Peygamberlerin Özellikleri

Alemlerin Rabbi, insanlara, onların içinden seçtiği elçileri vasıtasıyla görevlerini bildirir. islami sohbet

Bu elçiler, Kuran’da  ”nebi” veya ”resul” olarak adlandırılmıştır. ancak bunların en yaygını  ”resul” ün yeni bir şeriatla gönderilmiş  olduğu, ”nebi” kelimesinde ise böyle bir vurgunun yer almadığı şeklindedir.

Buna göre, her Resul aynı zaman da  nebidir; ancak her nebi resul değildir denebilir.

Türkçemizde  en yaygın şekilde kullanılan ”peygamber”  kelimesi ise Farsçadan  gelmiş bir kelimedir ve   hem resul, hem de  nebi anlamını ifade eder. Yüce Allah,  kullarından kimseyi  peygamber olarak seçtiğini, Kuran’ın  çeşitli yerlerinde açıkça bildirilmiştir. peygamberlerin  hepsinde  de bazı ortak özellikler vardır:

Beşer olmak: İnsanlığa gönderilen peygamberlerin hepsi insanlar arasında seçilmiştir.

Çünkü onlar insanlara  rehber olarak gönderilmiştir ve sadece sözleriyle değil, aynı  zamanda fiilleri, hareketleri, davranışları ve yaşayışlarıyla  da örnek olmakla görevlidir.

Lisan; Peygamberin  hepsi  kendi  milletlerinin lisanıyla gönderilmiştir.

Erkek olmak; peygamberlerin hepsi erkektir. Çünkü onlar peygamberlik görevini üstlenmekle  çok meşakatli  bir yükün  altına girmişler ve insanlardan  birçoğunun çok  şiddetli düşmanlığıyla karşılaşmışlardır.

Günahsızlık; peygamberler günahtan korunmuşlardır. çünkü onlar bütün  söz ve davranışlarıyla insanlara örnek olarak seçilmişlerdir. Eğer bir kısım hareketlerinde günaha girme ihtimalleri bulunsaydı, insanlar ne zaman onları örnek alıp ne zaman almayacaklarını  bilemezlerdi.

Üstün Özellikler: yine bütün peygamberler doğruluk, güvenilirlik, yüksek seviyede bir zeka sahibi olmak gibi özelliklerde ortaktırlar. Nitekim gerek bizim peygamberimizin hayatından, gerekse kuran ve hadis de diğer peygamberlerle olarak verilen haberlerden alıyoruz ki, peygamberlerin hayatı, hem dostları hem de düşmanları tarafından çok sıkı bir gözetime tabi tutulmuş; dostları onlarda her zaman örnek alınacak en üstün özelikleri bulurken düşmanları da en küçük bir açıklarını dahi  yakalayamamakla hüsrana  uğramıştır.

Mucizeler: peygamberleri insanlığa önderler olarak gönderen Alemlerin Rabbi, onların eline mucizeler vermiştir. Bu mucizeler, kainatta geçerli olan ilahi yasaların, belirli peygamberler için istisnai olarak kaldırılması, değiştirilmesi veya peygamberino kanunlardan özel bir surette istifade ettirilmesi şeklinde cereyan  etmiştir. Böylelikle o peygamberi gönderenin, o kanunları  kainata yerleştiren Yer ve Gökler Rabbinin ta kendisi olduğu  açıkça anlaşılmıştır.

Mesela Hz.İbrahim’i ateşin  yakmamsı,  Hz. Süleyman’ın  kuş ve karıncaların dilinden anlaması, Hz.Musa’nın  vurduğu yerde  su çıkaran  ve denizi  ikiye yaran asas, Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi, Kuran’da  anlatılan peygamber  mucizeler  arasındadır.

Peygamberler,  insanları Allah’ın dinine  davet etmekle  emrolundukları zaman  kendilerine  Allah tarafından verilmis olan bu mucizeleri  göstermek  suretiyle  elçiliklerini ispat etmişlerdir.

Hz.Muhammed’in ( s.a.v)  ise Kuran ve hadis tarafindan  bize haber verilen  pek çok mucizesi vardır ki,  bunların en büyüğü en Kuran,  taklit  edilemezliği ve diğer  üstün özellikleri ile, halen  devam eden bir mucizedir.

İslami sohbet platformu olarak olarak, Peygamberlerin Özellikleri|İslamisohbeti.com  adlı konumuzun sonuna başka güzel konuda görüşmek umuduyla, Hoşçakalınız. Sohbetin Tek Adresi İslamisohbetçi Com

Selamün Aleykum Ve Rahmetullah Ve Berakatuhu.

Selam Ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/peygamberlerin-ozellikleri-e1538240159179.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/peygamberlerin-ozellikleri-e1538240159179-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Peygamberlerin Özellikleri Alemlerin Rabbi, insanlara, onların içinden seçtiği elçileri vasıtasıyla görevlerini bildirir. islami sohbet Bu elçiler, Kuran'da  ''nebi'' veya ''resul'' olarak adlandırılmıştır. ancak bunların en yaygını  ''resul'' ün yeni bir şeriatla gönderilmiş  olduğu, ''nebi'' kelimesinde ise böyle bir vurgunun yer almadığı şeklindedir. Buna göre, her Resul aynı zaman da  nebidir; ancak her...