Aile İçi Huzur | Sevgi Saygı

Aile İçi ve Mutluluk Aile İçi Huzur

İslami sohbetci

20230120 193117Aile İçi Huzur Sevgi Saygı  İslamisohbetci. Com

Aile İçi Huzur

Aile sevgi huzur yuvası olmalıdır.
“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet peydah etmesi de O’nun delillerindendir. Bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” İslami sohbetci
“Allah evlerinizin bir kısmını sizin için huzur ve sükun yeri yaptı…”
“Sizi bir tek nefisten yaratan gönlü ısınsın diye ondan da eşini yaratan O’dur.”
Zikrettiğimiz ayetlerde aile bağının sevgiyle kurulması ve bbu sevginin de aile içi huzura dönüşmesinden bahsetmektedir. Efendimiz aile içi huzurun kadın boyutuna dikkat çekerek: “Dünya nimetlerinin en hayırlısı iyi bir kadındır. Ona baktığında kendini ferahlatır. Kendisine kızdığında seni ferahlatmaya çalışır.”
buyurmuşlardır.

Duygularda istikrarlı
Birbirlerini düşünür
Uzlaşma
Birlikte paylaşma
Aile birliği içinde kendine güven
Ortak karar alma

Eşler birbiri ile iyi geçinip anlaşmalı ve barış içinde olmalıdır. Anlaşma daima hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır.

Eğer iyi geçinir ve Allah’tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız Allah’ın, hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz..

Hz. Ömer eşini sevmediği için boşamak istediğini söyleyen birine: “Yazık sana, yuva<lar sadece sevgi temeline mi dayanır? Sorumluluk ve fedakarlık duygusu nerede? diye kızmıştır.
Bir arı balı dahi dikenli çiççekler içinden hiç dikenle bir problemi olmadan bal yapmak için gerekli özü alırken bir insan, eşinde gördüğü birkaç hata, kusur yüzünden iyi yönleri görmezlikten gelemez.
Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızadır.
Aile içi kırgınlıklar, sevgi, şefkat, tolerans, otorite, sabır ve inançla giderilmeye çalışılmalıdır. Yani evimiz Daru’l Gazab değil Daru’s-Selam”, Daru’l-İsyan değil Daru’l-İslam” olmalıdır.

Aile içinde barışın sağlanması ancak aile fertlerinin birbirlerine gösterecekleri saygıya bağlıdır. Baba ve anne aile içinde birbirlerinin saygınlığını korumak zorundadır.

Çünkü sevgiye giden yol saygıdan geçmektedir. ayrıca bir ailenin iyi zamanı olabileceği gibi sevimsiz geçen zmanları da olabilecektir.

Mühim olan bu zamanlarda davranış usullerini bilmek ve ona göre davranmaktır. Yanlış olan bu davranışlar hissi olunmadan tespit edilmeli ve özür dilemen çekinilmemelidir.

Eşler birbirini olgunlaştırmalı eksik ve kusurlarını gidermelidir
Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü hükmündesiniz.”

Eşler iki bakımdan birbirlerinin nelbisesi, örtüsü hükmündedir. Bir taraftan birbirleriyle bütünleşirler, diğer taraftan elbisenin ayıp ve kusurları örtmesi, sıcak ve soğuktan koruması gibi birbirlerinin halini örter. İffetini korur, günahtan sakındırırlar.

Eşler birbirlerini olgunlaştırıp, eks,k ve kusurlarını giderirken şunlardan uzak durmalıdır:

Emir vermek
Uyarmak
Nutuk çekmeye kalkmak
Sınamak sorguya çekmek
Ahlak dersi vermek
Ben bilirim havasına girmekö
Yargılamak

Eşler birbirlerini cehennem yakıtı olmaktan korumalıdırlar.
“Ey insanlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz.”
Hz. Ömer: “Ya Resulullah! Kendimizi koruyabiliriz ama ailemizi nasıl koruyabiliriz?

Diye sorunca, Resulullah:”Allah’ın sizi yasakladığı şeylerden onları engellerseniz, Allah’ın size emrettiği şeyleri onlara emredersiniz.

İşte bu onları korumak olur.” buyurmuştur.
İnsanlar nedense eş ve çocukları bir hastalığa yakalandığında en iyi doktoru tercih eder ve tedavi yoluna gider, hasta olmaması için çeşit önlemler alır.

Güzelolan da budur Yalnız eş ve çocuklarının eğitim ve öğretimi için de bu tip önlemler almazlar.

Eşimiz ve çocuğumuzu ebedi kurtuluşa götürecek eğitim ve öğretim ihmal edilememsi gereken bir konudur Bu ise Kur’an ve Resululalh’ın yaşamıdır.

Eşler birbirlerinin iffetini korumalıdır.
Kadınları iffetli yaşamanız zina işlememiz şartıyla mehirlerini vererek nikahlamanız size helal kılındı.”
Belli bir kadının belli bir erkeğe ait olduğunu resmileştiren ve namusu korumayı gerçekleştiren açık evliliğe dayalı aile, insan fıtratı ve insanın insan olmasından doğan gerçek ihtiyaçları ile uğraşan ve bağdaşan en mükemmel sistemdir.

İşte bu sistemle İslam, toplumu zinadan koruyup, meşru ölçüde bu ihtiyacı temin edip toplumda bir düzen sağlamayı amaçlamıştır.

İffetin neredeyse sokaklarda çiğnendiği, iffetsizlik reklamlarının yatak odalarına kadar girdiği günümüzdö eşler birbirlerini bu noktada toplumun kucağına atmamalı, iffetini koruyabilecek zemin oluşturduktan sonra ihtiyaçlarını meşru olarak gidermenin bütün yönlerini denemeli ve bu konuda birbirlerine comert olmalıdırlar.
Netice itibariyle Kur’anın çizdiği aile modeli “Yalnızca Allah’a kulmak” düsturu üzerine kurulmuştur.

Selam ve dua ile kalınız

EzeLGenelİslami Sohbet
Aile İçi Huzur | Sevgi Saygı Aile İçi ve Mutluluk Aile İçi Huzur İslami sohbetci Aile İçi Huzur Sevgi Saygı  İslamisohbetci. Com Aile İçi Huzur Aile sevgi huzur yuvası olmalıdır. 'Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet peydah etmesi de O'nun delillerindendir. Bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.' İslami...