Mescid-i Aksa Önemi

Mescid-i Aksa Neden Önemli islamisohbe

Mescidi Aksa yı hangi peygamber inşa etti

Muhammed’in sahabelerinden birisi olan Ömer bin Hattap tarafından inşa edilmiş küçük bir din eviydi. Daha sonra Emeviler’in beşinci halifesi Abdulmelik tarafından tekrar inşa edildi ve genişletildi. Abdulmelik’in oğlu Birinci Velid tarafından 705 yılında Mescid-i Aksa’nın yapımı tamamlandı.

20210521 225330

İslam dinin ilk kıblesi olan Mescid-i

Aksa’nın bulundupu alanın yüzölçümü yaklaşık 144  dömüm olup, Kubbe-üs-Sahra,Kıble Mescidi ve sayısı iki yüze ulaşan bir çok esere sahiplik eder.  Kubbe-üs Sahra’nın üzerine kurulduğu kaya tepelerin  en yüksek noktası olarak kabul ediliyor islamisohbe

Müslümanların ilk kıblesi neden  kudus

Muhammed Peygamber’in buradan göğe yükseldiğine inanılıyor. Yahudiler için Mescid-i Aksa’nın hemen altında yer alan ve Süleyman döneminde yapılan tapınağa ait olduğuna inanılan Ağlama Duvaı yer alıyor. Burası Yahudilik inancının en kutsal mekanı.Müslümanların ilk kıblesi neresi

İbrahim’den beri el-Mescidül- Haram’a (Kabe) İslam dininin, ilk kıblesidir. Kudüs, deki Mescidül-Aksa Müslümanların  geçici kıblesidir.Kıble neden Mescidi Aksadan kabeye döndü

İbrahim’in inşa ettiği Kabe’ye dönerek namaz kıldığını söylemek mümkün. Ancak Medine’ye hicret vuku bulunca Medine civarındaki hisarlarda yerleşik  bulunan kalabalık yahudi kabilelerini İslam’a ısındırmak maksadıyla kıblenin Kabe’den Mecidi Aksa’ya dönüştürüldüğünü söyleyebilirz.

Resized 7e4f7 Ac05ab48mescidiaksa

Kıble nasıl değişti  Kıble, başta namaz olmak üzere bazı ibadet ve davranışlarda yönelinen tarafa denir. İslam’ın ilk yıllarından  Hicret’ten sonrasına dek namazlar, Kudus’te bulunan Mescid’i Aksa yönüne doğru kılınmış, dah sonra Allah’ın tebliği ile Müslümanların Kıblesi Mekke’de bulunan Kabe’ye çevrilmiştir.

Kudüs’ün Müslümanlar için önemi

Sunni Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir.İslamıyet’te Kudus, Milattan sonra 610 yılında ilk kıble olmuştur ve Kuran2a göre Muhammed, 10yıl sonra Miraç’a bu şehirden çıkmıştır.. Günümüzde israil’in temel kanunların, Kudus’ü İsrail ”bölünmez başkenti olarak olarak kabul eder .

Mescid I Aksa

KUDÜS’Ü BU KADAR DEĞERLİ KILAN TARİHİ…

Arapça El Kuds, İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs dünyanın en eski kentlerinden birisi. Tarihi boyunca, birçok kutsal yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı çok sayıda savaşa sahne oldu ve defalerca yıkıldı, yeniden inşa ededil. Osmanlı İmparatorluğu, 1517’de işgal ettiği Kudüs’ü 1917 Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri çinde barındırıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs’te yer alıyor.

Kudüs’ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu Eski Kenti, dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Müslümanlar, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sırılanıyor. Mescid-i Aksa’nın Önemi Nedir?

Mescid-i Aksam kelimesi “en uzak” anlamındadır.

Mescid-i aksa da Mekk’ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır. Yani “En uzak mescid” demektir. Harem-i Şerif yapılarının içerisinde Hz. Süleyman mabedinden kalan batı duvarına bitişik olan dörtgen şeklindeki bu cami, M.S. 638 yılında Hz. Ömer (r.a) döneminde Kudüs fethedildikten sonra inşa edilmiştir.islamisohbet

Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmekil bin Mervan Zamanında genişletilmiştir. Kudüs’te Bir Osmanlı Eseri: Kubbet-üst Sahra Mescid-i Aksa ile Kubbet-üs Sahra karşılıklı olarak aynı avlu içinde yer alırlar. Kubbet-üs Sahra çok görkemli bir kubbye sahip olduğundan genellikle Mescidi Aksa sanılır.

Üstü altın kaplı olan Kubbet-üs Sahra Kudüs’ün her yerinden görülür. Bir dönem Kubbet-üs Sahra’yı ele geçiren haçlılar, burayı kiliseye çevirmişlerdir. Daha sonra Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü fethettikten sonra burayı kilise olmaktan çıkararak, cami olarak ziyarete açmıştır. Bugünkü görünümüne ise Osmanlı padişahları tarafından birçok kez yapılan tamirat ve eklemelerle kavuşturulmuştur.

Yüzündeki Çiniler tamamen Osmanlı ürünüdür. Kudüs Nerededir? Kudüs konumu itibariyle İsrail ve Filistin’in orta noktasında yer almaktadır. Bu nedenle her iki ülke için de büyük öneme sahip olmaktadır. Küdüs’ün diğer ismi, İsrailliler tarafından Jarusalem olarak bilinmektedir.

Mescid-i Aksa Neden Önemli  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız

 

İslami sohbet platformu  olarak  Mescid-i Aksa Neden Önemli  konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle

Selam ve dua ile

Genel
Mescid-i Aksa Önemi Mescid-i Aksa Neden Önemli islamisohbe Mescidi Aksa yı hangi peygamber inşa etti Muhammed'in sahabelerinden birisi olan Ömer bin Hattap tarafından inşa edilmiş küçük bir din eviydi. Daha sonra Emeviler'in beşinci halifesi Abdulmelik tarafından tekrar inşa edildi ve genişletildi. Abdulmelik'in oğlu Birinci Velid tarafından 705 yılında Mescid-i Aksa'nın yapımı tamamlandı. İslam...