapılmış, her sofi düşünür, içinde bulunduğu halde göre onu tanımlamıştır. Bununla birlikte genel bir tanım olarak, tasavvuf insanı Allah’a yaklaştırmanın, O’nun la bütünleştirmenin yollarını gösteren manevi bir ilimdir, diye tanımlayabiliriz. Tasavvufi düşüncenin doğuşu ve gelişmesi genel itibariyle üç dönemde incelemektedir

Tasavvufi Düşüncede

Tasavvufi düşüncede varlık konusu önemli bir yer işgal eder. Özellikle de Allah’ın varlığı ve Allah-ev-ren ilişkisi çok önemlidir. Çünkü Tasavvufta önemli olan Allah’ı bilme ve ona ulaşma çabasıdır.

İslam’ın tevhit ilkesi, tasavvufta “vahdet” (birlik) anlayışını hayatın her safhasına yayma sonucu doğurmuştur. Bazı mutasavvıflar ise gerçek varlığın Allah olduğu ve O’nun dışındaki tüm varlıkların gerçekliğin bulunmasını ileri sürerek “Varlığın Birliği” (Vahdet-i Vücut) anlayışını pekiştirmektedir.

Tasavvuf konuları nelerdir

Tasavvuf, kalp temizliğini, güzel ahlakı ve ruh olgunluğunu konu alır. amaç müminleri terbiye etmek ve manen yükseltmektir. Bu amaca ulaşmak için dünyadan çok ahirete önem vermek, maddi değerlerden fazla manevi değerlere bağlanmak, daha nitelikli ve daha çok ibadet etmek ve nefsi disiplin altına almak gerekir,

Tasavvuf kalbi Hakk’a bağlamaktır.

Yüreğin aşk odiyle dağlamaktır.

Tasavvuf  hüsnü  hulk  ile edepdir.

Veli, hüsnü edeb  itayı Hak’dır.

İslami sohbet platformu olarak Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle, islami sohbetci Sohbet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sitemizde Bayanlar için Dini Sohbet yerler arasında  aile gibi bir ortam kurmayı planlıyoruz.   Sitemizde saygı çerçevesinde paylaşımlar yapıyoruz. Gelen kişilerin istedikleri konu hakkında doğru bilgiler almasını sağlıyoruz.

Selam ve Dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu İslami Sohbet  Tasavvuf kalp temizliği, güzel ahlakı ve ruh olgunluğunu konu alır. Amaç müminleri terbiye etmek ve manen yükseltmektir. Bu amaca ulaşmak için dünyadan çok ahirete önem vermek, maddi değerlerden fazla manevi değerlere bağlanmak, daha nitelikli ve daha çok ibadet etmek ve nefsi disiplin altına gerekir İslam'da, hayatın...