Allah’ın 99İsimleri Esma-i Hüsna İslamisohbetci.com

Allah’ın isimleri pek çoktur. Bir hadisi şerifte 99 tanesi bir arada sayılmıştır. Bu isimleri, kısa anlamları ile aşağıya alıyoruz. Allah:  “Lafza-i Celal” olarak anılan bu isim, Allah’ın zatına ait özel isimdir. Tüm İsma-i Hüsna’nın anlamlarının kendisinde toplar. islami sohbet

2b13a22b9183b598a0b8c3b99a530c4d

Rahman, Rahim:  Sonsuz rahmet sahibi; yarattıklarına merhamet eden.
Melik; Mülk sahibi; görünen ve görünmeyenlerin sahibi
Kuddüs: Her türlü eksiklikten ve acizlikten pak, temiz, yüce.
Selam: Kusurdan ve doksandan uzak olan; esenlik veren.
Mü’min: Emniyet veren; kullarını zulümden emin kılan.
Müheymin: Bütün mahlukatını her hallerinde görüp gözeten ve koruyan
Aziz: İzzet ve şerefi çok yüce olan; üstün kudret sahibi.
Cebbar: Kırılanı onaran, eksikleri tamamlayan; dilediği şeyi dilediğine zorla yaptırmaya gücü yeten.
Mütekebbir: Sonsuz büyüklüğünü eser ve fillerinde gösteren.
Halık: Yaratan.
Bari: Varlıkları daha önce bir benzeri olmadan yaratan ve onları birbirinden ayırt eden.
Musavvir: Yarattıklarına dilediği gibi suret ve şekil veren.
Gaffar: Pek çok günaha tekrar tekrar bağışlayan.
Kahhar: Kendisine üstün gelinmeyen; her şeyi kudret ve galebesi tutan.
Vehhab: Pek bol lütuflarda bulunan.
Rezzak: bütün mahlukatın ayrı ayrı rızıklarını veren.
Fettah: Gizli olanı açık hale getiren mahlukatın ayrı ayrı suretlerini açan; Hakkı açığa çıkaran.
Alim: Her şeyi haklıyı bilen.
Kabıd, Basıt: Dilediğini daraltan, dilediğine genişlik veren.
Hafıd, Rafi: dilediğine alçaltan, dilediğini yükselten.
Muizzi müzill: dilediğinin şeref ve izzetini yükselten; dilediğini hor ve hakir kılan.
Semi: Her şeyi haklıyla işiten
Basir: Her şeyi haklıyla gören
Hakem: Her şey üzerinde dilediği gibi hükmeden; son hükmü veren.
Adl: Mutluk adalet sahibi olan her şeyi yerli yerine koyan.
Latif: İlmi her şeyin bütün inceliklerine nüfus eden; kullarına karşı lütuftar olan.
Habir: Her şeyden hakkıyla haberdar olan
Halim: Kullarının suçlarını hemen cezalandırmayıp onlara fırsatlar tanıyan; yumuşaklıkla muamele eden.
Azim: Her şeyden sonsuz derece büyük olan.
Gafur: Günahları çok bağışlayan.
Şekur: Kullarının şükürlerini ödüllendiren; iyiliğe fazlasıyla karşılık veren.
Ali: Her şeyden sonsuz derecede yüce olan.
Kebir: Zatında ve sıfatlarında sonsuz büyüklük sahibi.
Hafız: Koruyup gözeten; saklayan; hiçbir şeyi unutup kaybetmeksizin muhafaza eden.
Mukit: Herkesin ve her şeyin gıdaların takdir ve tayin ederek yaratıp gönderen.
Husib: Hesapları gönderen; kullarına her hallerinde kafi olan.
Celil: Sonsuz ululuk sahibi.
Kerun: Lütuf ve ihsanı bol olan.
Rakib: Her şeyi görüp gözeten; Murakabe altında tutan.
Mücib: dualara cevap veren.
Vasi: bütün isim ve sıfatlarında sonsuz genişlik sahibi olan; filleri bütün mahlukatı kuşatan.
Hakim: Her işi hikmetle ve yerli yerince yapan.
Vedud: Mahlukatına çok seven; sonsuz bir sevgiyle sevilmeye layık olan.
Mecid: şan ve şerefi çok yüce olan.
Bais: ölüleri dirilten; peygamberler gönderen.
Şehit: Her şeyi görüp bilen.
Hak: varlığı gerçek ve sabit olan; zatında, sıfatlarında, isimlerinde gerçek olan; mutlak adalet sahibi olan; sözünde doğru, fillerinde adil olan.
Vekil: Yarattıklarının bütün ihtiyaçlarını görüp gözeten; kendisine güvenilip dayanılan
Kavi: sonsuz kuvvet sahibi.
Metin: kuvveti hiç bir zaman gevşemeyen; fillerinde kendisine yorgunluk dokunmayan.
