Mantık Nedir? Kelime anlamı ”Mantık”sözcüğü arapçada olup”konuşma”anlamına gelen nutktan türetilmiş#8221;Nutuk”sözcüğü de eski Yunancada hem ”akıl”hemde konuşma (söz) anlamına   gelen logosun  karşılığıdı insan zeki ama ahlaksız olabilir; ancak, akıllı ve...