Kuran-ı Kerim’i Okumak Bir İbadettir

Yüce Kitabımızda, kendisinin genel anlam da insanlar özel anlamda ise inanlar ve muttakiler için ”hidayet” kitabı olduğu beyan eder. Kuran-ı Kerim’i okumak, Her Müslüman için bir sorumluluktur. Kitap, yani Kuran Hz. Peygamber’in  Sünnetiyle birlikte İslam dininin ve onun dini hukuku (şeri) hükümlerinin asli kaynağını teşkil eder. Fıkıh usulunda de İslam hukukunun  asli ve talil kaynakları incelenirken asli delillerden ilk sırada kitap yer alır.

Kuran-ı Kerim’in sübüt değeri üzerinde  yani aslına uygun olarak  bize ulaşmış olduğu hususunda görüş ayrılığı bulunmadığı için Metedolojik, tartışmalar Kuranın  ve ona tabi olarak sünnetin lafsının yorumlanmasına ve hükme, delaletine ilişkin kurallar üzerinde yoğunlaşmıştır. Hatta fıkıh usulünün esas itibariyle, Kuran, ve sünnetin doğru ve tutarlı  biçimde anlaşılmasını sağlayacak metot ve kuralları belirlemeyi hedefleyen bir ilmi disiplin olduğunu söylemek mümkündür.

Temel Amaç Küçük yaştan itibaren çocuklara hem dini tanıtmak, sevdirmek hem de kişilik olarak ahlaki değerlerinin önemini anlatarak bilinçli bireyler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra saygı ve sevgi temelli karakter sahibi öğrenciler yetiştirip eğitim verebilmektir. islami sohbet   İslam dinin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de anlatarak, sevdirerek ve yaşatarak hem öğrenmelerini hem de uygulamalarını sağlmaktır.

Kur’an-ı Kerim’in Kelime Anlamı Nedir?

03

İslamisohbetci.com

Kur’an-ı Kerim, kelime olarak “toplanmak, okumak, bir araya getirmek” manalarına gelir. Ayet ve sureleri bir araya getirdiği; İslam‘ın itikad, ibadet, ahlak, hukuk vb. esaslarını toplayıp ihtiva ettiği; dünyada en çok okunan ve okunacak olan kitap olduğu için bu ismi aldığı ifade edilir. Kur’an-ı Kerim’de kendini başka adlarla da anmaktadır.

Daha çok birer sıfat olmakla birlikte, Kur’an-ı Kerim şu kelimeleri de kendisi için kullanır: Hakim (hikmetlerle dolu), Tenzil (Allah’tan indirilen), Nur (Işık), Kitap, Furkan (ışıkla karanlığı, iyi ve kötüyü bir birinden ayıran), Zikir (Allah’ın anılmasını sağlayan) vs.

Peygamber Efendimizin Zamanında Kur’an Okunup Ezberleniyormuydu? Hz. Peygamber Efendimiz  (s.av)  zamanından beri insanlar tarafından okunmuş ve ezberlenmiştir. Bazı kaynaklarda Kur’an-ı Kerim hakkında şunlar yazar; Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla geldiği bilinmektedir. değiştirilmeden nesilden nesile aktarılan Kur’an-ı Kerim ezberlenmesi tavsiye edilir. Kur’an-ı Kerim’de insanların nasıl ve ne şekilde yaşamaları gerektiği şu şekilde açıklanmıştır; İçerisindeki hükümler ile bireyin toplumsal hayatını düzenler. Kur’an-ı Kerim, kendisini rehber edinenlere, hem dünya hem de ahiret mutluluğunu temin edecek bir hidayet rehberidir.

Assas

Kuran-ı Kerim ve Cami İslamisohbetci

Sünnet Nedir? Sünnet, kelime anlamı olarak Yol, adet, gidişat gibi anlamlara gelir.

Peygamber Efendimizin sünnetlerinin dinin bir temel kaynağı olduğu söylenir.

Hz. Peygamberin sözleri, uygulamaları ve sahabelerin yapmış oldu davranışları onaylaması şeklinde tanımlanır.

Örneğin; Kur’an-ı Kerim, namaz kılmanın farz olduğunu bildirmiş ancak namazın nasıl kılınacağını, hangi vakitlerde kaç rekat kılınacağını açıklamamıştır. Hz. Peygamber, (s.a.v) Efendimiz Namaz emrinin ne şekilde getirileceğini öğretmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de, zengin Müslümanlara zekat vermeleri emredilmiş ancak hangi maldan ne kadar verileceğini açıklanmamıştır Bu hususlar Hz.Peygamber (s.a.v)tarafından Müslümanlara öğretilmiştir.

Hz. Peygamber; İnsanların manevi kirlerden arınmalarını ve İslam‘ın emrettiği ahlaki niteliklere sahip olmalarını sağlamıştır. Güzel ahlaki ile Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Peygamber; İnsanların manevi kirlerden arınmalarını ve İslam’ın emrettiği ahlaki niteliklere sahip olmalarını sağlamıştır.

Güzel ahlakı ile Müslümanlara örnek olmuştur sevgi, merhamet, şefkat ,samimiyet, sadakat ve kardeşlik gibi pek çok ahlaki değeri öğretmiştir. Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.

Her şeyi bilen, gören, duyan ve her şeye gücü yeten Allah’a (c.c) inanmak, mümin olmanın ilk şartıdır. Kur’an-ı Kerim’de ayetlerinin birçoğu, Allah’ın (c.c) birliğini, eşi ve benzer bulunmadığını vurgular

Kuran-ı okumaktan gaye onu düşünerek ve anlayarak okumaktır.

Resüllah buyuruyorlar: ” İlacın en hayırlısı Kurandır”

Allah’ım Kuran-ı Bizim için Dünyada Yoldaş, Kabirde Arkadaş; Kıyamette Şefaatçi, Sırat Köprüsünde Nur Eyle…Amin Amin Amin.

Yayınımızı WEB‘den dinlemek için https://Www.isLamiSohbetci.Com linkine tıklayınız.  Yayınımızı Winamp‘tandinlemekiçinhttp://Radyo.isLamiSohbetci.Com:8808/listen.pls linkie tıklayabilirsiniz.

İslami sohbet platformu olarak olarak, Kuran-ı Kerim’i Okumak Bir İbadettir

konumuzun sonuna geldik başka güzel bir konuda görüşmek dileğiyle

SELAMveDUAile

Sohbetin Tek Adresi Islamisohbetci. Com

https://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/12/hazelll456.jpghttps://www.islamisohbetci.com/wp-content/uploads/2021/12/hazelll456-300x300.jpgEzeLGenelİslami Sohbet
Kuran-ı Kerim'i Okumak Bir İbadettir ﷽ Yüce Kitabımızda, kendisinin genel anlam da insanlar özel anlamda ise inanlar ve muttakiler için ''hidayet'' kitabı olduğu beyan eder. Kuran-ı Kerim'i okumak, Her Müslüman için bir sorumluluktur. Kitap, yani Kuran Hz. Peygamber'in  Sünnetiyle birlikte İslam dininin ve onun dini hukuku (şeri) hükümlerinin asli kaynağını teşkil...