Kevser Ne Demek  Kevser’in Kelime Anlamı

Kevser Ne Demek

Cennet bulunduğuna, sütten ak, kaymaktan yumuşak, baldan tatlı, kardan soğuk olduğuna ve içenin bir daha susamadığına inanılan kutsal su.

Kevser’in Kelime Anlamı

Kuran-ı Kerim’in 108. Suresidir. Adını, ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak ” çok hayır” anlamına gelen  Kevser kelimesinden alır. islamisohbet

Indir (3)

Kevser Suresinde Geçen Kevser Hangi Manaya  geliyor?

Kevser

kevser yada Havz-ı Kevser, İslam dinine göre, cennette var olduğuna inanılan kutsal nehir, Kuran’da havz kelmesi geçmemekte kevser ise aynı anılan sürede bir defa zikredilmektedir. Kare şeklinde oldugu belirtilen havz-ı Kevserin kenar uzunluğu hakkında farklı farklı rivayetler vardır.  islamisohbet

El-Kevser Arapça, (fev’al) vezni, kesret (çokluk) için kullanılan bir kalıptır. Hem kelime olarak ”çok” manasına gelen ”kesura” dan gelmesi, hemde bu vezinle türetilmiş olması sebebiyle, bu ifade, ”alabildiğine çok” manasına gelir.

Kevser Nehrinin Kuslari 702x336 (1)

Kevser Nehrinin Kuşları

Bir gün Rasullah (s.a.v) Efendimiz’e

-Kevser Nedir* diye sual edilmişti.

Allah Rasülü (s.a.v)

-O, Allah Teala’nın bana Cenenet’te vereceği bir nehirdir. Suyu sütten daha beyaz, baldan, daha tatlıdır.

onun kenarında bir takım kuşlar vardır ki boyunları deve boynu gibidir. buyurmuştur.

Hz.Ömer (r.a)

-Bunlar besili ve çok hoş nimetlerdir herhalde ! dedi

Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz (s.a.v)

-Onları yiyen onlardan daha güzel ve hoştur! buyurdular. (Trimizi, Cennet, 10/2542

Kevser Suresi’nin Fazileti ve Sırları Kevser Suresi Mekki’dir ve bu Suredeki Kurban kesme emri, Peygamber Efendimiz’in devlet elde edeceğini, fakirliğin ve korkunun silineceğini de müjdelermektedir.

Kevser Suresi  bize ne anlatıyor?

Kevser Suresinde, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (s.av) dünya ve aihrette verilen nimetlerden bahsedilmiştie. Ona düşmanlık edenler kınanmış, Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmiştir.

İslami sohbet platformuolarak Kevser Ne Demek, Kevser’in Kelime Anlamı   konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle,

Selam ve dua ile

 

Genel
Kevser Ne Demek  Kevser'in Kelime Anlamı Kevser Ne Demek Cennet bulunduğuna, sütten ak, kaymaktan yumuşak, baldan tatlı, kardan soğuk olduğuna ve içenin bir daha susamadığına inanılan kutsal su. Kevser'in Kelime Anlamı Kuran-ı Kerim'in 108. Suresidir. Adını, ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak '' çok hayır'' anlamına gelen  Kevser kelimesinden alır. islamisohbet Kevser...