Veli: Dost ve yardımcı; kullarının işlerine üzerine alıp yürüten.
Hamid: Sonsuz övgüye layık olan.
Muhsi: her şeyi tek tek sayan ve bilen.
Mübdi: mahlukatı önce yaratan.
Muid: Mahlukatı tekrar yaratan.
Muhyi: Hayat veren; cansızları dirilten.
Mümit: Ölümü yaratan.
Hayy: Başlangıcı olmayan, ezeli hayat sahibi olan.
Kayyum: Varlıkları ayakta tutan; her şeyin varlığın onun yaratma ve koruması ile devam eden.
Vacib: kendisi için her şey var olan; hiçbir şey kendisinden gizli kalmayan
Macid: Şan ve şerefi yüce olan.
Vahid: bir ve benzersiz olan.
Samet: hiç bir şeye muhtaç olmayan; herkesin ihtiyacı için kendisine başvurulan.
Kadir: Sonsuz kudret sahibi.
Muktedir: Gücü her şeye yeten.
Mukaddim: dilediğini öne alan; şeref, rütbe, ihsan gibi şeylerde dilediğini başkalarının önüne geçiren.
Muahhir: Dilediğini geri bırakan.
Evvel: Başlangıcı olmayan; her şeyin başlangıcı kendisine dayanan.
Ahir: Sonu olmayan; her şeyin sonuna ve neticesine takdir eden.
Zahir: Varlığı her şeyde açık olan; her şeyin dış yüzünü yaratan.
Batın: Varlığı aşikar olduğu halde zatına, mahiyetine, yüceliğine akıllar ermeyen; her şeyin iç yüzü ve dile getirdiği anlamlar onun eseri olan.
Vali: Her şeyin velayet ve yönetimi kendisine ait olan.
Müteali: herşeyden yüce olan
Berr: Lütuf ve ihsanı herkesi kaplayan.
Tevvab: Tövbeleri çok kabul eden.
Müntakim: Suçluların cezasını veren; zalimlerden intikam alan.
Afüvv: Çok bağışlayıcı.
Rauf: Çok şefkatli
Malikü-l Mülk: Mülkün gerçek sahibi.
Zü’l-Celali ve’l-İkram: Hem nihyatetsiz büyüklük, hem de nihayetsiz ihsan sahibi.
Muksit: Adaletle hükmeden.
Cami: Dilediği her şeyi dilediği gibi toplayan; kıyamet gününde bütün mahlukatını toplayan.
Gani: sonsuzluk zenginlik sahibi; hiç bir şeye muhtaç olmayan.
Muğni: dilediğini zengin kılan.
Mani: Dilemediğini şeylerin meydana gelmesine izin vermeyen; kötülüklere engel olan.
Darr, Nafi: Bütün zararlar ve faydalar onun yaratmasında vücut bulan.
Nur: Bütün nurların kaynağı: bütün varlık alemini nurlandıran; kullarını karanlıktan aydınlığa çıkartan.
Hadi: Yol gösteren; hidayet veren; varlıkları yaradılış amaçlarına ulaştıran.
Bedi: Eşi ve benzeri olmayan; kainatı hiç bir benzeri olmaksızın yoktan yaratan.
Baki: Varlığının sonu olmayan.
Varis: her şey yok olup gittikten sonra baki kılan.  yegane mülk sahibi.
Reşid: İrşad eden; bütün işleri düzenli ve hikmetli bir şekilde sonuca ulaştıran. Sabur: Çok sabırlı; isyankar kullarını cezalandırmakta acele etmeyen.

İslami sohbet platformu olarak olarak, Allah’ın 99 İsimleri Esma-i Hüsna İslamisohbetci.com adlı konumuzun sonuna başka güzel konuda görüşmek umuduyla, Hoşçakalınız.

Sohbetin Tek Adresi İslamisohbetçi Com 

Selam Ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/esmaul-husna-tesbihati-okunusu-anlami-allahin-99-ismini-okumanin-fazileti-faydalari-abKE9YZP.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/11/esmaul-husna-tesbihati-okunusu-anlami-allahin-99-ismini-okumanin-fazileti-faydalari-abKE9YZP-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Allah'ın 99İsimleri Esma-i Hüsna İslamisohbetci.com Allah'ın isimleri pek çoktur. Bir hadisi şerifte 99 tanesi bir arada sayılmıştır. Bu isimleri, kısa anlamları ile aşağıya alıyoruz. Allah:  'Lafza-i Celal' olarak anılan bu isim, Allah'ın zatına ait özel isimdir. Tüm İsma-i Hüsna'nın anlamlarının kendisinde toplar. islami sohbet Rahman, Rahim:  Sonsuz rahmet sahibi; yarattıklarına merhamet...