…Mekke’nin Fethi (630)…

Mekkelli müşriklerin himayesindeki beni Bekir Kabilesi, bir gece Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı ve birçok kişiyi öldürdü.  islami  sohbet 

Huzaalılar durumu Peygamberimize (s.a.v) bildirdi. allah Resulü (s.a.v) Mekkeli müşriklere bir elçi gönderip olnardan, ölen Huzaalıların diyetlerini ödemeleri yada Beni Bekir kabilesini himaye etmekten vazgeçmelerini isted.

Müşrikler, Hz. Peygamber’in (s.a.v) bu teklifini kbul etmediler ve böylece Hudeybiye antlaşması’nı bozdular. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v), 630 yılında on bin kişilik büyük bir orduyla Mekke’ye doğru yola çıktı. İslam ordus mekke yakınlarındaki “Merru’z – Zehran” denilen yere geldiğinde karagah kurtuldu +6

Peygamberimiz (s.a.v) büyükk bir orduyla Mekke yakınlarına kadar geldiğini öğrenen müşrikler, büyük bir korkuya kapıldılar.

Mekkelilerin lideri Ebu Süfyan, bilgi edinmek için islam ordusunun yakınlarına kadar geld. Peygamberimizn (s.a.v) muhafızları onu gördü ve alıp Hz. Muhammed’in (s.a.v) yajnına getirdi.

Resulullah (S.a.v), onu ordusunun arasında gezdirdi ve savaş yapmaksızın Mekke’ye girmek istediğini belirtti. Ardından da Ebu Süfyan’ı İslam’a davet etti.

Ebu Süfyan, Resulullah’ın (s.a.v) huzurunda şehadet getirip Müslüman oldu. Hz. Peygamber (s.a.v), na Mescid-i Haram’a girenlerin, Ebu Süfyan’ın evinde a da kendi evinde kalanların güvede olacağını söyledi.

Bu durumu mekkelilere bildirmesini istedi. Ebu Süfyan, Peyfamberimizin (s.a.v) yanından ayrılıp Mekke’ye dödüğünde müşriklere Hz. Muhammed’in çok büyük bir oduyla Mekke’yi getih için geldiğini ve ona karşı koymalarının mümkün olmadığını söyledi.

Kendisinin de Müslüman olduğnu ifade etti. Kabe’de olanların ve kendisinin evine sığınanların güvende olacağını bildirdi.

Hz. Peygamber (s.a.v) Ebu Süfyan’ın ardından orduyusla birlikte Mekke’ye doğru hareket etti. İslam ordusu önemli bir çatışmayla karşılaşmaksızın dör bir koldan akın akın şehre girdi ve Kabe’de toplandı.

Kutsal Kabe’yi putlardan temizledi. Bilal-i Habeşi, Kabe’nin üzerine çıkık güzel ve gür sesiyle ezan okudu. Hz. Peygamber (s.a.v) Mescid-i Haram’da olan Mekkelilere bir konuşma yaptı ve onları afetiğini söyledi.

Bu durumda Mekkeliler üzerinde büyük etki yaptı ve çok sayıda insan resulullah’ın (s.a.v) yanına gelip Müslüman olduğunu bildirdi.

Müslümanlar, 6122’de terk etmek zorunda kaldıkları vatanlarına büyük bir sevinç ve heyecanla girdiler. Mekke’yi fethettikleri ve vatanlarına kavuştukları için Allah’a (c.c) şükrettiler.

Kabe’de dua ve ibadet etmenin huzurunu, mutluluğunu yaşadılar. Mekke’nin fethiyle birlikte artık Arap yarımadası ‘nın en büyük gücü oldukları herkese ilan ettiler.

Allah Resulü (s.a.v) , mekke’nin fethinden sonra ordusuyla birlikte tekrar Medine’ye döndü. Mekke’nin fethi her trafta duyuldu ve insanlar, Arap yarımadası’nın farklı yerlerinden gruplar ve kabileler halinde Medine Ye gelip peygamberimize s.a.v ( Müslüman olduklarını bildirdiler.)

İslami sohbet platformu olarak olarak  Mekke’nin Fethi (630) sonuna geldik başka başka konuda  görüşmek dileğiyle.

Selam ve Dua ile

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/kabe1.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/10/kabe1-300x300.jpgEzeLGenel
...Mekke'nin Fethi (630)... Mekkelli müşriklerin himayesindeki beni Bekir Kabilesi, bir gece Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı ve birçok kişiyi öldürdü.  islami  sohbet  Huzaalılar durumu Peygamberimize (s.a.v) bildirdi. allah Resulü (s.a.v) Mekkeli müşriklere bir elçi gönderip olnardan, ölen Huzaalıların diyetlerini ödemeleri yada Beni Bekir kabilesini himaye etmekten vazgeçmelerini isted. Müşrikler, Hz. Peygamber'in (s.a.v)...