Peygamberimizin Devlet Başkanlarına Gönderdiği İslam’a Davet Mektupları 

Hz. Peygamber (s.a.v) bütün insanlara Peygamber olarak gönderilmişti. O önce yakın çevresini ve içinde yaşadığı toplumlumu davet etdi. Daha sonrada İslam dini’ni dünyaya tebliğ etme görevine başladı. Bu maksatla bizzans imparatoruna, iran, mısır, habeşistan, umman ve bahreyn devlet başkanlarına elçiler yolladı. İslama davet mektupları gönderdi. İslami Sohbetci

Hz Muhammedin Teblig Mektuplari

Hz. Muhammedin Davet Mektupları

Peygamberimizin Devlet Başkanlarına Gönderdiği İslam’a Davet Mektupları

Hz. Peygamber (s.a.v) bütün insanlara Peygamber olarak gönderilmişti. O önce yakın çevresini ve içinde yaşadığı toplumlumu davet etdi. Daha sonrada İslam dini’ni dünyaya tebliğ etme görevine başladı. Bu maksatla bizzans imparatoruna, iran, mısır, habeşistan, umman ve bahreyn devlet başkanlarına elçiler yolladı. İslama davet mektupları gönderdi.

Peygamberimiz gümüşten bir mühür yaptırmış, üzerinde “Muhammedü’r Resulullah” cümlesini yazdırmıştı. Mektuplarının altını bu mühürle mühürlüyordu.

Habeşistan hükümdarı Peygamberimiz mektubunu alınca kabul etdi. Bizans imparatoruna gönderilen mektup:

“Bismillahirrahmanirahim. Allah’ın kulu ve Resulu Muhammeden Rumların büyüğü hirakl’e, Hidayet yoluna varanlara selam olsun bundan sonra, bundan sonra ben seni İslama davet ediyorum. Müslüman ol ki selamete eresin. Allahta ecrini iki kat verir. Eğer kabul etmezsen halkının vebali senin boynundadır.

Ey Ehl-i Kitap! Bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin: Ancak Allah’a kulluk edelim. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayalım. Allah’ı bırakıp bir kısmınız diğer kısmınıza rab edilmesin. Eğer yüz, çevrilirse şahit olun biz Müslümanız deyin.

Bizans İmparatoru Hirakl’e Peygamberimizin gönderdiği elçiye:

-Ben bu Peygamberin zuhur edeceğini biliyordum, fakat onun arabistandan çıkacağını zannetmiyordum.

“Eğer ona ulaşabileceğimi bilsem, her zahmete katlanırdım, yanında olsam ayaklarını yıkar, hizmet ederdim.” dedi.

İmparator, Müslümanlığı kabul etmedi, ancak; Peygamberin elçisine iyi davranırdı. Ve ona hediyeler vererek geri çevirirdi.

İran Hükümdarına gönderilen mektup şudur:

“Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’ın kulu ve Peygamberi Muhammed’den Farsın büyüğü Kısra ya. Hidayete uyanlara, Allaha ve peygamberine iman edenlere, Allahtan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet edenlere selam olsun.

Ey Kısra! Beni seni İslam’a davet ediyorum. Ben bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberim. Yaşayan insanları Allah’ın azabı ile uyarırım. Müslüman ol ki selamet bulasın. Eğer olmazsan bürün Mecusilerin vebali boynundadır.”

İran hükümdarı Hüsrev Perviz, Peygamberimizin mektubunu okuyunca öfkelendi. Adetlerine göre hükümdarlara gönderilen mektuplar onların adı ile başlardı.

Halbuki Peygamberimizin gönderdiği mektup Allah’ın adı ile başlıyor. Peygamberimizin adı da hükümdarın adından önce geliyordu. İşte hükümdar buna fena halde kızmış ve “Benim kölem bana böyle mi hitap ediyor?” diyerek Peygamberin mektubunu öfke ile yırtıp atmıştır.

Zavallı böyle yapmakla kendi adını parçaladığını bilmiyordu. Hükümdarın bu küstahça hareketi Peygamberimize haber verilince: “parça parça olsunlar” buyurdu. Çok geçmeden Hüsrev Perriz, oğlu Şırveyh tarafından karnı deşilerek öldürüldü. İran saltanatı Hz. Ömer’in halifeliği döneminde yıkılıp ortadan atıldı.

Peygamberimiz memurları çapırarak durumu kendilerine haber verdi. Ve “İslam dini yakında İran ülkesine hakim olacaktır. Vali Bazan’a söyleyin. İman etsin.” dedi.

Halbuki Peygamberimizin gönderdiği mektup Allah’ın adı ile başlıyor, Peygamberimizin adı da Hükümdarı adından önce geliyordu. İşte hükümdar buna fena halde kızmış ve: ”Benim kölem bana böyle mi hitap ediyor?” diyerek Peygamberin mektubunu öfke ile yırtıp atmıştır. Zavallı böyle yapmaklı kendi adını parçaladığıı bilmiyordu. Hükümdarın bu küstahça hareketi Peygamberimize heber verince, ” parça parça olsunlar” buyurdu Çok geçmeden Hüsrev Perviz, oğlu Şırveyh tarafında karnı deşilirken öldürüldü. İran saltanatı Hz. Ömer’in halifeliği döeminde yıkılıp kaldırıldı.
Peygamberimiz memurları çağırarak durumu kendilerne haber verdi. Ve ” İslam dini yakında İran ülkesine hakim alacaktır. Vali Bazan’a söyleyin. İman etsin.” dedi.

İslami sohbet platformu  olarak  Peygamberimizin İslam’a Davet Mektupları başka bir konuda  Bir başka makalede görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com   Sohbet sitesinden  ~~Selam ve Dua ile~~

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/gulllllllll888.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2022/04/gulllllllll888-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Peygamberimizin Devlet Başkanlarına Gönderdiği İslam'a Davet Mektupları  Hz. Peygamber (s.a.v) bütün insanlara Peygamber olarak gönderilmişti. O önce yakın çevresini ve içinde yaşadığı toplumlumu davet etdi. Daha sonrada İslam dini'ni dünyaya tebliğ etme görevine başladı. Bu maksatla bizzans imparatoruna, iran, mısır, habeşistan, umman ve bahreyn devlet başkanlarına elçiler yolladı. İslama...