Mantık Nedir? Kelime anlamı ”Mantık” sözcüğü arapca da olup ”konuşma” anlamına gelen nutuktan türetilmiştir. ”Nutuk” sözcüğü de eski Yunancada hem ”akıl” hem de konuşma (söz) anlamına   gelen logosun  karşılığıdır....