Şeytanın kıskanclığı Ve Şeytanın Fikri  Vesvese

Adem (AS)’Den Sonra Allah, Adem (a.s.)’ın zürriyetini bereketli kıldı. Onun zürriyetinden birçok erkek ve birçok kadın dünyaya geldi. Dünyaya yayıldılar, çoğaldıkça çoğaldılar. Eğer Adem (A.s.), dünyaya geri dönüp zürriyetini görseydi onları tanıyamazdı.islamisohbet 

Ona “Bu, senin zürriyetindir, ey Adem! denilseyi cok şaşırır ve “Sübhanellah! Bunların hepsi benim çocuklarım mı? Bunlar hepsi benim zürriyetim mi? derdi.

Adem (a.s.)’ın zürreyitine ait birçok şehir var. Onlar, büyük büyük binalar inşa ettiler. Toprağı ektiler, hala da ekiyorlar ve bu minval üzere yaşayıp gidiyorlar.

İnsanlar, babaları Adem (a.s.)’ın dini üzereydiler. Allahu Tealaya kulluk ediyorlar ve ona hiçbir şeyi ortak koşmuyorlardı. İnsanlar tek bir ümmetti. Babaları Adem (a.s.) Rableri Allah (cc) idi.

Şeytanın Vesvesesidir!

310820191731586795868

Şeytanın kıskanclığı; Ancak şeytan ve zürreyiti buna nasıl razı olurdu? insanlar, Allah’a kulluk etmeye, tek bir ümmet olmaya ve ihtilaf etmemeye devam mı edeceklerdi? Hayır! Bu asla olmayacak! Asla olmayacak! Adem (a.s.)’ın zürriyeti cennete, şeytanın zürriyeti cehenneme girecek öyle mi? Bu asla olmayacak! Asla olmayacak! Allahu Teala, onu, Adem (a.s.)’a secde etmedi diye kovup lanetlemedi mi? Adem oğullarından intikam almalı değil miydi ki, onlar da, onunla birlikte cehenneme girsinler. Elbette bu olmalı! Olacak da. Şeytanın  Vesvesesidir!

Hqdefault (1)

Şeytanın Fikri; Şeytan, insanları, putlara ibadet etmeye çağırmayı düşündü. Böylece onlar, cehenneme girecekler ve cennete asla girmeyeceklerdi.

Şeytan, Allahu Tealanın, kendisine ortaklar koşulmasını affetmeyeceğini; bunun dışındaki tüm günahları ise, affedeceğini biliyordu.

Bu sebeple şeytan, insanları, ebediyyen cennete girmesinler diye Allah’a ortaklar koşmaya çağırdı Ancak bunun yolu neydi? İnsanlar, Allah’a ibadet ediyordu.

Eğer o, insanlara gitse de “Allah’a ibadet etmeyin, putlara ibadet edin.” dese, insanlar, onu döverler, ona söverler ve ona “Allah saklasın. Rabbimize mi isyan eceğiz? Putlaramı tapacağız? Gerçekten sen, taşlanmış şeytansın! Gerçekten sen, pis bir şeytansın! derlerdi.

Ahmet Sahin Ucar Makale 2

Şeytanın Hileleri;

Ancak şeytan insanların kafalarına girecek kapıyı bulmuştu. Allah’tan korkan bazı adamlar vardı. Gece gündüz
Allah’a ibadet ediyorlar ve Onu, çok çok zikrediyorlardı. Allahu Tealayı çok seviyorlardı. Allah da onları çok seviyor  ve onlara karşı saygıda kusur etmiyorlardı.

Şeytan da bunu çok iyi biliyordu.
Bu yüce kişiler öldüler, Allah’ın rahmetine vasıl oldular. Şeytan, insanlara gitti ve bu yüce kişilerin meziyetlerini saydı. Şöyle dedi: Falan, Falan ve Falan kişiler nasıl insanlardı?
Sübhanellah! Elbette onlar, Allah adamları, Allahdostlarıydı. Onlar dua etiklerinde mutlaka icabet olunurdu. Bir şey istediklerinde de mutlaka onlara verilirdi.

İslami sohbet platformu,  olarak Şeytanın kıskanclığı ve Şeytanın fikri  vesvese adlı makalenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İslami sohbet platformu, olarak’tan sizlere iyi günler dilerim.

Selam Ve Dua ile

Genel
Şeytanın kıskanclığı Ve Şeytanın Fikri  Vesvese Adem (AS)'Den Sonra Allah, Adem (a.s.)'ın zürriyetini bereketli kıldı. Onun zürriyetinden birçok erkek ve birçok kadın dünyaya geldi. Dünyaya yayıldılar, çoğaldıkça çoğaldılar. Eğer Adem (A.s.), dünyaya geri dönüp zürriyetini görseydi onları tanıyamazdı.islamisohbet  Ona 'Bu, senin zürriyetindir, ey Adem! denilseyi cok şaşırır ve 'Sübhanellah! Bunların hepsi...