Konu Başlıkları

Mantık Nedir?

Kelime anlamı ”Mantık” sözcüğü arapca da olup ”konuşma” anlamına gelen nutuktan türetilmiştir. ”Nutuk” sözcüğü de eski Yunancada hem ”akıl” hem de konuşma (söz) anlamına   gelen logosun  karşılığıdır. Bir insan zeki ama ahlaksız olabilir; ancak, akıllı ve ahlaksız bir insan olamaz. Akıl her zaman iyiyi hayrı talep eder. İslami sohbet sitesi olarak hizmetinizdeyiz

Buna göre mantık (logosu) düşünme veya konuşma bilgisi anlamında Arapçaya ve Arapçadan  da Türkçeye girmiştir. Farabi, Mantık kelimesini şöyle açıklamış. Bu sanatın adı Türk kelimesinden türemiştir.

Bu kelime Ruhta bulunan sözdür ve bu da kelimelerin delalet ettiği Makullerdir( içten konuşma denir).Ses ile çıkan sözdür ve  insanın  içinde bulunan  şeyi dil bununla  ifade eder (buna da içten konuşma denir)insanda yaratılıştan, fıtri olarak, bulunan ruh kuvvetlidir. Mantık düzgün ve doğru düşünme kurallarının ve biçimlerinin bilgisidir.

Mantık düşünme yasalarının bir bilimidir. Mantık şeylerin bilgisinde aklı iyi kullanma sanatıdır. Mantık dil ile ifade  edilen düşüncelerin formel yasa ve şartlarının bilgisidir .Bilinenden bilinmeyenin elde edilmesine vasıta olan bilimdir veya kurallarına uyulduğunda zihni hataya  düşmekten koruyan bir fen. Mantık düşünme ise doğru  veya tutarlı  düşünme demektir.

Doğru veya tutarlı düşünme ise akıl yürütmenin akıl prensipleri  denen ilkelere uygun olması ile mümkün olur. Kısacası mantık bilimi “mantıklı düşünmenin kural ve yasalarını ortaya  koyan bir disiplindir. Aslında düşünme çok yönlü bir eylem olup fizyolojisinde psikolojiye kadar bir dizi bilimin de konusudur.

Düzgün düşünme  mantıksal  düşünme de bu türlerden biri olarak ortaya çıkar. çok kaba  olarak, bir etkinlik olarak düşünmede ,zihin, hayal  gücü ve bellek  birlikte  etkindirler ve psikologların tedbirlerine göre, algılama, hayal kurma ,hatırlatma, sezgi tasarlama, hesap yapma Düzgün düşünme, mantıksal düşünme  ortaya çıkar.

Klasik mantık,

Klasik mantık, mantığın tarihsel gelişimindeki ikinci aşamadır. klasik mantık, çalışmalarını sistematikleştiren Aristoteles’in kurduğu, akıl ilkeleri temelinde oluşturulmuş kıyasa dayalı iki değerli (Doğru/yanlış) mantık disiplindir. Klasik mantığın üç temel alanı vardır

Mantık kişinin dini düşüncesini  geliştirmesinde ve inandığı edebî saadeti kazanmasında  da olumlu etkide bulunur. Klasik Mantık, mantığın tarihsel gelişiminde ki ikinci aşamadır. Klasik Mantık mantık çalısmalarını sistemtikleştiren  Aristoles’ın kurduğu, akıl ilkeleri temelinde oluşturulmuş kıyasa dayalı iki değerli doğru yanlış mantık disiplindir

Mantık ya da eseme, bilgin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplindir, doğru düşüncenin aletidir. Önceleri bir felsefe dalıyken daha sonra kendi başına bir ihtisas alanı olmuştur. Matematik ve bilgisayar biliminin de parçası haline gelmiştir.

Mantık, doğruyu yanlıştan ayırt etmenin ölçüsü  Zihninin, yanlıştan korunmanın tekniği; Doğru, sağlam ve kesin (burhanı)göstermenin kıstası; ilimlerin yol ve metot gösteren rehberi olduğundan dolayı önemi ve değeri tartışılmayacak kadar açık olan bir sağlıklı bir toplumun olmasında sağlam düşüncelerin

Modern mantık,

Modern mantık, mantık unsurlarını sembollerle ifade eden ve bu sembollerle işlem yaparak sağlam çıkarımlara ulaşmayı amaçlayan bir disiplindir. Klasik mantık gibi modern mantığında amacı geçerli çıkarımlara ulaşmaktır. Geçerli çıkarımları geçersiz çıkarımlardan ayırt etme işlemi çıkarımların denetlenmesi ile olur.

denetleme, Çıkarımların geçerliliği belirleme işlemidir. varlığı oldukça önemlidir sağlam düşüncelerin yetişmesinde de mantık eğitimi birinci planda olmalı. mantık kitapları varken acaba böyle bir konuyu kaleme almaya gerek duydum sorusu aklınıza  gelebilir.. Her meyvenin ayrı bi tadı vardır. Birincisi bu makalede  örneğin, mantığın islam kültür dünyasında algılanışı;

Mantığın gayesi nedir?

 Mantığın gayesi düşünceyi yanlışa düşmekten korumaktır. Mantık sayesinde düşünceler arasındaki farklı bir bilir ve doğru ve yanlış düşünceyi birbirinden ayırırız. … Terimden oluşan kavram; kavramdan oluşan önerme önermeden oluşan kıyas; kıyastan oluşan çıkarım ve bunların sistematik kurallarını inceleyen bilimdir mantık

Mantık Yanlışları

Kitle iletişim vasıtalarının, özellikle  de televizyonun ve basın yayının yoğun bir şekilde sunduğu haberleri, tartışmaları değerlendirme de, bize ayrı bir güç, güven ,hüzün ve neşe verecek olması acısından önemsenebilir.

ilmi, ahlaki ve mantıksal acıdan kaygı verecek düzeyde yanlışlıklarla yüz yüzeyiz. Bunların bir kısmı bizi üzüyor bir kısmında saçmalık, basitlik ve komiklik unsuru olduklarından güldürüyor! Mantık sadece bir bilim dalının adı değil ,günlük hayattaki akıl yürütmelerimizle ilgili olarak da kullanıla bilen bir kavramdır.

Mantıklı düşünme, ancak akıl yürütme ile mümkündür. yan, mantıklı bir şekilde akıl yürütmek demek, verilen yargılardan faydalanarak bir yargıya varmak demektir.

Mantıklı Düşünmek Dileğimle

                                            Selam ve Dua ile

 

mantık nedir 

mantık yanlışları 

Mantığın gayesi nedir

Modern mantık

Klasik mantık

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/01/klasik-mantik.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/01/klasik-mantik-150x150.jpgadminGenelİslami SohbetKlasik mantık,Mantıklı düşünmek,Modern mantık
Mantık Nedir? Kelime anlamı ''Mantık'' sözcüğü arapca da olup ''konuşma'' anlamına gelen nutuktan türetilmiştir. ''Nutuk'' sözcüğü de eski Yunancada hem ''akıl'' hem de konuşma (söz) anlamına   gelen logosun  karşılığıdır. Bir insan zeki ama ahlaksız olabilir; ancak, akıllı ve ahlaksız bir insan olamaz. Akıl her zaman iyiyi hayrı talep eder. İslami...