Peygamber Ve Ehl-i Beyt Sevgisi

Mensubu olduğumuz yüce dinimiz  İslam’ın peygamberi,  Hz. Muhammed’dir   (sav) Peygamberimiz (s.a.v),  Yüce Allah’tan (c.c.) gelen vahiyleri insanlara tebliğ etmiş, islam’ı anlatmak ve yaymak için büyük mücadele vermiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v), yaşamıyla ve güzel ahlakıyla tüm insanlara örnek olmuştur. Toplumumuzda H.z Muhammed’e (s.a.v.) büyük bir sevgi duyulur. Milletimiz, çocuklarına “Ahmet , Muhammed , Mahmut ve Mustafa ” gibi PEygamberimizin (s.a.v.) adlarını koymaya önem vermektedir.  islami  sohbet 

Toplumumuzda, ddua ederken ve mevlit okunurken Peygamberimizin (s.a.v)adı anıldığında salavat getirmek bir adet haline gelmiştir.

İnsanlar , Hz. Muhammed’in (s.a.v) adı anıldığında ona sevgisini ve bağlılığını,  “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.”  diyerek  dile getirmektedir. Bu dua ifadesi, “Allah’ım! Hz. Muhammed’e ve onun ailesine salavat ve selam  et.” anlamına geliyor.

Toplumumuzda Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetini yaşamaya, onun hadislerini öğrenmeye ve hayatını ör ek almaya büyük önem verilmektedir. Böylece PEygamberimizin (s.a.v.)  getirdiği ilkeler, birer değer haline gelmekte ve onun mesajları toplumda yaygınlaşmaktadır.

Şairlerimiz, düşünlerimiz ve edebiyatcılarımız da şiirlerinde,  eserlerinde Hz.peygamber (s.a.v) sevgisine  yer vermektedirler. Örneğin; Süleyman Çelebi halk arasında ”Mevlid” olarak bilinen eserinde, peygsmberimize (s.a.v) duyduğu  derin sevgiyi dile getirmiştir. Yunus  Emre de bircok şiirinde,  Hz.peygamberimize (s.a.v) olan sevgisini  ve özlemini ifade etmiştir. Örneğin; bir şiirnde  şöyle demiştir.

Şol seni seven kişi,

Verir yoluna başı,

iki cihan güneşi,

Sensin ya Resullah!1

Ahmet Yesevi de Hz. Muhammed’e (s.a.v) olan sevgisini,

”On sekiz bin aleme server olan Muhammed / otuz üç bin ashaba rehber olan Muhammed” diyerek iafede etmiştir.

Toplumumuzda  Peygamberimize  (s.a.v) oldugu  gibi onun  ehl-i beytine  de büyük bir sevgi  ve saygı duyulur.

Ehl-i Beyt: Hz.Peygamber’in (s.a.v) ev halkına, aile fertlerine ve yakın akrabalarına denir.

Peygamberimizin (s.a.v) hanımları,çocukları, damatları vr torunları  ehl-i beyt kavramındandır.

Hz. Ali’nin (r.a) kahramanlığını, yiğitliğini çocuklara büyük bir istekle anlatmaktadır.

peygamberimize  (s.a.v)  salavat getirrken ve namazların  sonunda Salli-Barik dualarını okurken Hz.Muhammed’in  (s.a.v) ailesine  de dua etmektedirler.

Ehl-i Beyt sevgisi ne demektir?

Genel kabule göre bunun anlamı, Allah’ın bir elçisi göreviyle sizi ulaştırdığım islami prensipler ve sizi hidayete çağırmam karşılığında sizden herhangi bir şey istemiyorum. Sizden sadece istediğim beni bir akrabanız olarak sevmeniz ve bana eziyet etmemenizdir. demektir.

İslami sohbet platformu olarak olarak Peygamber Ve Ehl-i Beyt Sevgisi yazının sonuna geldik başka bir Bir birnden güzel sözlerde  görüşmek dileğiyle.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/Ehlibeyt_Peygamber_Efendimizin_Ehlibeyti.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/Ehlibeyt_Peygamber_Efendimizin_Ehlibeyti-300x300.jpgEzeLGenel
Peygamber Ve Ehl-i Beyt Sevgisi Mensubu olduğumuz yüce dinimiz  İslam'ın peygamberi,  Hz. Muhammed'dir   (sav) Peygamberimiz (s.a.v),  Yüce Allah'tan (c.c.) gelen vahiyleri insanlara tebliğ etmiş, islam'ı anlatmak ve yaymak için büyük mücadele vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.v), yaşamıyla ve güzel ahlakıyla tüm insanlara örnek olmuştur. Toplumumuzda H.z Muhammed'e (s.a.v.) büyük bir sevgi duyulur....