Osmanlıda Mezar Taşının Anlamı

MezarOsmanlıda Mezar Taşının Anlamı   tarih  “Kafesli Destarlı Başlık”  islamiSohbetci

OSMANLIDA MEZAR TAŞININ ANLAMI

Osmanlı döneminde mezar taşları vefat eden
kişiyi ifade eden semboller kullanılırdı.

Örneğin: Bir denizcinin mezar taşında çapa,
gemi direği vs. motifi olurdu.

MEZAR TAŞLARININ ANLAMLARI

Osmanlıda vefat eden kişi bir genç ise,
mezar taşının ayağına kırılmış bir gül goncası
motifi eklenirdi……….islami Sohbetci.

Osmanlıda vefat eden kişi üst düzey devlet yetkilisi
ise: paşa vs. gibi kişiler, “Burma Sarıklı Başlık” şeklinde bir mezar taşı kullanılırdı.

Osmanlıda vefat eden kişi küçük-orta düzey bir yetkili:
kadı, müftüler, imamlar ve vakıflarda çalışanlar, “Örfi
Destarlı Kavuk I.” şeklinde bir mezar taşı kullanılırdı.

Osmanlıda vefat eden kişi üst düzey bir yetkili:
Şeyhülislamlar, kazasker üst düzey kadılar, Mekke ve Medine’de çalışmış hoca efendiler, “Örfi Destarlı
Kavuk II.” şeklinde bir mezar taşı kullanılırdı.

Osmanlıda vefat eden bir kişi: sadrazam, Kubbealtı vezirler ve
kaptan-ı deryalar, “Kallavi Kavuk”  şeklinde bir mezar taşı kullanılırdı.

Osmanlıda vefat eden kişi: Baş kapı kethüdaları, kapıkulu ve üst düzey yeniçeriyse, “Katibi Kavuk” şeklinde bir mezar taşı kullanılırdı.

Osmanlıda vefat eden kişi Divan-i Hümayun mensubu ise
“Kafesli Destarlı Başlık” şeklinde bir mezar taşı kullanılırdı.

Mevlevilikte Şeyh mezar taşları, “Destarlı Sikke” şeklinde bir mezar taşı kullanılırdı.

Cellat mezar taşları 40-50 cm eninde, 160-170 cm boyutlarında dikdörtgen şeklinde olurdu.

EzeLGenelİslami Sohbet
Osmanlıda Mezar Taşının Anlamı Osmanlıda Mezar Taşının Anlamı   tarih  “Kafesli Destarlı Başlık”  islamiSohbetci OSMANLIDA MEZAR TAŞININ ANLAMI Osmanlı döneminde mezar taşları vefat eden kişiyi ifade eden semboller kullanılırdı. Örneğin: Bir denizcinin mezar taşında çapa, gemi direği vs. motifi olurdu. MEZAR TAŞLARININ ANLAMLARI Osmanlıda vefat eden kişi bir genç ise, mezar taşının ayağına kırılmış bir gül goncası motifi eklenirdi..........islami Sohbetci. Osmanlıda...