Tasavvuf Düşüncenin Dini Ve Fikri Temelleri

Tasavvuf Ve İnsan İç Dünyası

İnsanın iç dünyasıyla, ruhi ve manevi yönden kendini geliştirmesiyle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de,

Hz. Peygamber’in  (s.a.v) hayatında ve sahih hadislerinde mevcut olan bilgiler ve yönlendirmeler, ilk dönemlerden itibaren Müslümanların dini daha iyi anlama ve yaşama talep ve gayretlerine itikat ve fıkıh cephesinden ayrı olarak  tasavvuf adı altında özetlenebilecek üçüncü bir  cephe ve zenginlik kazandırmıştır. islami sohbet

Tasavvuf kelimesi Kur’an’da ve hadislerde geçmez.

Hicri ilk iki yüzyılda kişinin kendi iç dünyasındaki derinlik ve zenginliği, ibadet gibi kelimeler kullanılmıyor, böyle kimselere de zahit ve  a.bd deniliyordu.

Hicri III. yüzyıldan sonra daha kapsamlı olarak tasavvuf, sofi,   sofi ye gibi terimler kullanılmaya başlandı ve bir dönemden sonra tasavvuf ayrı bir ilim ve davranış biçimi olarak ortaya çıktı.

Tasavvuf, kalp temizliğini, güzel ahlakı ve ruh olgunluğunu konu alır.

Amaç müminleri terbiye etmek ve manen yükseltmektir.

Bu amaca ulaşmak için dünyadan çok ahirete önem vermek, maddi değerlerden fazla manevi değerlere bağlanmak, daha nitelikli ve daha çok ibadet etmek ve nefsi disiplin altına almak gerekir.

Tasavvuf Ve İnsan İç Dünyası

Tasavvuf Düşüncenin Tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Tasavvuf hal işi olduğu için, yaşayan bilir, tarif ile anlaşılmaz.

Tasavvuf ilmi, kalp ile yapılması ve sakınılması gereken şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. Buna (Ahlak ilmi) denir.

Tasavvuf, dinin emirlerine uyup, yasaklarından kaçarak kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak demektir. Tasavvuf, sünnet-i seniyye  ye yapışmak ve bidatler den kaçmaktır.

Tasavvuf, nefsin iman ve itaat etmesi, bütün ibadetlerin ve bütün hayırlı işlerin hakiki ve kusursuz olmasıdır. Allahü tealanın lütuf ve ihsanı ile daha yükseklere çıkanlar da olur. Tasavvuf, fani olan her şeyden yüz çevirip, baki olana bağlanmaktadır. Tasavvuf, islam ahlakı ile süslenmektir.

Tasavvuf, ölmeden önce ölmektir. Tasavvuf, baştan başa edeptir, tamamen edepten ibarettir. Tasavvuf kadere rızadır. Tasavvuf, Hak Teala ya inkıyat  dır, kayıtsız şartsız teslimiyettir.

Tasavvuf, emekli bırakıp amele devam etmektir. Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmaktır. Tasavvuf, namaz, oruç ve geceleri ibadet etmek demek değildir. Bunları yapmak her insanın kulluk vazifesidir.

Tasavvuf, insanları incitmemektir. Bunu yapan, vasıl olmuş, yani maksada kavuşmuştur. Tasavvuf, insanı, ibadetlerde gereken ihlasa ve insanlara karşı gereken güzel ahlaka kavuşturan yoldur. İnsanlara bu yolu mürşidi kamil öğretir. Tasavvuf, her sözünde, her işinde, dine yapışmaktır.

Tasavvuf, ızdırab  çekmektir. Sükun ve rahatlıkta, tasavvuf olmaz. Yani, aşık’ın maşuku aramaya çalışması, maşuktan başkası ile rahat etmemesi gerekir. Tasavvuf, Resulullah’ın mübarek kalbinden çıkıp, evliyanın kalplerine gelen bilgilerdir.

Tasavvuf, Rasulullah’ın mübarek kalbinden çıkıp, evliyanın kalplerine gelen bilgilerdir. Tasavvuf, kendi nefsinin ayıplarını, kusurlarını anlatmaktır ve dine uymakta kolaylık ve lezzet hasıl olmaktır ve gizli olan şirkten, küfürden kurtulmaktır.

Tasavvuf, herkese merhametli olmak ve ruhsat olan ameli terk etmektir. İnsanlığın bir rahmet ve hidayet olarak gelen din-i mübin i islam’ın en güzel ve nezih ifadesi olan tasavvuf Nesiller boyunca insanlığa imanın, ihlasın ve takvanın lezzetini tattırmış; onların kamil insanlar olmasını sağlamıştır.

Tasavvuf ve insan-ı tabiat İster fakir u zaruret, isterse de zenginlik içinde olsun, tasavvufun davet ettiği ahlak ve irfan yolunun bütün insanlara sunduğu büyük nimetler vardır. Tasavvufun maneviyat ve ahlak yolu, bu zihniyet devriminin ipuçlarını bize vermektedir.

İç huzuruna kavuşmuş çevresiyle, tabiatla ve Rabbiyle barışık insanlar ancak yeni bir dünya düzeni kurabilir. Kendi iç disiplinini ve huzurunu tesis edememiş toplumların kurduğu bir medeniyet ve dünya düzeni ancak kaus, haksızlık ve gözyaşı üretir.

Ayrıca sitemizdeki islami, Tasavvuf, oyun, radyo,Muhabbet, şiir kanalı ve kelime bulma oyununun olduğu odalarla hoş vakit geçirmenizi sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Keyifli vakit geçirmek, faydalı olmak, fayda bulmak en büyük temennimiz.

İslami sohbet platformu olarak  olarak Tasavvuf Ve İnsan İç Dünyası fıkıh  konumuzun  sonuna geldik. umarım faydalı olmuşuzdur sizlere Huzurlu Hoş sohbetler Dilerim.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/mevlanaaaaaa.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/mevlanaaaaaa-300x300.jpgEzeLdini sohbetGenelislami chat,islami din sohbet,islami sohbet,İslamisohbetci.com,Tasavvuf Ve İnsan İç Dünyası
Tasavvuf Düşüncenin Dini Ve Fikri Temelleri Tasavvuf Ve İnsan İç Dünyası İnsanın iç dünyasıyla, ruhi ve manevi yönden kendini geliştirmesiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Peygamber'in  (s.a.v) hayatında ve sahih hadislerinde mevcut olan bilgiler ve yönlendirmeler, ilk dönemlerden itibaren Müslümanların dini daha iyi anlama ve yaşama talep ve gayretlerine itikat ve fıkıh...