Kendimize Karşı Görevlerimiz

Müslüman; Allah’a, Peygambere ve Kur’an’a karşı yapmakla yükümlü olduğu görevler yanında ahlaki görevleri de yerine getirmesi gerekir. İslami Sohbetci

Müslüman; Allah’a, Peygambere ve Kur’an’a karşı yapmakla yükümlü olduğu görevler yanında ahlaki görevleri de yerine getirmesi gerekir.

Bunları ancak, beden ve ruh bakımından sağlıklı bir insan yerine getirebilir. Bu sebep kişinin, önce kendine karşı olan görevlerini yapması icabeder.

İnsan, beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Maddi varlığımız olan bedenimize karşı görevlerimiz olduğu gibi, manevi varlığımız olan ruhumuza karşı da yapmamız gereken görevler vardır. Bunlardan biri ihmal edilirse, beden ile ruh arasındaki uyum bozulmuş olur. Bu durumda olan bir insan hayatta istediği huzuru bulamadığı gibi, yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetleri de gereği gibi yapamaz.

Bu sebeple, önce kendi şahsımıza karşı görevlerimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Şahsımıza karşı görevlermiz, ikiye ayrılır:

1- Bedenimize Karşı Görevlerimiz

a) Dengeli beslenmek:

Güçlü ve sağlıklı olmak için vücudun ihtiyaç duyduğu gıdaları almak şarttır.
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor:

“Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yiyiniz!” (8)
Peygamberimizde:

“Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlı ve Allah katında daha sevimlidir.” (9) buyurarak müslüman güçlü ve kuvvetli olmasının önemini belirtmiştir. Beden ruhun binitidir. Ruhun, görevlerini hakkıyle yapabilmesi, binitin sağlam olmasına bağlıdır. Bu ise, bedene iyi bakmak ve onu zayıf düşürecek gıdalardan koruyarak gerçekleşir.

Dinimiz, vücudu zayıf düşürecek derece fazladan ibadet yapmayı bile uygun görmemiştir.

Vucüdu Zararlı Şeylerden korunmak.

Dinimiz vucudumuza  zararlı olan ve sağlığımızı tehlikeye sokan şeylerden sakınmamızı emretmiş.

Peygamberimizin şu uyarısına dikkat edelim, buyuruyor ki;

”Beş şey gelmeden önce beş şeyin:

1-Ölüm gelmeden önce hayatının,

2-Hasta olmadan önce sağlığının, 

3-Meşgüliyetten önce boş vaktinin,

4-İhtiyarlamadan önce zenginliğin,

5-Yoksulluğa düşmeden önce zenginliğinin, Kıymetini bil.'(12)

Kendimize Karşı Görevlerimiz

Sağlığımızı korumak ve hastalanmamak için her türlü tedbiri almak görevimiz olduğu gibi hastalanınca da tedavi olmak, yeniden sağlığımıza  kavuşmak için her türlü çareye başvurmak da görevimizdir.

İslami sohbet platformu  olarak Kendimize Karşı Görevlerimiz  başka bir konuda  Bir başka makalede görüşmek dileğiyle Sevgiler saygılar  Dini Sohbet İslamisohbetci.com 

~~Selam ve Dua ile~~Sevgiler Saygılar..

EzeLGenelİslami Sohbet
Kendimize Karşı Görevlerimiz Müslüman; Allah'a, Peygambere ve Kur'an'a karşı yapmakla yükümlü olduğu görevler yanında ahlaki görevleri de yerine getirmesi gerekir. İslami Sohbetci Müslüman; Allah'a, Peygambere ve Kur'an'a karşı yapmakla yükümlü olduğu görevler yanında ahlaki görevleri de yerine getirmesi gerekir. Bunları ancak, beden ve ruh bakımından sağlıklı bir insan yerine getirebilir. Bu sebep kişinin,...