Güzel Ahlaklı Bİr İnsan Olmak |İslam Ahlakı

İslam Dininde  Ahlakın Önemi İslam, insanların güzel ahlakı tutum ve davranışlar İslam ahlakının temelini Allah inancı islami Sohbetci

20230112 072305Güzel Ahlak Nedir İslamisohbetci.com

Ahlak: İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlara denir. islam

İslam dininde ahlaka büyük bir önem vardır. İnsanlardan; dürüst, güvenilir, büyüklerine saygılı, alçak gönüllü, merhametli, anlayışlı, tatlı dilli, güler yüzlü ve anlayışlı olmaları istenir.

Yüce dinimiz İslam, insanların güzel ahlakı tutum ve davranışlara sahip olmasını amaçlar. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed de bu amacı gerçekleştirmek için gönderilmiştir. O, bu konuyla ilgili bir hadisinde, “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” buyurmuştur. Kalem suresinde yer alan bir ayette de “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” buyrularak aynı gerçeğe dikkat çekilmiştir.

20230112 072222Ahlak  ve Fazileti İslamisohbetci.com

Hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Hz. Peygamber’in hadislerinde bizleri güzel ahlaklı olmaya teşvi eden pek çok öğüt, uyarı ve ilke yer alır.

Örneğin Rabbi’miz bir ayette bizleri doğru sözlü olmaya, yalancı şahitlikten kaçınmaya ve adaletli davranmaya yönlendirir. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.

Zengin veya fakir de olsalar çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer çarptırırsanız veya çekinirseniz şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

Sevgili Peygamberimiz de birçok hadisinde bizlere güzel ahlaklı olmayı öğütlemiştir. Örneğin o bir hadisinde, “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı güzel olan ve ailesine karşı iyi davranandır.”

İslam ahlakının temelini Allah inancı oluşturur. Allah’a iman eden, onun her şeyi gördüğüne işittiğine ve bildiğine inanan insan, davranışlarında ölçülü ve dikkatli olur. Her zaman nesine hakim olmaya, davranışlarını denetlemeye önem verir. Hiç kimseni

nin görmediği yerde bile kötülük yapmaz, günah işlemez. Çünkü Allah’ın her an kendisinin yanında olduğunu, yaptıklarından haberdar olduğunu bilir. Davranışlarına da bu bilinçle yön verir.

20230112 072138Doğruluk  ve Dürüstlük  İslami sohbet

İslamisohbetci.com

Doğruluk ve Dürüstlük

Toplumsal ilişkiler güven üzerine kurulur. Hiç kimse yalan söyleyen, verdiği sözü tutmayan biriyle arkadaşlık etmek ve yakınlık kurmak istemez. Dürüst, ahlaklı bir insan, karşısındaki kişinin de dürüst ve güvenilir olmasını bekler. Eğitimden aile ortamına, ticaretten arkadaşlıklara kadar toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesinin temel şartı, doğruluk ve dürüstlüktür.

Dinimiz; yalan söylemeyi, hile yapmayı, yalancı şahitlik yapmayı, başkalarını aldatmayı açık ve kesin bir şekilde yasaklar. Yüce Allah Müslümanlardan dürüst olmalarını, doğruluğu ilke edinmelerini ister. Verdiğimiz sözleri tutmamızı, tutamayacağımız sözler vermekten de kaçınmamızı öğütler. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” buyrulur. Azhab suresinde ise Yüce Allah Müslümanlara doğruluktan kaçınmamaları konusunda şöyle uyarır: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.

Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar…” Aynı konuyu dile getiren başka bir ayette ise “Yalan sözden sakının.” buyrulur. Böylece Rabbimiz bizleri; yalan, hile vb. kötülüklerden kaçınmaya, dürüst, güvenilir bir insan olmaya yönlendirir.

Hz. Muhammed hem kendisi dürüstlüğü ilke edinmiş hem de bizleri bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmiştir. Örneğin o, bu konuyla ilgili bir hadisinde, “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalan söz söylemekten kaçının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülükte cehenneme götürür…” buyrulmuştur.

20230112 072056Kuran Ahlakı islamisohbetci.com

Her alanda olduğu gibi doğruluk konusunda da bizler için en güzel örnek Hz. Muhammed’dir. O, şaka yaparken bile olsa insanların aldatılmasını uygun bulmamıştır.

Kadın erkek, yaşlı genç küçük büyük herkese karşı dürüst olmamızı öğütlemiştir. Bir keresinde, “Buraya gel, yanıma gel, sana bir şey vereceğim.” diye çocuğunu çağıran bir kadın görmüştür. Bu kadına, “Ona ne vereceksin?” diye sormuştur. Kadın da Peygamberimize, çocuğa hurma vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Eğer çocuğa br şey vermediysen senin hakkında, bir yalan söyledi diye yazılacaktı.” Bu olay, kim olursa olsun çevremizdeki insanara karşı her zaman dürüst davranmamız gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Kuran Ahlakı islamisohbetci.com    İslam Dininde  Ahlakın Önemi İslam, insanların güzel ahlakı tutum ve davranışlar İslam ahlakının temelini Allah inancı islami Sohbetci

Selam ve dua ile

EzeLGenelİslami Sohbet
Güzel Ahlaklı Bİr İnsan Olmak |İslam Ahlakı İslam Dininde  Ahlakın Önemi İslam, insanların güzel ahlakı tutum ve davranışlar İslam ahlakının temelini Allah inancı islami Sohbetci Güzel Ahlak Nedir İslamisohbetci.com Ahlak: İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlara denir. islam İslam...