KORKU |İHRAM |YASAK

İhram

İhram: sözlükte yasaklamak, yasak etmek , haram kılmak anlamlarına gelir. İslami sohbetci

20230120 000650KORKU |İHRAM |YASAK  islamisohbetci.com

İhram: sözlükte yasaklamak, yasak etmek , haram kılmak anlamlarına gelir. Dini yerim olarak ise hac ya da umreye niyet eden kişinin, diğer zamanlarsa helal olan bazı fiil ve davranışları, bu ibadetlerin esaslarını tamamlayıncaya kadar kendine haram kılmasıdır. Haç ve umrede kadınlar, el ve yüzleri dışında bedenlerinin tamamını kapatan ve vücut hatlarını belli etmeyen giysiler giyerler.

Mikat: hac ve umre yolculuğuna çıkanların, Mekke ve çevresinde ihrama girmek zorunda oldukları sınırlara, yerlere denir. Buralarda gusül abdesti alınır, ihram denilen giysiler giyilir, hac ya da umreye niyet edilir. Böylece ihram yasakları başlar. İhram yasakları, hac ve umre ibadeti tamamlanınca sona erer.

Tavaf ve Şavt: Tavaf, sözlükte; bir şeyin çevresini dolaşmak, dönmek, ziyaret etmek anlamlarına gelir. Dini terim olarak ise Hacerü’l-Esved’in hizasından başlayarak ve Kabe’yi sola alarak Beytullah’ın etrafında yedi defa dönmektir. Her bir dönüşe şavt denir. Yedi şavt, bir tavaf olur.. İslami sohbetci

Tavafa Hacerü’l-Hacerü’l-Esved’in bulunduğu hizadan başlanır. Tavafa başlarken eller Hacerü’l-Esved’e doğru kaldırılır ve “En büyük olan Allah’ın adıyla başlarım.” Manasına gelen “bismillah Allahü ekber.” İfadesi söylenir.

Farz olan tavaf, Kurban Bayramının ilk üç gününde yapılır. Tavaf esnasında hem kendimize hem de ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm insanlık için dua etmek güzel bir davranıştır.

Hacerü’l-Esved: Tavafın başlangıç yerini göstermek üzere Kabenin güney doğu köşesinde bulunan, yerden 1.5 metre yüksekliğinde, oval biçimde, hafid kırmızı ve sarı damarcıkları bulunan, 30 cm çapında, oldukça parlak, siyah bir taştır.

Kabe’nin duvarında bulunan ve Müslümanlarca kutsal sayılan Hacerü’l-Esved’in cennetten geldiğine inanılır.

Sa’y: sözlükte çalışma, gayret gösterme, yürüme, koşma gibi manalara gelir. Dini bir terim olarak ise sa’y: hac ve umre ibadeti esnasında, Mekke’deki Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı adımlarla yedi kez gidip gelmektir.

Sa’ya Safa tepesinden başlanır. Safa’dan Merve’ye dört gidiş, Merve’den Safa’ya da üç geliş olmak üzere gidiş gelişler yediye tamamlanır. Böylece haccın gereklerinden biri olan sa’y yapılmış olur. Sa’y, Hz. Hacer’in, oğlu Hz. İsmail için su aramayı sembolize eder.

EzeLGenelİslami Sohbet
KORKU |İHRAM |YASAK İhram İhram: sözlükte yasaklamak, yasak etmek , haram kılmak anlamlarına gelir. İslami sohbetci KORKU |İHRAM |YASAK  islamisohbetci.com İhram: sözlükte yasaklamak, yasak etmek , haram kılmak anlamlarına gelir. Dini yerim olarak ise hac ya da umreye niyet eden kişinin, diğer zamanlarsa helal olan bazı fiil ve davranışları, bu ibadetlerin esaslarını tamamlayıncaya...