Salih (Aleyhisselam)’ın Nasihati

Salih (a.s), kavmne nasihat etmeye devam ediyordu.islamisohbet 

Onları, hikmetle ve yumuşaklıkla Allah’a davet ediyordu,şöyle diyordu;

-Ey kardeşlerim! Sonsuza dek burada kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Sürekli olarak bu sarayla eğleşeceğinizi mi zannediyorsunuz? bu bağ, bahçe, bostan ve ne hirlerden ayrılmayacağınızı mı zannediyorsunuz?

Bu ekinlerden ve ağaçlardan her daim yiyeceğinizi mi zannediyorssunuz? Sonsuza dek dağlardan evler işa edeceğinizi mi zannediyorsunuz?

Asla! Asla! Bu asla olmayak! Bu asla olmayacak! Babalarınız niçin öldüler? Onların da sarayları vardı. bağ, bahçe, bostanları, su kaynakları vardı.

Ekinleri ve hurma bahçeleri vardı. Dağlardan onlar da evler yontuyorlar ve oralarda oturuyorlardı. Ancak bütün bunlar onlara fayda vermedi! Bütün bunlar onları ölmekten kurtaramadı!

Ölüm meleği olanlara geldi ve emaneti aldı. Siz de aynı şekilde öleceksiniz. Sonra Allah sizi diriltecek ve size bu nimetlerin hesabını soracak.

Bunun İçin Sizden Bir Üçret İstemiyorum Ey kardeşlerim!

Benden niçin kaçıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Ben, sizin malınızdan bir şey eksiltmem.

Ben, Sizdenbir şey de istemiyorum. Sadece size nasihat ediyorum, Rabbihin dinini tebliğ ediyorum.

Hz Salihin Hayati2 702x336

Hz.Salih Kimdir kısaca hayatı.

Salih, İslam dininde kutsal sayılan bir peygamberdir.

Hz.Salih (a.s) Hz.Adem (a.s)’ ın 19.Kuşak torunudur.

Tevrat’ta Nuh oğlu Sam oğlu Arpakşad oğlu Şilah diye geçen Salih peygambere ve gönderildiği Semud kavmine Kur’an’ın değişik yerlerinde atıfarda bulunulur.

Tevrat bilginlerine göre Salih, Eber’in yani Kur’an’daki adıyla Hud’un babasıdır.

Kur’an’da ismi sekiz defa geçen bir peygamberdir. Salih (a.s.)’dan kavmi bir mucize olararak bir kaya üzerinde kızıl tüylü, doğurmak üzere olan bir devenin indirilmesi ve doğan deve yavrusunun da renginin annesi ile aynı olmasını istediler.

Bu mucize üzerine kavim reisi ve birkaç kişi tevhid akidesi ile Allah’a iman ettdiler.

Kur’an’da ismi sekiz defa geçen bir peygamberdir. Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.

Semud kavmi kayaları ve dağları oyup görkemli ve güzel evler inşa eden bir kavimdir. Hz Salih (a.s.) Hz Adem (a.s)’ın 19. Kuşak torunudur.

Hz.Salih (a.s) Mucizeleri ve ayetler; Salih (a.s) ve Semud kavminin yaşadıkları; Hud suresi, Şuara suresi,Neml suresi, Kamer suresi, Muminun suresi, Araf suresi, anlatılmaktadır.

Hangi sure adını Hz.Salih’in kavminden almıştır?

Sure adını 80.ayetten geçen hicr kelimesinden alır. Hz.Salih’in peygamber olarak gönderildiği Semud kavminin yaşadığı bölgenin merkesi olan Hicr şehri, Hicaz’ın kuzey kesiminde Medine Tebuk yolu üzerinde sarp kayalıklardan oluşan bir vadide kurulmuştur. (bk, hicr).

61259

Hz.Salih aleyhisselam mucizesi nedir.

Kayanın ortasından deve çıktıktan sonra Salih peygamberimiz: işte bu dişi devedir dedi.Cansız bir kayadan canlı devenin çıkması semud kavmine yetecek kadar süt vermesi Mücize yeter.

Ancak küfğrde ve dalelette ısrar eden insan nefsi için bu hiç de kayda değer bir şey değildi. neticede hz.Salih’in kavminden bir grup hariç geriye kalanlar inatlarından ısrarcı oldular.

Salih (a.s)’dan kavmi bir mucize olarak bir kaya üzerinde tüylü, doğurmak üzere olan bir devenin indirmesini ve doğan deve yavrusunun da renginin annesi ile aynı olmasını istediler.

Bu mucize üzerine kavim reisi ve birkaç kişi ile Allah’a iman ettiler.

Semud kavmine ne ile imtihan oldu?

Rivayete göre Semud ve ailesi Medine ve şam arasındaki bir bölgeye yerleşmiş ve burada çoğalarak Semud kavmini meydana getirmişlerdi. Bu kavim Kuran-a göre Allah’ın imtihan için gönderdiği bir dişi deveyi öldürdükleri için cezalandırılmııştır.

İslami sohbet platformu  OLARAK  Salih (Aleyhisselam)’ın Nasihati / Hz. Salih Kimdir?  Bir başka makalede görüşmek dileğiyle.

~~Selam Ve Dua ile~~

Genel
Salih (Aleyhisselam)'ın Nasihati Salih (a.s), kavmne nasihat etmeye devam ediyordu.islamisohbet  Onları, hikmetle ve yumuşaklıkla Allah'a davet ediyordu,şöyle diyordu; -Ey kardeşlerim! Sonsuza dek burada kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Sürekli olarak bu sarayla eğleşeceğinizi mi zannediyorsunuz? bu bağ, bahçe, bostan ve ne hirlerden ayrılmayacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu ekinlerden ve ağaçlardan her daim yiyeceğinizi mi zannediyorssunuz? Sonsuza...